Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Historie oddělení

 

 
 

Transfuzní oddělení v jihlavské nemocnici bylo otevřeno v r.1953. Až do této doby byla krev odebírána na chirurgickém oddělení a po odběru odvážena do nemocnice v Třebíči. Zde byla vyšetřena a zpracována. Nemocnice v Třebíči pak zpětně zásobovala jihlavskou nemocnici krevními konzervami, které byly uchovávány v chladícím boxu na chirurgické ambulanci.

Transfuzní oddělení bylo po svém vzniku zpočátku umístěno v přízemí chirurgického pavilonu bývalé staré nemocnice. V r. 1961 bylo spojeno s hematologií, která až do té doby byla součástí klinické biochemie. V r. 1967 došlo k přestěhování již hematologicko-transfuzního oddělení do budovy bývalé interny a posléze pak do budovy bývalého dětského oddělení. Současně bylo zahájeno jednání o výstavbě nového oddělení. Stavba byla dokončena a k přestěhování došlo v r. 1971. Zde poprvé oddělení získalo vhodné prostory pro svoji postupně se rozrůstající činnost. V r. 1981 došlo k poslednímu stěhování, a to do současných prostor diagnostického pavilonu nové nemocnice.

 

Významným obdobím byl r. 1990, kdy skončily odběry krve od dárců do skleněných lahví a k odběrům se začaly užívat plastové vaky. V souvislosti s tímto přechodem proběhly na oddělení stavební úpravy odběrového boxu a čekárny pro dárce krve. Poslední rekonstrukce oddělení probíhala od listopadu v r. 2002 až do června 2003 z důvodu splnění požadavků kladených Státním ústavem pro kontrolu léčiv na výrobce léčiv.

 

16. června 2003 zahájilo provoz zrekonstruované odběrové středisko a veškerá odebraná plná krev se začala vozit zpracovateli k výrobě transfuzních přípravků. Napojení na velkého zpracovatele odběrů plné krve vedlo k zefektivnění celého procesu výroby transfuzních přípravků, počínaje využitím dárcovského potencionálu, zajištěním dostatku kvalitních transfuzních přípravků v požadovaném sortimentu pro krevní banku HTO, lepšímu využití lidských zdrojů, k rychlejšímu zavádění nových technologií a změn při výrobě transfuzních přípravků. Od roku 2003 skončili odběry plazmy, které do té doby na našem odběrovém středisku probíhaly.

 

V listopadu 2012 začala spolupráce odběrového střediska s Českým registrem dárců krvetvorných buněk při IKEM Praha na náboru dobrovolných nepříbuzných dárců krvetvorných buněk.

 

První primariát na transfuzním oddělení byl spojen s primariátem na oddělení klinické biochemie, primářem byl MUDr. Jaromír Svojítka. V r. 1954 došlo k rozdělení primariátu a primářem samostatného transfuzního oddělení byl jmenován MUDr. Vojtěch Pola. Po jeho odchodu z Jihlavy v r. 1957 se primářem stal MUDr. Svatopluk Valníček, který na oddělení působil až do svého odchodu do Brna v r. 1961. Po jeho odchodu vedl oddělení po řadu let prim. MUDr. Miloš Paul a to až do roku 1991. V letech 1991 až 2011 pracovalo oddělení pod vedením prim. MUDr. Jiřiny Gálikové. Ta nadále pracuje na HTO, v současné době vede oddělení prim. MUDr. Miroslava Leinertová.

Všichni primáři postupně rozšiřovali činnost oddělení v souladu s novými poznatky a trendy v laboratorní diagnostice, v léčbě pacientů s onemocněním krvetvorby a výrobě krve a krevních derivátů.

 

O rozvoj oddělení a jeho dobrou odbornou úroveň se neméně zasloužily i vedoucí laborantky. Od r. 1953 do r. 1981 jí byla paní Marie Javůrková, od r. 1981 do r. 1997 paní Věra Benišková, od r. 1998 do r. 2011 pak paní Marie Šanderová. Od března 2011 do května 2020 byla vedoucí laborantkou paní Irena Francálková. Poté se stala vrchní laborantkou paní Věra Doupovcová, která tuto funkci vykonává až do současnosti. 

 

Od r. 1953 transfuzní oddělení, později hematologicko-transfuzní oddělení, zásobuje krví a transfuzními přípravky jihlavskou nemocnici. Od r. 1972 je krev získávána pouze od bezpříspěvkových dárců.

 

Oddělení dále provádí laboratorní vyšetřování nejen pro nemocnici, ale i pro ambulantní a praktické lékaře v Jihlavě a okolí. Své služby poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně. V srpnu 2014 se při Hematologické ambulanci otevřela odběrová místnost, kde se provádí odběry  krve pro biochemická, hematologická, imunologická a jiná vyšetření.

 

Při oddělení pracuje hematologická ambulance poskytující péči pacientům s onemocněním krvetvorby.

 

V posledních letech zaznamenal obor hematologie a transfuzní služby významný pozitivní vzestup týkající se možností laboratorní diagnostiky, léčby krevních onemocnění, kvality a sortimentu transfuzních přípravků, včetně jejich bezpečnosti. Zpracování krve umožňuje naplňovat zásady účelné hemoterapie, tj. podávat tu složku krve, kterou pacient aktuálně potřebuje.

 

Podařilo se vybavit oddělení základní moderní přístrojovou technikou. Běžné je napojení přístrojů na všech úsecích provozu do laboratorního informačního systému s přenosem výsledků do nemocničního informačního systému. Oddělení má možnost pracovat s kvalitními diagnostiky.

 

 

 
Zodpovídá: Věra Doupovcová
Vytvořeno / změněno: 3.4.2013 / 3.4.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies