Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Neurologické oddělení > Spektrum péče > Iktové centrum

 

Iktové centrum

 

 
 

CMP je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích. V České republice postihne CMP až 40.000 lidí ročně. Proto je nezbytná taková organizace péče o pacienty s akutní CMP, která zajistí dostupnost časné diagnostiky a účinné léčby pro tyto nemocné na celém území ČR. Dle Věstníku MZd. č. 2/2010 je péče o pacienty s akutní CMP 

poskytována centralizovaně prostřednictvím sítě Komplexních cerebrovaskulárních a Iktových center. Do této sítě bylo Věstníkem č. 8/2010 MZd zařazeno Iktové centrum Nemocnice Jihlava, p.o.

Dále je nutné provádění pečlivé prevence u všech pacientů se zvýšeným rizikem vzniku CMP – vyšetření a včasné nasazení takové léčby, která dle poznatků evidence-based medicine toto riziko prokazatelně snižuje. Také tento úkol plní jihlavské Iktové centrum prostřednictvím své Cerebrovaskulární poradny.

obr

 

 

 

 

 

Stručná statistická data, týkající se epidemiologie akutní CMP v ČR:

  • CMP – 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR (6%)

  • V roce 2007 zemřelo na CMP 4666 mužů a 6974 žen

  • Ve stejném roce 41.646 hospitalizací pro CMP

  • Incidence až 400/100.000 obyvatel

  • Počet nemocných (prevalence) v ČR – 190.000

  • Mortalita klesla od roku 1986 do roku 2007 o 62%, přesto patří k nejvyšším v rozvinutých zemích světa


Graf 1: Počet hospitalizací s CMP v ČR

 

graf1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vývoj mortality na CMP v ČR

 

graf2


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V akutní fázi probíhá péče o pacienta s CMP optimálně na neurologické JIP (odbornosti 2I9), vybavené pro ošetřovací den intenzivní péče vyššího stupně podle Vyhlášky č. 101/2002 Sb. V jihlavském Iktovém centru je samostatná iktová jednotka v rámci Neurologického oddělení.


Lůžka Iktové jednotky jsou integrální součástí Iktového centra, které zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a časnou rehabilitační péči o pacienty s akutní fází cévní mozkové příhody. Iktové centrum zajišťuje především léčbu systémovou trombolýzou a péči o fyziologické funkce v akutní fázi CMP. Zajišťuje také diagnostiku příčin akutní CMP a časnou sekundární prevenci, včetně endarterektomií karotických tepen, prováděných cévním chirurgem.


Hospitalizace na iktových jednotkách snižuje mortalitu a morbiditu oproti hospitalizaci pacientů s CMP na standardních lůžkách (viz Doporučení European Stroke Organization, 2009). Cílem je tudíž hospitalizovat co nejvíce pacientů na specializovaných iktových jednotkách v rámci Iktového centra.


Z Iktové jednotky je pacient přeložen na lůžka se zvýšenou ošetřovatelskou péčí, kde je prováděna další léčba a především časná intenzivní rehabilitace.


Po stabilizaci zdravotního stavu je pacient doléčen na standardním lůžku neurologického nebo rehabilitačního oddělení, případně přeložen do spádového zařízení 3. stupně dle Věstníku č. 2/2010 nebo do specializovaného rehabilitačního zařízení.Jihlavské Iktové centrum plní následující funkce:

  • Zajišťuje ve spolupráci s komplementem neurologického oddělení a komplementem nemocnice kvalifikovanou diagnostickou a intenzivní terapeutickou péči (včetně systémové trombolýzy) u pacientů s akutní fází cévní mozkové příhody.

  • Zajišťuje také specializovanou dispenzární péči v Cerebrovaskulární poradně, jejíž součástí je možnost neurosonologického sledování, k tomu disponuje neurosonologickou laboratoří.

V roce 2019 bylo v Iktovém centru Nemocnice Jihlava, p.o. ošetřeno 443 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou nebo TIA, 100 z nich byla poskytnuta léčba intravenózní trombolýzou. Počty moderních diagnostických a léčebných výkonů mají na našem pracovišti nadále vzestupnou tendenci. Pacienti s iktem jsou přijímáni z širokého spádu přibližně 500.000 obyvatel. Pacienty s uzávěrem větší mozkové tepny odesíláme neodkladně k mechanické rekanalizaci do FN Brno.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 28.2.2011 / 28.2.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies