Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Patologicko-anatomické oddělení > Historie oddělení

 

Historie oddělení

 
       

V prvních poválečných letech začal rozvoj tehdejších zemských, později krajských, státních oblastních a okresních nemocnic.  Zakládala se dříve neexistující klinická lůžková oddělení a také oddělení paraklinická, včetně patologie.

 

Jako datum založení Patologicko-anatomického oddělení tehdejší Zemské nemocnice v Jihlavě lze stanovit 1. 10. 1948, kdy do této nemocnice nastoupil prof. MUDr. František Pavlica, který nejdříve působil jako asistent patologicko-anatomického ústavu Masarykovy university v Brně a po válce jako přednosta Ústavu patologie Palackého univerzity v Olomouci. Do Jihlavy ho pozvali jeho bývalí kolegové z Brna, ředitel nemocnice a primář chirurgie MUDr. Horn a primáři MUDr. Veselý a MUDr. Michl. Úkolem profesora Pavlici bylo vybudovat patologicko-anatomické pracoviště nejen pro vlastní nemocnici, ale i pro ostatní nemocnice tehdejšího Jihlavského kraje.

První laboratoře a pracovny nově založeného oddělení, tehdy nazývaného "Odděleni pro výzkumné lékařství" byly umístěny v areálu staré nemocnice. Pitvy prováděl prof. Pavlica v márnici, kolem které přístavbou v prosinci roku 1949 vznikl dnes již zbouraný pavilon patologie, který s určitými úpravami sloužil až do konce roku 2002.

Podle tehdejšího pojetí se kromě bioptických vyšetření a pitev, prováděla na patologii i vyšetřeni mikrobiologická, hematologická a serologická.

První dva zkušené pitevní laboranty si přivezl prof. Pavlica z Olomouce, ze svého předchozího pracoviště. Prvním sanitářem se stal Antonín Pavelec, který na oddělení odpracoval desítky let.

Služba pro celý tehdejší Jihlavsky kraj se pozvolna rozběhla, takže do konce r. 1948 bylo provedeno 63 pitev a 112 biopsií. Prof. Pavlica objížděl jednotlivé nemocnice vlastní Tatrou 57, materiál do bioptické stanice byl buď zasílán poštou, nebo dovážen sanitními vozy.

Histologická technologie odpovídala tehdejší standardní úrovni - práce laborantek byla převážně ruční, jednotlivé histologické vzorky se ručně zpracovávaly a barvily.

Zavedení pravidelné bioptické služby v Nemocnici Jihlava byl nesmírný pokrok, sice již dříve existovala  v Praze Bioptická stanice Spolku pro zkoumáni a potírání nádorů, zde se ale jen výjimečně stanovovala diagnózu z případů mimopražských nemocnic.

 

Na rozvíjející se pracoviště nastoupili mladí lékaři MUDr. Ludmiia Rokytová-Hillová, později primářka mikrobiologického odděleni, MUDr. Jaromír Svojítka, později primář oddělení klinické biochemie. Krátce po nich nastoupil MUDr. Rudolf Hambach.

 

Po šesti letech k 31.12. 1954 profesor Pavlica odešel na rodné Slovácko do Kyjova a na místo primáře nastoupil MUDr. Rudolf Hambach, rodák z Ústí n.L., který již jako student sbíral zkušenosti v Ústí u jihlavského rodáka primáře Matouška a v Praze v Hlavově ústavu.

Za působení primáře Hambacha bylo oddělení budováno a rozšiřováno v duchu tehdejších maximalistických tendencí. Histologické laboratoře byly vybaveny moderními autotechnikony, vznikla fotolaboratoř a byl pořízen i elektronový mikroskop. Primář Hambach metodicky vedl nová odděleni patologie v Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě a Třebíči.

 

Na oddělení přišli noví lékaři - MUDr. Jan Studený, rodák z Jihlavy a MUDr. Karel Khun, původem z Třeboně. V šedesátých letech na odděleni práce poněkud ubylo, protože v dalších nemocnicích regionu  vznikaly vlastni patologie. MUDr. Studený odešel na primariát do Pelhřimova a  MUDr. Khun do Znojma.

 

V létě 1969 primář Hambach emigroval a na odděleni zůstala pouze začínající sekundární lékařka MUDr. Jana Rejdová.  Po svízelném půlročním provizoriu byl MUDr. Karel Khun vyzván ředitelem MUDr. Bradáčkem k návratu ze Znojma do Jihlavy a následně vedl oddělení  dalších 23 roků.

 

V roce 1993 byla primářkou jmenována MUDr. Jana Rejdová, která stála v čele oddělení do roku 1999. Od roku 1999 byl do funkce primáře jmenován MUDr. Michal  Kheck, dříve primář patologie v Pehřimově, který jihlavské oddělení vedl následujících šestnáct let. V roce 2003 na oddělení nastoupila MUDr. Klára Dvořáková, která byla do funkce primářky jmenována v roce 2015.

 

Na konci roku 2002 bylo oddělení patologie přestěhováno do přízemí nově postaveného chirurgického pavilonu v areálu nové nemocnice, kde byly pro patologii určeny vyhovující prostory s odpovídajícím technickým vybavením piteven, laboratoří i diagnostické a administrativní části oddělení.

 

V prvních dvou dekádách 21. století se výrazně zvýšila automatizace provozu, byl pořízen kvalitní kryostat na zpracování peroperačních biopsií, moderní mikrotomy, zalévací, barvící a lepící automat, což vedlo ke snížení náročné rutinní práce laborantek a dovolilo přesunout síly ke kvalifikovanějším činnostem.

Práce na oddělení se stále více zaměřovala na bioptický provoz. Pitevní diagnostika, zvláště díky stále přesnějším moderním zobrazovacím metodám začala tvořit pouze minoritní součást spektra poskytované diagnostické péče.

Díky novým technickým možnostem zpracování došlo k větší diagnostické výtěžnosti z cytologického materiálu.

Velkým pokrokem bylo zavedení imunohistochemických metod, které se postupně staly standardní součástí bioptického vyšetření. Jejich největší přínos je především v onkologické patologii, kde umožnily výrazné zpřesnění diagnostiky.

S rozvojem Krajského onkologického centra se patolog stal členem onkologických komisí. Ve spektru poskytované péče došlo k vyššímu zastoupení složitějších případů, tvořených komplexními resekáty zhoubných nádorů zasílaných z oddělení chirurgických oborů Nemocnice Jihlava. S rozšiřováním personalizované onkologické léčby se zvyšovalo také množství informací, které onkolog od bioptického vyšetření zhoubných nádorů požaduje.  Kromě stanovení přesné diagnózy a rozsahu nádorového postižení, začalo být součástí bioptických nálezů i určování prognostických a prediktivních markerů, tedy předpovědi dalšího chování nádorů a jejich reakce na onkologickou léčbu.

Na začátku třetího tisíciletí se z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví oddělení stalo nositelem akreditace pro specializační vzdělávání v oboru patologie a opakovaně obhájilo podmínky dozorového auditu (NASKL) se získáním příslušných certifikátů. Oddělení bylo také začleněno do systému externího hodnocení kvality, které opakovaně absolvovalo s výbornými výsledky.


Historie

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies