Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Logistika > Úsek informačních a komunikačních technologií > Oddělení a činnost

 

Oddělení a činnost

 

 
 

„Rozvoj informačních a komunikačních technologií je celosvětovou prioritou v mnoha odvětvích a ve zdravotnictví tomu není jinak. Snad o to důležitější jsou technologie tam, kde mohou pomoci při záchraně lidského života. U nás se snažíme budovat, udržovat a rozvíjet kvalitní infrastrukturu ICT a to již více jak 20 let. “

 

Předmětem zájmu a činnosti oddělení informačních a komunikačních technologií jihlavské nemocnice je v současné době několik desítek informačních systémů a tisíce rozličných HW i SW součástí.

ict 2016

Mezi stěžejní SW produkty řadíme tyto:


stapro


NIS

NIS – Nemocniční informační systém je z pohledu chodu nemocnice a z pohledu primární funkce poskytování služeb zdravotní péče tím nejdůležitějším systémem vůbec. V dnešní době v systému pracují všechny kliniky a zdravotnické provozy vyjma laboratoří a lékárny. Implementace stávajícího systému NIS byla zahájena již v roce 1993 a bližší informace jsou dostupné na adrese https://www.nemji.cz/nis/d-1941/p1=3986 Během roku 2015 došlo k migraci systému NIS z fyzického serveru do virtualizační platformy VMware.


dssoft


ENVIS

Laboratorní systém je jedním z dalších velmi důležitých systémů, které tvoří nedílnou součást zdravotní péče. V současné době je ve všech laboratořích (vyjma patologie, která je v systému NIS) jednotný systém ENVIS, ve kterém provozujeme laboratoře hematologie, mikrobiologie, imunologie, biochemie, sérologie a genetiky.


jivex


PACS

Proces digitalizace rentgenových snímků je v současné době již samozřejmostí. V jihlavské nemocnici jsme s touto „technologií“ začali v roce 2003 (https://www.nemji.cz/pacs/d-1945/p1=3986) a k dnešnímu dni dosahuje archiv RDG snímků více jak 11TB. Pacsovým systémem je VISUS JiveX, který je využíván jak na straně diagnostických, tak na straně klinických pracovišť.


ERPERP

V oblasti ekonomiky a účetnictví využívá jihlavská nemocnice ERP systém QI, jehož implementátorem je firma OR-NEXT. Tento systém byl u nás nasazen v rámci projektu sjednocení ERP systémů všech zdravotnických organizace Kraje Vysočina. V rámci něj došlo také k implementaci systému FaMa+ od firmy Tesco SW.


dmsDMS

Jedním z trendů v době elektronizace procesů je čím dál častěji snižování nákladů na tisk a snižování manipulace s papírovými podklady. Nejen z těchto uvedených důvodů došlo k v naší nemocnici k implementaci řešení dokumentového úložiště. Základním smyslem této implementace bylo odstranění papírových formulářů, které je možné zelektronizovat. Zároveň mělo dojít ke zrychlení procesů žádostí o dovolenou, žádostí o cestovní příkaz, oběh faktur a oběh smluv. To vše se podařilo zrealizovat v systému FormFlow od firmy Software 602 včetně integrace na systém QI a FaMa+.

 

ac


IDM

Centrální správa uživatelských účtů je pro naši organizaci naprostou nezbytností. Ve stávajícím prostředí do „systému“ vstupuje více jak 1300 uživatelů a je nutná jejich včasná integrace do několika systémů, včetně řízení jejich životního cyklu. K tomu všemu nám souží IDM systém od firmy AutoCont.


alvao


HelpDesk

Vzhledem k velkému rozsahu činností oddělení ICT bylo nezbytné přistoupit k výběru a implementaci vhodného nástroje pro sběr požadavků. Proto jsme se rozhodli pro řešení od firma Alvao a úspěšně implementovali řešení Service Desk. Zároveň s tím jsme nahradili po několikaletém používání systém AuditPro (který sloužil pro evidenci HW a SW) za produkt Asset Management. 


moodle


LMS

V roce 2016 jsme úspěšně zahájili projekt vzdělávání zaměstnanců pomocí systému LMS – eLearning – konkrétně systémem Moodle. Tento projekt byl realizován Krajem Vysočina v rámci tzv. eHealth aktivit a týká se všech nemocnic kraje. V naší nemocnici je systém rutinně využíván pro školení mnoha kurzů, mezi které patří např. BOZP, PO, Hygiena rukou, ECDL, jazykové kurzy, vstupní školení, traumaplán atd.


bluecom


Kamerový systém – jde o jedinečný IP video dohled pro podniky a instituce zaručující komplexní přehled bezpečnostního dohledu. S podporou pro interaktivní grafické mapy je ideální pro uživatele, kteří potřebují aktivně řešit incidenty. Události zobrazuje přímo v mapách, což nám usnadňuje rychle identifikovat a řešit incidenty v návaznosti na PČR v celém systému budov. Dojde-li k události, efektivní video vyhledávací nástroje umožňují uživatelům snadno najít a exportovat příslušné momenty pro složky MVČR.


 

Projekty, ve kterých určitým způsobem spolupracujeme nebo jsme jejich aktivní účastníci:


tckTechnologické centrum (TCK)
je zřizováno Krajem Vysočina a jeho služby jsou zaměřeny primárně na obce, příspěvkové organizace kraje a Krajský úřad Kraje Vysočina. Projekt byl podpořen z Integrovaného operačního programu v rámci výzvy č. 8. Centrum je rozloženo do dvou lokalit (krajský úřad v Jihlavě a Nemocnice Jihlava), mezi lokalitami vedou dvě nezávislé optické trasy.


eambulance


e@mbulance

Portál eAmbulance umožňuje obyvatelům Kraje Vysočina objednat se k lékaři pomocí Internetu. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina.


emedocseMeDocS

Buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina.


cesnetCesnet

E-infrastruktura CESNET je naším hlavním partnerem pro přístup do sítě INTERNET, stejně tak i důležitým partnerem v otázce síťové bezpečnosti. Díky úspěšné integraci SAML protokolu mohou služby e-infrastruktury CESNET využívat naplno i naši zaměstnanci.


digicert


Digicert

Díky úspěšné validaci u Americké společnosti DigiCert jsme do našich aplikací mohli vnést bezpečné a ověřitelné Extended Validation certifikáty nabízejí nejvyšší možné uživatelské zabezpečení WWW stránek. Umožňuje nás potvrdit pravost softwaru a zabránit zavlečení nebezpečných změn ze strany třetích osob.


 

Technologie, které využíváme v rutinním provozu:


vmware


Vmware

Virtualizace a konsolidace serverů nám umožnila transformovat datová centra na flexibilní infrastrukturu s konzistentní správou, inteligentním provozem a integrovanou automatizací procesů správy.


fortinet

Fortinet
Společnost Fortinet je světový výrobce síťových bezpečnostních zařízení, na kterého spoléháme zejména s unified threat management (UTM) prvky a firewall virtualizací. Fortinet produkty a služby poskytují širokou, integrovanou a vysoce výkonnou ochranu před bezpečnostními hrozbami, spolu s úspěšnou integrací virtualizace síťové infrastruktury do Nemocnice Jihlava.


hpHPE

Zařízení HPE zastřešují jádro sítě Nemocnice Jihlava v odvětví infrastruktury informačních technologií a Radius software. Díky provázanosti HPE technologií jsme akcelerovali datová centra a proměňujeme naše bezpečnostní vize v realitu.


aruba
ARUBA NETWORKS
je špičkové řešení WiFi sítí nasazované postupně v infrastruktuře Nemocnice Jihlava. Umožňuje sjednotit kabelovou a bezdrátovou infrastrukturu v jedno ucelené síťové přístupové řešení. Přístupová práva jsou pevně svázána s identitou uživatele. To znamená, že zaměstnanci mají konzistentní a bezpečný přístup k síťovým zdrojům na základě toho, kdo jsou, a bez ohledu na to, kde jsou, jaké zařízení používají nebo jak jsou připojeni.


kaspersky


Kaspersky

Kaspersky je pro nás platformou nabízející širokou škálu nástrojů a technologií umožňující dohlížet, kontrolovat a chránit všechna koncová zařízení.


flowmon


Netflow

Standard Netflow je nejrozšířenější technologií monitorování síťového provozu, která síťovým a bezpečnostním administrátorům Nemocnice Jihlava poskytuje detailní přehled o datových tocích. NetFlow nám výrazně zefektivňuje řadu úloh, jako je například řešení provozních problémů v síti, plánování kapacity a řízení výkonnosti. Poskytuje nám (a kolegům z e-infrastruktury CESNET) informace důležité pro ochranu před kybernetickými hrozbami.

 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 1.12.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies