Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Ortopedicko-traumatologické oddělení > Informace pro pacienty > Terapie ACP-léčba krevní plasmou

 

inf.souhlas - plastika před. zkříženého vazu

 

 
 

 

                      Informovaný souhlas pacienta s výkonem

                     ARTROSKOPICKÁ PLASTIKA PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU

  ***************************** *********************************

Vážená paní/pane, rozhodli jste se podstoupit operační výkon artroskopická plastika předního zkříženého vazu (LCA). Vzhledem k tomu, že jde o operaci plánovanou a operaci, která není nutná k záchraně Vašeho života, chceme, abyste se významným způsobem podílel/a na plánování této léčby a souhlasil/a s navrženým postupem. Chceme Vás obeznámit i s možnými komplikacemi této terapie, aby

Vaše rozhodnutí podstoupit  operaci  bylo podloženo validními informacemi. Znovu zdůrazňujeme, že operace není nutná ve smyslu záchrany Vašeho života a proto rozhodnutí o operaci musí být rozhodnutí pacienta - lékař má hlas „poradní“.

 

 

Co je artroskopická plastika předního zkříženého vazu (LCA)

 

Artroskopická plastika LCA je moderní terapeutická (léčebná) operační metoda. Patří mezi tzv. miniinvazivní operace, tj. výkony, které jsou z hlediska operačního přístupu velmi šetrné k pacientovi, ale na druhé straně díky moderním technologiím výhodné i pro operatéra. Provádí se v celkové nebo svodné (spinální) anestézii. Většinou se provádí v tzv. bezkrevnosti - tj. pomocí pneumatické manžety nasazené na končetinu nad operovaným kloubem je omezen krevní průtok končetinou, což slouží k daleko lepšímu přehledu v operovaném kloubu. Výkon začíná odběrem štěpu pro plastiku (dle toho i jizva po odběru) - střední část patelárního vazu nebo podkolenní šlachy (dle domluvy s operatérem, typu plánované plastiky, požadavky na zátěž apod.) dále potom ASK příprava prostoru po prasklém předním zkříženém vazu, příprava kanálů na protažení plastiky LCA, samotné protažení plastiky do kolenního kloubu, fixace plastiky, zavedení odsavného drenu do kolene a šití odběrového místa a ASK vstupů .

 

Jiné způsoby léčby

 

Jde o tzv. konzervativní terapii nestability kolenního kloubu– užívání léků / léky proti bolesti , léky s protizánětlivým účinkem, léky uvolňující svalové napětí, obstřiky postiženého kloubu, rehabilitační terapie včetně různých procedur /laser, magnetoterapie, ultrazvuk, tonizace svalů stehna, tzv. elektrogymnastika atd./, používání speciálních sportovních ortez. Operace je ve většině případů indikována při vnímané nestabilitě kolenního kloubu po selhání konzervativní léčby.

 

 

Předoperační příprava a vyšetření

 

Je nutné předoperační interní vyšetření, které by nemělo být starší než 7 dnů před operací.

Nesmíte trpět akutním infekčním onemocněním dýchacích či močových cest, kůže či jiných orgánů.  Vaše chronické onemocnění musí být plně kompenzované. V případě dlouhodobé léčby některými léky je nutná konzultace a úprava této medikace (například léky na snížení srážlivosti krve- Warfarin, Pelentan), nutno i upravit diabetickou léčbu.

 

Pooperační režim po plastice LCA

 

Po operaci klid na lůžku na standartním oddělení, sledování končetiny, drenu- druhý den odstraňujeme, rehabilitace na oddělení- cvičení na motodlaze, cvičení s rhb sestrou, nácvik chůze o fr holích s odlehčením op. končetiny, posilování svalů stehna, propuštění do domácího léčení po několika dnech, stehy se extrahují 10. poop. den, následuje dlouhodobá rhb dle instruktáže, sportovní zátěž možná nejdříve 3 měsíce od operace, kontaktní sporty po 6-ti měsících.

 

 

Možné komplikace operace ASK plastiky LCA

 

Obecné komplikace:   nevolnost a zvracení po narkose (podáním příslušné léčby lehce zvládnutelné), v rámci spinální anestezie mohou být potíže s vymočením nebo bolesti hlavy při nedodržení klidového režimu, vyjímečně i interní komplikace- zhoršení chronických onemocnění (zvláště cukrovka, onemocnění srdce atd.), vznik zápalu plic (při dlouhodobém ležení a špatné spolupráci), vznik infekce močových cest (při dlouhodobějším zavedení močového katetru), vznik proleženiny při dlouhodobém ležení a špatné spolupráci, vznik hluboké trombózy ("zánětu žil") na dolních končetinách, vznik embolie plicnice (s průběhem od lehkého až po náhlý smrtelný), kardiovaskulární komplikace- infarkt myokardu

 

Specifické komplikace: infekt v místě kožní incize a odběru štěpu, infekt v kloubu, neurologické komplikace ( poranění nervového kmene při použití turniketu nebo poranění drobných kožních nervů při odběru štěpu nebo v místě kožních incizí s rizikem následné kožní necitlivosti), zalomení nástroje v kloubu, pooperační výpotek v kloubu, omezená hybnost kloubu, hypertrofická (keloidní) jizva, selhání štěpu nebo fixačního materiálu

 

 

 

 

 

 

 

Výčet komplikací nemůže být nikdy úplný, snažíme se vyjmenovat nejčastější komplikace.

V naprosté většině by operace měla proběhnout bez komplikací, nicméně nelze je plně vyloučit.

 

Může se stát, že během operace operatér zjistí závažné skutečnosti, pro které bude muset změnit způsob operace na kterém jste byli domluveni. Buďte ubezpečeni, že tak činí s plnou odpovědností tak, aby výsledek operace byl pro Vás co nejlepší.

 

Souhlas pacienta s výkonem:

Prohlašuji ,že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze své nemoci a o povaze plánovaného výkonu.Byl jsem poučen i o možnostech jiné léčby a důsledcích v případě neprovedení zákroku.Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující dotazy a pokud tomu tak bylo, byly mi srozumitelně zodpovězeny.Jsem si vědom všech rizik a možných komplikací spojeným s tímto výkonem.Poučení jsem plně porozuměl a s výkonem souhlasím.

 

 

Jméno a příjmení pacienta …………………………………………………………….

 

Rodné číslo pacienta ……………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení informujícího lékaře……………………………………………….

 

V Jihlavě dne ……………………..             Podpis pacienta ………………………….

 

                                                                        Podpis lékaře …………………………….

 

 
Zodpovídá: MUDr. Jiří Vosáhlo
Vytvořeno / změněno: 30.8.2010 / 30.8.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti