Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Koronavirus - aktuální informace

 

 
 

Milí pacienti,

zde najdete konzultační hodiny a telefonické kontakty, kam můžete zavolat v případě obtíží, a při byť domněle akutních či život ohrožujících stavech. Konzultant rozhodne o potřebě fyzické návštěvy pacienta v nemocnici.

Děkujeme,

Vaše nemocnicePACIENTI: Před návštěvou ambulance si nezapomeňte udělat elektronickou triáž (www.nemji.cz/autotriaz). Dotazník má platnost 24 hodin. Po jeho vyplnění Vám přijde potvrzovací SMS. U lékaře ušetříte čas sobě i zdravotníkům, dotazník byste museli vyplnit na místě. Děkujeme.

NÁVŠTĚVY: Vzhledem k epidemiologické situaci jsou omezeny návštěvy v naší nemocnici. Vážení příbuzní a přátelé našich pacientů, balíčky pro hospitalizované pacienty ( např. hygienické pomůcky, léky atd.) můžete nosit v daných časech přímo na oddělení, kde je pacient hospitalizován a předat je sestřičkám: denně 10:30 - 11:30 a 16:00 - 17:00 hod.


Krajské Callcentrum COVID-19, kam můžete směřovat dotazy: 564 602 602, email: koronavirus@kr-vysocina.cz

Objednávání do eAmbulance: funguje v běžném režimu: PO-ČT 7-12 a 13-15:30 hodin, PÁ 7-12 hodin

Všechny informace pro samoplátce (cena odběru, objednání samotné, termíny, odběrová místa atd) najdete na tomto odkazu: https://odbery.kr-vysocina.cz/

Odběrové místo: Odběrové místo na Covid-19 je parkovišti v červeném stanu před hlavním vchodem do nemocnice, ulice Vrchlického. Otevřené je každý den.

Urologické oddělení

Ambulance i oddělení jsou v běžném provozu.

ORL

Provoz ORL oddělení, všeobecné ambulance a specializovaných ORL ambulancí (audiologická, výdej sluchadel, foniatrická, vestibulární, onkologická) a logopedické ambulance je v běžném provozu. Návštěvy na ORL oddělení jsou povoleny u pacientů s délkou hospitalizace delší 5. dnů dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem oddělení. Domluvu je možno realizovat na tel. čísle 567 157 309. Návštěvník se při vstupu na oddělení prokáže platným negativním výsledkem triáže Nemocnice Jihlava, nebo platným negativním výsledkem elektronického dotazníku.

Chirurgické oddělení

Oddělení je v běžném režimu. Prosíme, do odborných ambulancí se objednávejte telefonicky.

Kožní oddělení

Zrušena e-Ambulance.

V ambulantní péči nyní bez omezení, ošetřujeme objednané pacienty a provádíme vyšetření neodkladných případů ohrožujících život.

Nutno dodržovat  časy objednaných vyšetření, děkujeme.

OTO

Oddělení je v běžném režimu.

Kardiologické oddělení

Oddělení je v běžném režimu.

Neurologické oddělení

Ambulance i oddělení jsou v běžném provozu.

Rehabilitační oddělení

Ambulance i oddělení jsou v běžném provozu.

Dětské oddělení:

Ambulance i plánovaná operativa jsou v běžném provozu. 

Plicní oddělení

Pacienty k plánovaným  a dispenzárním vyšetřením (v běžné ambulanci, ambulanci IPF, ambulanci  pro poruchy dýchání ve spánku, ambulance odvykání kouření ) kontaktujeme telefonicky a zveme je na konkrétní hodinu tak, aby v ambulanci byl jen takový počet pacientů, který umožňuje bezpečné odstupy.

 Pacienti přicházející mimo svůj objednaný čas budou ošetřeni až ve svůj objednaný čas, pacienti , kteří se dostaví pozdě budou zařazeni za ostatní objednané pacienty – náhradní čas jim bude sdělen po příchodu. Pacienty s akutními obtížemi vyšetříme flexibilně dle závažnosti stavu a aktuální situace na ambulanci.

 acienti přicházející s projevy akutního infekčního onemocnění dýchacích cest – tedy horečky + kašel, vykašlávání, dušnost (+ eventuelně  bolesti kloubů, svalů) budou při vstupu do nemocnice na triáži pacientů odesláni na MRSA ambulanci Infekčního oddělení a vstupně vyšetřeni/ošetřeni infektologem a případně  hospitalizováni na infekčním oddělení do vyloučení infekce COVID 19. 

Gynekologicko-porodnické oddělení

Porodnická stanice:

Prosíme všechny ženy s podezřením na onemocnění Covid -19 nebo při pozitivitě, aby nás předem informovaly na tel. 567157686 – porodní sál, děkujeme.

Milé ženy, dostáváme teď spoustu dotazů na opatření, která se týkají porodu, péči o ženu a dítě po porodu a na oddělení šestinedělí – ambulance a porodní sály pro zdravé ženy jsou v 5. patře gynekologicko-porodnického pavilonu-ministrem zdravotnictví dáno opatření týkající se přítomnosti otce u porodu.

Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit ochranné pomůcky – zdravá žena, která přijde do poradny, k porodu i při pobytu na oddělení šestinedělí musí používat roušku – u zdravé ženy, při fyziologickém průběhu porodu, probíhá vše jako za normálních okolností-dítě po porodu na břicho, dotepání pupečníku, bonding, kojení – po porodu jsou ženy překládány s miminkem na oddělení šestinedělí v 6. patře, kde je plný rooming-in. Propuštění zdravého novorozence i ženy je standardně 3.-4. den po porodu – ambulantní porod je možný po domluvě s pediatry. Děkujeme všem rodičkám za projevenou přízeň. Vzhledem k zvýšenému počtu porodů v současné době není možné zajistit rodičkám samostatný pokoj na oddělení šestinedělí. Děkujeme za pochopení.

Doporučená délka hospitalizace novorozence je 72 hodin-tatínek může ženu doprovodit k příjmu k porodu do 5.patra a pak v den propuštění do 6. patra na oddělení šestinedělí.

Přítomnost otce u porodu a návštěvy

-třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti

-otec je zdráv, nemá příznaky onemocnění Covid-19, otci změříme teplotu, která nesmí přesáhnout 37 C

-otec není v karanténě

-otec musí mít na sobě čisté oblečení a novou chirurgickou roušku a přezůvky. Roušku i respirátor zakoupíte v naší lékárně nebo rouškomatu ve vestibulu hlavního vchodu do nemocnice. Návštěvu umožňujeme na porodním pokoji během vaginálního porodu i  na porodním sále během císařského řezu

Návštěvy jsou povoleny na oddělení šestinedělí pouze tatínkům a to v čase 15-16 hodin. Prosíme, nezapomeňte s sebou čistou chirurgickou roušku a proveďte si elektronickou tríáž (www.nemji.cz/autotriaz). Balíčky lze ženám nosit denně v časech 10:30-11:30 a 16:00-17:00.

Gynekologická stanice:

Oddělení je v běžném provozu.

Hematologické oddělení

Odběrové hodiny pro dárce krve: pondělí až čtvrtek  od 6.30  -9.00 hodin.

Hematologická ambulance – funguje denně : 8.00 -13.00 hodin, 13:30-14:30, pátek 8:00-13:00

Informace pro pacienty docházející na ozařovny:

Pacienti mají vymezený boční vchod od parkoviště uvnitř areálu, vchod je označen "ozařovny". 

ARO

Oddělení je v běžném provozu.

Oční oddělení

Biologická léčba  probíhá  třikrát v týdnu.

Na oddělení je provoz v běžném režimu.

OZM

Provoz neomezen za dodržování Všeobecných epidemiologických zásad. Prosíme, dodržujte časy objednání. Mammograficky screening v provozu. Při nejasnostech volejte CT- 567 157 561, MR- 567 157 281, mammografie- 567 157 288, UZ, skiagrafie- 567 157 602.

Prosíme, při příchodu na magnetickou rezonanci zazvoňte na označený zvonek vedle dveří.

Onkologické oddělení

Chemostacionář (kl. 162, 230)

Triáž pacientů přes vchod, stacionář pojede v plném režimu (2 ambulance), v čekárně je třeba zachovávat odstupy a všichni mít roušky, doprovod prosíme zůstat mimo budovu.

Ozařovny (kl. ambulance 167, urychlovače 423, 438):

Do poloviny května je v provozu pouze 1 urychlovač a provoz běží celý den až do večera z důvodu nekumulování pacientů v čekárně. Vchod na ozařovny je separátní s vlastní triáží. Při příznivém vývoji epidemiologické situace zřejmě od 18.5. 2020 normální provoz na obou LU.

Dispenzární ambulance (kl. 414):

Do poloviny května zrušena s výjimkou naléhavých případů. V omezené míře začne fungovat od 18.5., normální provoz potom od 1.6.2020, v čekárně je třeba zachovávat odstupy a všichni mít roušky, doprovod prosíme zůstat mimo budovu.

Multioborové komise (kl. 414, 377):

Obnoveno zasedání všech komisí, někteří pacienti budou projednáváni bez fyzické přítomnosti, jednání probíhají v odpoledních hodinách mimo hlavní provoz ostatních ambulancí. Účast doprovodu na jednání komise jen ve zcela nezbytných případech.

Interní odborné ambulance 

Odborné interní ambulance fungují v obvyklých prostorách za dodržování základních protiepidemických opatření.

ALERGOLOGICKÁ  A  IMUNOLOGICKÁ  AMBULANCE

3.podlaží pavilonu E.

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 279.

MUDr. Šárka Vojáčková:         vojackovas@nemji.cz

 

DIABETOLOGICKÉ CENTRUM  A ENDOKRINOLOGIE

Diabetologická ambulance 2.podlaží pavilonu E.

Kontakt ve všední dny 6 – 14:30 hod.: 567 157 227

Endokrinologická ambulance 3.podlaží pavilonu E.

Kontakt ve všední dny 6 - 14:30 hod.:  567 157 405

 

MUDr. Michal Policar:           policarm@nemji.cz

MUDr. Martina Kopáčková: kopackovam@nemji.cz

MUDr. Lucie Sobotková:       sobotkoval@nemji.cz

MUDr. Šárka Šmrhová:          smrhovas@nemji.cz

 

GASTROENTEROLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

Kontakt ve všední dny  6-14:30 hod.:  567 157 195

MUDr. Marie Tomanová:    tomanovam@nemji.cz

MUDr. Ondřej Filip:              filipo@nemji.cz

MUDr. Jan Huml:                  humlj@nemji.cz

MUDr. Tereza Jelínková:     jelinkovat@nemji.cz

MUDr. Jan Škorpík:              skorpikj@nemji.cz

 

NEFROLOGICKÁ  AMBULANCE

2.podlaží pavilonu E

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 225

3.podlaží pavilonu E MUDr. Alena Svobodová

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.: 567 157 724

 

MUDr. Alena Svobodová:   svobodovaa@nemji.cz

MUDr. Petr Knetl:                knetlp@nemji.cz

MUDr. Jaroslav Točík:         tocikj@nemji.cz

MUDr. Martin Winkler:      winklerm@nemji.cz

 

OSTEOLOGICKÁ AMBULANCE

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 279

MUDr. Aleš Pól:                  pola@nemji.cz

 

REVMATOLOGICKÁ  AMBULANCE

Aplikace nitrožilních léčiv  probíhá na Gastroenterologickém  pracovišti v 2.podlaží pavilonu  G  (budova  pediatrie a gynekologie).   

Kontakt ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 405  (MUDr. Houzarová pouze úterky !)

MUDr. Kateřina Vetchá:      Stankova.kat@centrum.cz

MUDr. Andrea Houzarová: houzarovaa@nemji.cz

 

 Informace  pro pacienty  v období současné epidemiologické situace vydala Evropská liga proti revmatismu  na odkazu viz níže.

https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/aktuality/informace-pro-pacienty-vydane-evropskou-ligou-proti-revmatismu-tykajici-se-infekce-covid-19-619


 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 16.3.2020 / 16.3.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti