Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Koronavirus - aktuální informace

 

 
 

Milí pacienti,

zde najdete konzultační hodiny a telefonické kontakty, kam můžete zavolat v případě obtíží, a při byť domněle akutních či život ohrožujících stavech. Konzultant rozhodne o potřebě fyzické návštěvy pacienta v nemocnici.

Děkujeme,

Vaše nemocnice


Krajské Callcentrum COVID-19, kam můžete směřovat dotazy: 564 602 602, email: koronavirus@kr-vysocina.cz

Objednávání do eAmbulance: nová objednání do eAmbulance od 10 hodin 

Informace pro samoplátce: https://odbery.kr-vysocina.cz/

Odběrové místo: Milí pacienti, pozor, od 22. 6. 2020 dochází ke změně. Odběrové místo na Covid-19 již nebude na parkovišti, ale v nemocnici. Mění se také provozní doba. Odběrové místo je nově v MRSA ambulanci Infekčního oddělení Nemocnice Jihlava (nový pavilon PUIP, zadní strana budovy) a dochází ke změně provozního času:
Po – 12.30 hod. – 15.00 hod.

St -  8. 00 hod. – 12.00 hod.

So – 8.00 hod. – 12.00 hod.

Ambulantní vyšetření:
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme zrušili všechna objednání přes eAmbulanci do nutriční, ortopedické dospělé i dětské, neurologických, oční a ORL ambulance. 
A dále objednání přes eAmbulanci na kožní ambulanci, dětskou endoskopii, rehabilitaci, urologii, proktologii.
 Všechny objednané pacienti, kterých se to týká, jsme již telefonicky kontaktovali. Prosíme také všechny, pokud nemusíte, nenavštěvujte nemocnici.

Urologické oddělení

Urologické ambulance budou od 4.5.v běžném provozu, ale žádáme pacienty, aby chodili přesně na objednaný čas, aby zbytečně neplnili čekárnu, která je společná s ortopedií.

Začínáme objednávat plánované operace, ale musíme u všech pacientů zvážit nejen původně plánovaný termín operace, tedy jak dlouho na operaci čekají, ale musíme též zvažovat i  naléhavost jejich onemocnění. Proto prosíme pacienty o pochopení a trpělivost, budeme je zavčas informovat telefonicky, protože přece jen může dojít k odložení jejich výkonu.

ORL

Provoz ORL oddělení, všeobecné ambulance a specializovaných ORL ambulancí (audiologická, výdej sluchadel, foniatrická, vestibulární, onkologická) a logopedické ambulance je v běžném provozu. Omezen je pohyb hospitalizovaných pacientů mimo oddělení. Návštěvy na ORL oddělení jsou povoleny u pacientů s délkou hospitalizace delší 5. dnů dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem oddělení. Domluvu je možno realizovat na tel. čísle 567 157 309. Návštěvník se při vstupu na oddělení prokáže platným negativním výsledkem triáže Nemocnice Jihlava, nebo platným negativním výsledkem elektronického dotazníku.

Chirurgické oddělení

Od 4.5. se navracíme k běžnému provozu. Prosíme, do odborných ambulancí se objednávejte telefonicky.

Kožní oddělení

Zrušena e-Ambulance, kosmetologické zákroky, zákrokový sálek. Lymfologie v omezeném provozu od 11.5.2020.

V ambulantní péči přechod k ošetření pouze objednaných pacientů a vyšetření neodkladných případů ohrožujících život.

Nutno dodržovat časy objednaných vyšetření!!!!!!

Od  4.5.2020 - v omezeném režimu otevřena lůžková část kožního oddělení.

Před ambulantním vyšetřením a hospitalizací nutno vyplnit a podepsat COVID-dotazník.

OTO

Oddělení se vrací do běžného režimu.

Kardiologické oddělení

Od 4.5. se rozjíždí provoz ambulancí pro objednané pacienty.

Neurologické oddělení

Ambulantní část se navrací do běžného režimu, obnovujeme provoz pro objednané pacienty. Lůžkové oddělení je od 4.5.otevřené.

Rehabilitační oddělení

Došlo k plnému obnovení ambulantního i lůžkového provozu rehabilitačního oddělení.

Dětské oddělení:

Ambulance se navrací do běžného režimu, obvoláváme objednané pacienty. Plánované operace jsou v provozu. 

Plicní oddělení

Pacienty k plánovaným  a dispenzárním vyšetřením (v běžné ambulanci, ambulanci IPF, ambulanci  pro poruchy dýchání ve spánku, ambulance odvykání kouření ) kontaktujeme telefonicky a zveme je na konkrétní hodinu tak, aby v ambulanci byl jen takový počet pacientů, který umožňuje bezpečné odstupy.

 Pacienti přicházející mimo svůj objednaný čas budou ošetřeni až ve svůj objednaný čas, pacienti , kteří se dostaví pozdě budou zařazeni za ostatní objednané pacienty – náhradní čas jim bude sdělen po příchodu. Pacienty s akutními obtížemi vyšetříme flexibilně dle závažnosti stavu a aktuální situace na ambulanci.

 acienti přicházející s projevy akutního infekčního onemocnění dýchacích cest – tedy horečky + kašel, vykašlávání, dušnost (+ eventuelně  bolesti kloubů, svalů) budou při vstupu do nemocnice na triáži pacientů odesláni na MRSA ambulanci Infekčního oddělení a vstupně vyšetřeni/ošetřeni infektologem a případně  hospitalizováni na infekčním oddělení do vyloučení infekce COVID 19. 

Gynekologicko-porodnické oddělení

Porodnická stanice:

Prosíme všechny ženy s podezřením na onemocnění Covid -19 nebo při pozitivitě, aby nás předem informovaly na tel. 567157686 – porodní sál, děkujeme.

Milé ženy, dostáváme teď spoustu dotazů na opatření, která se týkají porodu, péči o ženu a dítě po porodu a na oddělení šestinedělí – ambulance a porodní sály pro zdravé ženy jsou v 5. patře gynekologicko-porodnického pavilonu-ministrem zdravotnictví dáno opatření týkající se přítomnosti otce u porodu.

Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit ochranné pomůcky – zdravá žena, která přijde do poradny, k porodu i při pobytu na oddělení šestinedělí musí používat roušku – u zdravé ženy, při fyziologickém průběhu porodu, probíhá vše jako za normálních okolností-dítě po porodu na břicho, dotepání pupečníku, bonding, kojení – po porodu jsou ženy překládány s miminkem na oddělení šestinedělí v 6. patře, kde je plný rooming-in. Propuštění zdravého novorozence i ženy je standardně 3.-4. den po porodu – ambulantní porod je možný po domluvě s pediatry. Děkujeme všem rodičkám za projevenou přízeň. Vzhledem k zvýšenému počtu porodů v současné době není možné zajistit rodičkám samostatný pokoj na oddělení šestinedělí. Děkujeme za pochopení.

Doporučená délka hospitalizace novorozence je 72 hodin-tatínek může ženu doprovodit k příjmu k porodu do 5.patra a pak v den propuštění do 6. patra na oddělení šestinedělí.

Během hospitalizace není možné donést dodatečně ženě jakékoliv další věci, jídlo.

Prosíme, vezměte si vše potřebné hned k příjmu. Není v silách PA chodit k informačnímu centru pro Vaše věci. Děkujeme.

Přítomnost otce po porodu

Na základě dalšího mimořádného opatření vlády umožňujeme s okamžitou platností přítomnost otce u porodu za podmínek:

-třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti

-otec je zdráv, nemá příznaky onemocnění Covid-19, otci změříme teplotu, která nesmí přesáhnout 37 C

-otec není v karanténě

-otec musí mít na sobě ochranný oděv včetně roušky, k zakoupení je v naší lékárně

-návštěvu umožňujeme na porodním pokoji během vaginálního porodu i  na porodním sále během císařského řezu

-návštěvy na oddělení šestinedělí umožněny nejsou, při nadměrném provozu na porodním sále si vedení porodního sálu vyhrazuje možnost zákazu vstupu otců na porodní sál

Pevně věříme, že nové vstřícné opatření přispěje ke krásnějšímu prožití Vašeho porodu a upevní vazby ve Vaší rodině. 

Gynekologická stanice:

Ambulance: od 4.5.2020 jsou v provozu všechny odborné ambulance, telefonické objednání na č. 567157676, prosíme o respektování epidemiologických opatření.

Operativa: od 4.5.2020 běžný provoz gynekologické operativy. 

Hematologické oddělení

Odběrové hodiny pro dárce krve zůstávají pondělí až čtvrtek  od 6.30  -9.00 hodin.

Hematologická ambulance – funguje denně : 8.00 -13.00 hodin

Odběrová místo začíná fungovat od 4.5.2020 : denně 6.00.-12.30 hodin.

Informace pro pacienty docházející na ozařovny:

Pacienti mají vymezený boční vchod od parkoviště uvnitř areálu, vchod je označen "ozařovny". 

ARO

Ambulance bolesti spouští provoz 4.5.

Oční oddělení

Oční oddělení otevíráme od 4.5. Pacienti budou hospitalizováni za zpřísněného epidemiologického režimu.

Oční ambulance bude zpřístupněna od 4.5.  přes e-Ambulanci + ošetření akutních případů.

Do specializovaných ambulancí se pacienti budou objednávat na tel. 567 157 696 .

Biologická léčba  probíhá  denně v omezeném počtu  - všichni pacienti byli  informováni o náhradních termínech.

Veškeré ambulance jsou omezeny vzhledem k dodržování minimálního počtu pacientů v čekárně.

Operativa se zahajuje od 11.5. zatím v omezeném režimu ,vzhledem k přihlédnutí na minimální počty pacientů ,kteří budou soustředěni v okolí očního sálu

a za dodržení epidemiologického režimu. Od června by měla být v plném provozu.

Provoz může být upraven podle akutní epidemiologické situace. 

OZM

Provoz neomezen za dodržování Všeobecných epidemiologických zásad. Prosíme, dodržujte časy objednání. Mammograficky screening v provozu. Při nejasnostech volejte CT- 567 157 561, MR- 567 157 281, mammografie- 567 157 288, UZ, skiagrafie- 567 157 602.

Prosíme, při příchodu na magnetickou rezonanci zazvoňte na označený zvonek vedle dveří.

Onkologické oddělení

Chemostacionář (kl. 162, 230)

Triáž pacientů přes vchod, stacionář pojede v plném režimu (2 ambulance), v čekárně je třeba zachovávat odstupy a všichni mít roušky, doprovod prosíme zůstat mimo budovu.

Ozařovny (kl. ambulance 167, urychlovače 423, 438):

Do poloviny května je v provozu pouze 1 urychlovač a provoz běží celý den až do večera z důvodu nekumulování pacientů v čekárně. Vchod na ozařovny je separátní s vlastní triáží. Při příznivém vývoji epidemiologické situace zřejmě od 18.5. 2020 normální provoz na obou LU.

Dispenzární ambulance (kl. 414):

Do poloviny května zrušena s výjimkou naléhavých případů. V omezené míře začne fungovat od 18.5., normální provoz potom od 1.6.2020, v čekárně je třeba zachovávat odstupy a všichni mít roušky, doprovod prosíme zůstat mimo budovu.

Multioborové komise (kl. 414, 377):

Obnoveno zasedání všech komisí, někteří pacienti budou projednáváni bez fyzické přítomnosti, jednání probíhají v odpoledních hodinách mimo hlavní provoz ostatních ambulancí. Účast doprovodu na jednání komise jen ve zcela nezbytných případech.

Interní odborné ambulance 

Odborné interní ambulance fungují v obvyklých prostorách za dodržování základních protiepidemických opatření.

ALERGOLOGICKÁ  A  IMUNOLOGICKÁ  AMBULANCE

3.podlaží pavilonu E.

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 279.

MUDr. Šárka Vojáčková:         vojackovas@nemji.cz

 

DIABETOLOGICKÉ CENTRUM  A ENDOKRINOLOGIE

Diabetologická ambulance 2.podlaží pavilonu E.

Kontakt ve všední dny 6 – 14:30 hod.: 567 157 227

Endokrinologická ambulance 3.podlaží pavilonu E.

Kontakt ve všední dny 6 - 14:30 hod.:  567 157 405

 

MUDr. Michal Policar:           policarm@nemji.cz

MUDr. Martina Kopáčková: kopackovam@nemji.cz

MUDr. Lucie Sobotková:       sobotkoval@nemji.cz

MUDr. Šárka Šmrhová:          smrhovas@nemji.cz

 

GASTROENTEROLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

Kontakt ve všední dny  6-14:30 hod.:  567 157 195

MUDr. Marie Tomanová:    tomanovam@nemji.cz

MUDr. Ondřej Filip:              filipo@nemji.cz

MUDr. Jan Huml:                  humlj@nemji.cz

MUDr. Tereza Jelínková:     jelinkovat@nemji.cz

MUDr. Jan Škorpík:              skorpikj@nemji.cz

 

NEFROLOGICKÁ  AMBULANCE

2.podlaží pavilonu E

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 225

3.podlaží pavilonu E MUDr. Alena Svobodová

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.: 567 157 724

 

MUDr. Alena Svobodová:   svobodovaa@nemji.cz

MUDr. Petr Knetl:                knetlp@nemji.cz

MUDr. Jaroslav Točík:         tocikj@nemji.cz

MUDr. Martin Winkler:      winklerm@nemji.cz

 

OSTEOLOGICKÁ AMBULANCE

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 279

MUDr. Aleš Pól:                  pola@nemji.cz

 

REVMATOLOGICKÁ  AMBULANCE

Aplikace nitrožilních léčiv  probíhá na Gastroenterologickém  pracovišti v 2.podlaží pavilonu  G  (budova  pediatrie a gynekologie).   

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 405  (MUDr. Houzarová pouze úterky !)

MUDr. Kateřina Vetchá:      Stankova.kat@centrum.cz

MUDr. Andrea Houzarová: houzarovaa@nemji.cz

 

 Informace  pro pacienty  v období současné epidemiologické situace vydala Evropská liga proti revmatismu  na odkazu viz níže.

https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/aktuality/informace-pro-pacienty-vydane-evropskou-ligou-proti-revmatismu-tykajici-se-infekce-covid-19-619


 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 16.3.2020 / 16.3.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti