Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Infekční oddělení > Informace pro pacienty > Informace pro pacienty

 

Informace pro pacienta kolonizovaného rezistentní bakterií /MRSA, ESBL, AmpC, …/

 

 
 

Informace  pro  pacienta  kolonizovaného rezistentní bakterií /MRSA, ESBL, AmpC, …/

 

Vážená paní, 

Vážený pane,

 

při mikrobiologickém vyšetření byla na některých místech vašeho těla zjištěna bakterie, která je označována jako rezistentní vůči některým antibiotikům.

 

Dovolte, abychom Vás informovali o tom, co to pro Vás znamená.

 

Každý člověk je trvale osídlen různými druhy bakterií. Bakterie se vyskytují zejména v dutině ústní, v tlustém střevě, ale také na kůži, na nosní sliznici a podobně. Tyto bakterie za normálních okolností nevyvolávají žádné potíže ani onemocnění, člověk je na jejich přítomnost adaptován. Při porušení sliznice nebo při výrazném útlumu imunity mohou však i tyto běžné bakterie způsobit nepříjemné komplikace - říkáme,že tyto bakterie jsou podmíněně patogenní.

 

Mezi takovéto podmíněně patogenní bakterie patří i bakterie vykultivované u Vás. U oslabených jedinců mohou tyto bakterie vyvolat zánětlivé onemocnění v orgánech a tkáních. Mohou způsobit i sepsi (otravu krve).

 

Tyto bakterie patří do rodiny běžně se vyskytujících bakterií a odlišují se od nich jen jednou podstatnou věcí, a tou je jeho necitlivost k obvykle používaným antibiotikům. Tuto necitlivost si bakterie vypěstovaly a rozšířily zejména v poslední době jako obranu před antiobitickou léčbou. Nejvyšší výskyt necitlivých bakterií je vždy na těch odděleních nemocnice, kde se antibiotika nejvíce podávají. Ve světě existují země, kde podíl necitlivých bakterií dosahuje 50% i více, u nás to jsou zatím naštěstí jen ojedinělé případy.

 

Rezistentní bakterie zůstávají stále ještě citlivé k některým antibiotikům, které si ponecháváme v záloze. Léčba těmito antibiotiky je však delší a komplikovanější. Proto se snažíme každého pacienta, u kterého byla přítomnost rezistentní bakterie zjištěna, izolovat od ostatních nemocných, aby nedošlo k rozšíření této nákazy.

Při pouze kolonizaci /ne zánětu/ se antibiotika nepodávají.

 

Upozorňujeme ještě, že samotný nález rezistentní bakterie není nutně projevem onemocnění. Může se jednat o pouhé nosičství, tj. osídlení rezistentní formou bakterie. V takovém případě tato bakterie svým nositelům žádné potíže nedělá a neohrozí ani zdravé osoby v okolí. Může však způsobit onemocnění u jedinců s porušenou kůží, například když mají ekzém či nějaké povrchní poranění. Taková místa se snadno stávají vstupní branou infekce.

 

Nosičství rezistentní bakterie může být v určitých případech vyléčeno pomocí dezinfekčních prostředků, případně může samovolně skončit tím, že se u člověka obnoví přirozené mikrobiální osídlení. Než ale k postupnému vymizení této bakterie dojde, je třeba dodržováním určitých opatření zabránit přestupu rezistentní bakterie na jiné lidi a většímu rozšíření v populaci.

 

Sestavili jsme pravidla, která Vás budou do určité míry omezovat. Znamenají však ochranu osob ve Vašem okolí, a také zvýšení naděje na vyléčení Vás osobně.

 

 

 

 

 

Opatření, o jejichž dodržování se budeme společně snažit, jsou následující:

 

Během Vaší hospitalizace Vás musíme umístit na izolačním pokoji. Zdravotnický personál bude po vstupu do Vašeho pokoje dodržovat přísnější hygienická opatření (bude si například brát zvláštní plášť, používat rukavice, dezinfikovat si ruce před odchodem z pokoje apod.).

 

Návštěvy Vašich blízkých za hospitalizace v naší nemocnici budou omezeny, jen výjimečně budou povoleny vedoucím lékařem oddělení. Navštěvující osoby však musí dodržovat ve Vašem pokoji výše uvedená opatření použít ochranný plášť, ústenku a po odchodu z pokoje si vydezinfikovat ruce, aby nedošlo k přenesení rezistentní bakterie.

 

Přítomnost rezistentní bakterie není důvodem k prodlužování hospitalizace ani pracovní neschopnosti. Bude-li Vaše základní onemocnění vyléčeno, můžete být propuštěn(a) do domácí péče. V domácím prostředí postačí dodržování standardních hygienických pravidel. Pokud se u rodinných příslušníků vyskytuje onkologické onemocnění nebo onemocnění spojené s poruchou imunity, poraďte se o dalších opatřeních s ošetřujícím lékařem. V případě kolonizace rány rezistentní bakterií je třeba po převazu rány provést dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním přípravkem. Pokud Vás bude ošetřovat pracovník domácí péče, je třeba ho informovat o Vaší pozitivitě. Pracovník domácí péče bude při péči o Vás používat rukavice anebo jiné ochranné prostředky.

 

Při propuštění do domácího ošetřování budete informován(a) o event. další kontrole-místě a termínu vyšetření. Pokud by nebylo možné daný termín dodržet, je nutné si nový termín domluvit telefonicky na infekčním oddělení: telefon 567157774. Kontrola chronických pacientů s pozitivitou bude prováděna obvykle na ambulanci infekčního oddělení pouze v dopoledních hodinách ve všední den. Pro tyto pacienty je na infekčním oddělení v ambulantní části vyčleněna ambulance s čekárnou. Sem bude poté přizván i další příslušný odborník  (chirurg, internista, neurolog, urolog apod.).

 

Po Vašem propuštění pokud vyhledáte ambulantní ošetření jiným lékařem nebo budete kdekoli hospitalizován(a), informujte prosím lékaře o svém nosičství. Pomůžete tím svému vyléčení, protože Váš ošetřující lékař bude moci na základě této informace zvolit nejvhodnější diagnostický a léčebný postup. Pokud je u Vás plánován lékařský zákrok (plánovaná operace, katetrizace, infuzní léčba atd.), je potřeba, abyste o svém nosičství informoval(a) zdravotnický personál v předstihu.

 

Při případném vymizení rezistentní bakterie Vás ze sledování vyřadíme.

 

 

 

MUDr. Romana Kumštarová

primář Infekčního oddělení

Mgr. Eva Trnková

Vrchní sestra infekčního oddělení

 

 

Aktualizováno: 12.9. 2019

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 4.3.2015 / 12.9.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies