Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Koronavirus - aktuální informace

Vážení pacienti, níže aktualizujeme informace týkající se plánovaných výkonů a ambulancí. Všechny pacienty, které čekají výkony a specializovaná vyšetření, obvoláváme. Děkujeme za pochopení.
 

 
 

Krajské Callcentrum COVID-19, kam můžete směřovat dotazy: 564 602 602, email: koronavirus@kr-vysocina.cz

Odběrové místo: parkoviště z ulice Vrchlického před hlavním vchodem do nemocnice, červený stan a mobilní buňka. Odběry provádíme každý den mezi 7:00-19:00 a to POUZE po indikaci a ne na vlastní žádost. Na parkovišti zůstaňte prosím v autě a vyčkejte příchodu personálu.

Ambulantní vyšetření:
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme zrušili všechna objednání přes eAmbulanci do nutriční, ortopedické dospělé i dětské, neurologických, oční a ORL ambulance. 
A dále objednání přes eAmbulanci na kožní ambulanci, dětskou endoskopii, rehabilitaci, urologii, proktologii.
 Všechny objednané pacienti, kterých se to týká, jsme již telefonicky kontaktovali. Prosíme také všechny, pokud nemusíte, nenavštěvujte nemocnici.

Urologické oddělení

Zrušené jsou neakutní plánované výkony (operace prostaty, zevního genitálu, rekonstrukční operace). Nadále zůstávají v programu pacienti s onkologickým onemocněním a pacienti s blokádou močových cest.

ORL

Provoz ORL je z nařízení ředitele nemocnice s ohledem na všeobecně známou epidemiologickou situaci v nouzovém režimu. Zajišťujeme chod ORL ambulance ve směnném, 24- hodinovém provozu. Specializované ambulance a vyšetření jsou zrušeny do odvolání. Rovněž jsou do odvolání zrušeny všechny plánované neakutní operační výkony. Provádíme pouze neodkladné operace ohrožující život a operace, jejichž odložení představuje riziko progrese závažné nemoci (onkologická onemocnění).

Před návštěvou ORL ambulance zvažte, zda je Vaše návštěva nezbytná, zda nebude možné problém řešit telefonicky. Chráníte tak zejména sebe a své blízké před možným kontaktem s nákazou coronavirem. 

Telefonickou konzultaci zdravotního stavu můžete realizovat následovně:

Všední den: 8-12 hodin +420 703 847 268 

Svátek, sobota, neděle, všední den od 12. hodin:  +420 731 628 878 

Recepty na dlouhodobě užívané léky Vám zajistíme prostřednictvím zaslání kódu pro lékárnu formou SMS. Požadavky volejte ve všední dny 8-12 hod na výše uvedené telefonní číslo.

Chirurgické oddělení

Rušíme všechny plánované operace kromě onkologických pacientů a stavů, které by v horizontu jednoho až dvou měsíců vedly k poškození zdraví.

Kožní oddělení

Zrušena e-Ambulance, kosmetologické zákroky, zákrokový sálek, omezený provoz lymfologie,

v ambulantní péči přechod k ošetření a vyšetření neodkladných případů, bez omezení ambulance biologické léčby.

OTO

Zrušeny jsou TEP, artroskopie, výkony na malých kloubech.

Kardiologické oddělení

Zajišťujeme akutní péči jak v lůžkovém, tak ambulantním sektoru. Zrušeny jsou všechny ambulance s dispenzární péčí, angiologická a echo ambulance, kardiostimulační ambulance.

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení v současnosti funguje v lůžkové i ambulantní části pouze pro neodkladnou péči, včetně pomocných vyšetřovacích metodik. Plánovaná vyšetření a léčba chronických obtíží jsou do odvolání pozastaveny (netýká se pouze pozvaných pacientů specializovaných center, kteří mají stanoven individuální termín pro vyšetření nebo aplikaci léku).

Rehabilitační oddělení

 Ambulantní i lůžková část je uzavřena – konzultace na tel.čísle 567 157 667   

Dětské oddělení:

Ruší se plánované operace i odborné ambulance.

Plicní oddělení

Rušíme plánované dispenzární kontroly u stabilních pacientů bez obtíží- recepty na léky zašleme, pacienty s obtížemi ošetříme.  Ambulance pro poruchy dýchání ve spánku- pacienty přeobjednavame kompletně, taktéž ambulance pro asistenci odvykání kouření.

V ostatních ambulancích a na bronchoskopiich prozatím řešíme jednotlivé případy individuálně dle povahy a urgence konkrétního nálezu/diagnózy.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Porodnická stanice:

Doprovod u porodu bohužel není možný s výjimkou dle MO  MZČR z 27.3.

 Děkujeme za pochopení.

 Více informací najdete viz níže.

Porod v současné situaci v Nemocnici Jihlava

Milé nastávající maminky, máme pro Vás důležitou informaci. Porodnické oddělení Nemocnice Jihlava s okamžitou platností, z důvodu zahlcení kapacit a neúměrného pracovního zatížení personálu, který je v současné době omezen, nemůže a NEBUDE přijímat rodičky s bydlištěm mimo okres Jihlava.

S výjimkou těch, které byly na porodu v Jihlavě již dlouhodobě domluveny, a porodnice s nimi i v omezení kapacity samozřejmě počítá. Výjimkou jsou také akutně nastalé stavy přivezené ZZSKV. Děkujeme všem za pochopení, jistě se mohou s důvěrou obrátit na porodnická oddělení v místě bydliště. Přejeme všem hodně štěstí a sil v současné nelehké situaci.

Milé ženy, dostáváme teď spoustu dotazů na opatření, která se týkají porodu, péči o ženu a dítě po porodu a na oddělení šestinedělí – ambulance a porodní sály pro zdravé ženy jsou v 5. patře gynekologicko-porodnického pavilonu-ministrem zdravotnictví dáno opatření týkající se přítomnosti otce u porodu.

Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit ochranné pomůcky – zdravá žena, která přijde do poradny, k porodu i při pobytu na oddělení šestinedělí musí používat roušku – u zdravé ženy, při fyziologickém průběhu porodu, probíhá vše jako za normálních okolností-dítě po porodu na břicho, dotepání pupečníku, bonding, kojení – po porodu jsou ženy překládány s miminkem na oddělení šestinedělí v 6. patře, kde je plný rooming-in. Propuštění zdravého novorozence i ženy je standardně 3.-4. den po porodu – ambulantní porod je možný po domluvě s pediatry. Děkujeme všem rodičkám za projevenou přízeň. Vzhledem k zvýšenému počtu porodů v současné době není možné zajistit rodičkám samostatný pokoj na oddělení šestinedělí. Děkujeme za pochopení.

Doporučená délka hospitalizace novorozence je 72 hodin-tatínek může ženu doprovodit k příjmu k porodu do 5.patra a pak v den propuštění do 6. patra na oddělení šestinedělí.

Během hospitalizace není možné donést dodatečně ženě jakékoliv další věci, jídlo.

Prosíme, vezměte si vše potřebné hned k příjmu. Není v silách PA chodit k informačnímu centru pro Vaše věci. Děkujeme.

Pro ženy s potvrzenou Covid -19 nebo s podezřením, máme připravené v 7. patře – ambulanci, porodní sály, oddělení šestinedělí. Po porodu bude po domluvě, za předem stanovených podmínek, umožněno matce mít dítě u sebe na pokoji a bude možné kojení, pokud to umožní Váš zdravotní stav. Prosíme všechny ženy s podezřením na onemocnění Covid -19 nebo při pozitivitě, aby nás informovaly na tel. 567157686 – porodní sál. Velice děkujeme.

Přítomnost otce po porodu

-otec je zdráv, nemá příznaky onemocnění Covid-19, otci změříme teplotu
-otec není v karanténě
-otec musí mít na sobě ochranné pomůcky (2 roušky a ochranný oděv, který čítá ochranný plášť, čepici a návleky). Ochranné pomůcky jsou k zakoupení v lékárně
-návštěvu umožňujeme POUZE na porodním pokoji po fyziologickém vag. porodu, a to maximálně dvě hodiny od ošetření porodních poranění 
-návštěvy na oddělení šestinedělí ani přítomnost u samotného porodu umožněna není. Prosíme, nepřemlouvejte náš personál, nařízení je zcela jednoznačné 
- při nadměrném provozu na porodním sále si vedení porodního sálu vyhrazuje možnost zákazu vstupu otců na porodní sál
Pevně věříme, že nové vstřícné opatření přispěje ke krásnějšímu prožití Vašeho porodu a upevní vazby ve Vaší rodině. 

Gynekologická stanice:

 Ambulance: v provozu je pouze onkogynekologická komise ve středu, jinak přijímáme pouze akutní případy.

 Operativa : pouze akutní stavy a akutní onkogynekologické výkony

Hematologické oddělení

Dárce odebíráme, pouze s omezením nevhodného zdravotního stavu a cestovatelské anamnézy. Rozšířili jsme odběrové hodiny, aby nedocházelo ke koncentraci velkého počtu dárců najednou.

Hematologická ambulance do 13:00 hod. Ošetřujeme pouze pacienty s akutními problémy objednané na čas. Předpisy léků zasíláme elektronicky.

Odběrová místnost je uzavřena.

Informace pro pacienty docházející na ozařovny:

Pacienti mají vymezený boční vchod od parkoviště uvnitř areálu, vchod je označen "ozařovny". 

ARO

Uzavřena ambulance bolesti

Oční a interní oddělení

Zrušeny plánované výkony

OZM

Provoz nepřerušen, platí všeobecná epidemiologická opatření.

Pacienty žádáme, aby plánované vyšetření zkonzultovali se svým indikujícím lékařem, je-li požadované plánované vyšetření nezbytně nutné, nebo je-li odložitelné.

Akutní vyšetření provádíme i nadále. Prosíme, dostavte se na vyšetření s rouškou.

Rušíme screeningová vyšetření prsu.

Onkologické oddělení

Onkologické oddělení i nadále poskytuje nepřetržitou onkologickou péči pacientům, týká se to podávání cytostatik, biologické léčby i ozařování. Nadále probíhají multioborové indikační komise. Byla pouze zrušena dispenzární ambulance a pac. jsou přeobjednáváni na pozdější termíny. Pokud máte plánovanou dispenzární kontrolu v době od 16.3. do 31.5. 2020, budete buď námi aktivně kontaktováni na nahlášené mobilní telefony nebo se můžete sami přeobjednat na tel. č. 567 157 414. Pokud ale máte nějaké nové nebo zhoršující se potíže, zůstává termín dispenzární kontroly v platnosti a budete vyšetřeni.

Pokud nás navštívíte ať jako pacient nebo jako doprovod, prosím po celou dobu pobytu v areálu noste ústní roušky, chráníte nejen sebe, ale především své okolí. Pokud není nutný doprovod rodiny, choďte raději na vyšetření nebo léčbu sami.

Pokud jste již u nás v léčbě a budete mít známky akutního onemocnění dýchacích cest (kašel, bolesti v krku, zvýšenou teplota) nechoďte do nemocnice mezi ostatní pacienty, ale kontaktujte nás z domu telefonicky na č. 567 157 423 (ozařovny) nebo 567 157 193 (chemostacionář).

Interní odborné ambulance 

INTERNÍ ODBORNÉ AMBULANCE 

Odborné interní ambulance v době koronavirové pandemie do odvolání omezily provoz.

Zajišťují nezbytné kontroly pacientů (na základě předchozí telefonické nebo písemné domluvy) a  předpis na odbornost vázaných léků formou sms zasílaných do mobilních telefonů.

ALERGOLOGICKÁ  A  IMUNOLOGICKÁ  AMBULANCE

Aplikace nitrožilních imunoglobulinů je zajištěna v prostorách diabetologického centra na 2.podlaží pavilonu E.

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 225, ev.227:

MUDr. Šárka Vojáčková:         vojackovas@nemji.cz

DIABETOLOGICKÉ CENTRUM  A ENDOKRINOLOGIE

Endokrinologická ambulance je přesunuta z 3.podlaží na 2.podlaží.

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 227

MUDr. Michal Policar:           policarm@nemji.cz

MUDr. Martina Kopáčková: kopackovam@nemji.cz

MUDr. Lucie Sobotková:       sobotkoval@nemji.cz

GASTROENTEROLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

Aplikace biologické léčby pokračuje obvyklým způsobem při dodržování veškerých protiepidemických opatření.

Více informací najdete v tomto dokumentu.

Kontakt ve všední dny  6-14:30 hod.:  567 157 195

MUDr. Marie Tomanová:    tomanovam@nemji.cz

MUDr. Ondřej Filip:              filipo@nemji.cz

MUDr. Jan Huml:                  humlj@nemji.cz

MUDr. Tereza Jelínková:     jelinkovat@nemji.cz

MUDr. Jan Škorpík:              skorpikj@nemji.cz

NEFROLOGICKÁ  AMBULANCE

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 225, ev.227

MUDr. Alena Svobodová:   svobodovaa@nemji.cz

MUDr. Petr Knetl:                knetlp@nemji.cz

MUDr. Jaroslav Točík:         tocikj@nemji.cz

MUDr. Martin Winkler:      winklerm@nemji.cz

OSTEOLOGICKÁ AMBULANCE

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 225, ev.227

MUDr. Aleš Pól:                  pola@nemji.cz

REVMATOLOGICKÁ  AMBULANCE

Předepisování biologické léčby probíhá  každé úterý na 2.podlaží pavilonu E v prostorách diabetologického centra.

Aplikace nitrožilních léčiv  probíhá na Gastroenterologickém  pracovišti v 2.podlaží pavilonu  G  (budova  pediatrie a gynekologie).   

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 225, ev.227

MUDr. Kateřina Vetchá:      Stankova.kat@centrum.cz

MUDr. Andrea Houzarová: houzarovaa@nemji.cz

 Informace  pro pacienty  v období současné epidemiologické situace vydala Evropská liga proti revmatismu  na odkazu viz níže.

https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/aktuality/informace-pro-pacienty-vydane-evropskou-ligou-proti-revmatismu-tykajici-se-infekce-covid-19-619


 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 16.3.2020 / 16.3.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti