Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Historie

 

 
 

Historie

Porodnické oddělení

Historie gynekologicko-porodnického oddělení v Jihlavě se začala odvíjet s příchodem nové primářky MUDr. Miluše Hromádkové v září roku 1949. Do té doby byla gynekologická a porodnická péče o ženy včleněna do chirurgického oddělení. Byly upraveny prostory v chirurgickém pavilonu tak, aby vyhovovaly umístění celé gynekologie a porodnice včetně porodního sálu. Prim. MUDr. Miluše Hromádková setrvala ve funkci až do dubna roku 1976. V květnu 1976 nastoupil do funkce primáře MUDr. Ivan Činčera. Během jeho funkčního období byla provedena dílčí stavební rekonstrukce oddělení, začalo se provádět ultrazvukové screeningové vyšetření těhotných žen a byla zavedena celá řada nových diagnostických vyšetření.

HistorieV roce 1982 byl MUDr. Ivan Činčera ve funkci vystřídán MUDr. Evou Vaňurovou, která v ní setrvala osm let. Po ní získal primářský post MUDr. Lubomír Šoukal. Čím dál větší důraz byl kladen na humanizaci porodnictví. Přítomnost otců u porodu byla čím dál tím častější, na oddělení šestinedělí byl v této době zaveden tzv. rooming-in systém péče o matku a dítě, tzn. společné ošetřování matky a jejího novorozence.

Velkým mezníkem v péči o ženy jihlavského regionu se stal březen roku 1994, kdy došlo k přestěhování oddělení do nově vybudovaného pavilonu „Nové nemocnice“ ve Vrchlického ulici. Ve srovnání se starou porodnicí, která sloužila celých 45 let, bylo nové prostředí příjemné, moderně zařízené a výrazně zvýšilo komfort poskytované péče.

UltrazvukKvalitní celoplošné přístrojové vybavení umožnilo vyšetřování těhotných žen ultrazvukem spolu s přístrojovým sledováním ozev plodu.

Součástí ambulantní péče se stala poradna pro rizikové těhotenství.

V únoru roku 1995 byla na porodním sále instalována velká vana pro relaxaci rodiček ve vodě v průběhu porodu a pro porody do vody. Byl upraven jeden porodní pokoj pro alternativní způsoby vedení porodu a byly k dispozici relaxační pomůcky - míče, masážní strojky, ribstoly apod. Rodičky mohly v průběhu porodu poslouchat relaxační hudbu, přítomnost otců u porodu se stala téměř pravidlem. Porodní asistentky začaly organizovat předporodní kurzy pro nastávající rodiče.

NemDalším velice významným mezníkem v historii jihlavské porodnice se stal 1. leden 2003, kdy z Brna na primariát přišel prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., který vede oddělení do současnosti. Jeho příchod výrazně zkvalitnil odbornou péči o ženy rozšířením nabídky služeb i přístrojového vybavení oddělení.

Ve funkci vrchních sester se za dobu existence gynekologicko-porodnického oddělení postupně vystřídaly - Marie Svobodová, Irena Kyclová, Gabriela Juříková, Věra Ješinová, Jitka Smekalová a Anna Musilová. V současnosti je vrchní sestrou gynekologicko-porodnického oddělení Mgr. Alena Valová.

Novorozenecké oddělení

Otevření dětského oddělení bylo významným mezníkem v péči o dítě ve městě i v celém jihlavském okrese. V roce 1945 se stal jeho primářem MUDr. Pavel Ševčík, žák slavného prof. Otakara Teychla.

V roce 1947 vypracoval doc. Vladimír Kluska přelomovou koncepci péče o novorozence, která zdůrazňovala samozřejmost pediatrické péče o novorozence ihned po porodu. Spolupráce porodníků s pediatry se rozvíjela v několika etapách i v jihlavské nemocnici. Propracování pojetí  neonatologie bylo odrazovým můstkem pro rozvoj péče o fyziologické i nezralé novorozence. Postupem času začalo docházet ke spolupráci gynekologů a neonatologů ještě před porodem.

JIPV roce 1949 byl v Jihlavě založen Kojenecký ústav. Ten se v roce 1952 začal věnovat i zdravotní péči a právě i péči o nezralé novorozence. V roce 1979 se stal přednostou dětského oddělení MUDr. Alois Hofštetr. Poctivě dbal na pokračování tradice dobré péče o dítě a na výchovu lékařů. Velkou oporu měl v MUDr. Aleně Chejnovské, zástupkyni již prim. MUDr. Ševčíka, která v této funkci pracovala v letech 1957 - 1991.

V uvolněné části kojeneckého ústavu na tř. Legionářů byla v roce 1988 otevřena jednotka diferencované péče pod vedením MUDr. Josefa Nováčka. Tím došlo k výraznému zlepšení poskytované neodkladné nemocniční péče především v oboru neonatologie. Jednotka diferencované péče byla na tehdejší dobu nadstandardně přístrojově vybavená.

JIP novV roce 1993 začalo dětské oddělení pracovat pod vedením primáře MUDr. Milana Svojsíka. V roce 1994 bylo oddělení přemístěno do gynekologicko-porodnického pavilonu „Nové nemocnice“.

V té době se začal měnit systém péče o fyziologické novorozence. Rooming-in se stal samozřejmostí nejen na novorozeneckém oddělení, ale i na oddělení dětí do 6 let. S postupným vývojem se neměnily pouze metody péče, ale průběžně i role zdravotní sestry a role matky. Sestra přestala být pouhou vykonavatelkou daných úkonů a ordinací v předem stanovených intervalech a matka zase pouhým příjemcem stručných a jasných pokynů – začala do nemocnice přicházet s určitou představou, přáním a očekáváním odbornosti, vstřícnosti, pomoci a opory. Začala se zavádět i metoda „skin-to-skin“. Nemocnice Jihlava se stala nositelem titulu „Baby Friendly Hospital“.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 24.2.2012 / 8.12.2021

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Porodnice > O nás
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies