Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Přirozený porod v porodnici

 

 
 

Tento dokument vychází z materiálů a doporučení vydaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Českou gynekologicko-porodnickou společností (ČGPS), Dětským fondem OSN (UNICEF), Koalicí za zlepšení služeb v porodnictví (CIMS), Mezinárodní iniciativou za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI) a navazuje na dlouhodobé aktivity Společnosti pro zdravé rodičovství – APERIO a Hnutí za aktivní mateřství (HaM) i dalších organizací usilujících o zkvalitnění porodní péče v ČR.

 

Přirozený porod

 

Fyziologický, spontánní porod, jehož průběh si aktivně určuje sama rodička, vedený porodní asistentkou, při zachování co nejintimnější atmosféry a nejpřirozenějšího prostředí, respektující individuální názory matky, bez neopodstatněných rutinních lékařských zásahů a medikace (například za účelem urychlení průběhu porodu), bez farmakologických prostředků na tišení bolesti, podle přání za přítomnosti otce, duly, případně dalších rodinných příslušníků.

 

Desatero přirozeného porodu v porodnici

 

1.     DIALOG. Usilovat o dialog s rodičkou, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

·         Jednat s rodičkou slušně a uctivě.

·         Aktivně naslouchat přáním a potřebám rodičky.

·         Poskytovat rodičce emocionální podporu.

·         Trpělivě odpovídat na otázky ohledně poskytované péče.

 

2.     INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.  Zohledňovat individuální přání a potřeby rodičky i novorozence po celou dobu pobytu v porodnici.

·         Poskytovat péči v souladu s kulturním zázemím rodičky.

·         Posilovat sebedůvěru ženy ve schopnosti porodit dítě a pečovat o něj.

·         Dbát na přání rodičky formulovaná v porodním plánu.

·         Zhodnotit individuálně případná rizika.

·         Sledovat nejen fyzickou, ale také psychickou kondici ženy ve všech fázích porodu a adekvátně na ni reagovat.

 

3.     INFORMOVANOST. Informovat pravdivě, srozumitelně, bez zastrašování a včas o všech úkonech v rámci poskytované péče.

·         Informovat o právu na informovaný souhlas.

·         Poskytovat údaje a statistiky o porodních úkonech, zásazích a výsledcích.

·         Školit personál v nefarmakologických způsobech tišení bolesti a následně o nich informovat rodičku.

·         Ukazovat relaxační techniky a úlevové polohy.

·         Informovat rodičku o tom, jak správně pečovat o novorozence.

·         Informovat o možnostech navazující péče o rodičku a dítě.

 

4.     RESPEKT. Respektovat intimitu a soukromí ženy, vyvarovat se familiárnosti v přístupu k ženě.

·         Snažit se zamezit tomu, aby se rodičky během porodu vzájemně slyšely.

·         Zajistit pro rodičku a novorozence základní potřeby: klid, teplo v místnosti (nahřáté ručníky apod.), pocit soukromí a bezpečí.

·         Oslovovat ženu jménem.

 

5.     ODBORNOST. Sledovat a uplatňovat nejnovější odborná doporučení (WHO, ENCA IMBCO apod.).

·         Odpovídat za kvalitu péče poskytovanou každou ošetřující osobou.

·         Uplatňovat prokazatelně přínosné, vědecky podložené postupy (lege artis).

·         Zavádět opatření přispívajících ke zdravotní pohodě matky a dítěte.

·         Porodní péči řídit výhradně potřebami rodičky a dítěte.

·         Zajistit rodičkám přístup k profesionální péči porodních asistentek.

·         Nepraktikovat postupy, které jsou vědecky označené za škodlivé (non lege artis).

 

6.     SOUHLAS. Provádět veškeré lékařské zásahy a medikaci pouze v opodstatněných případech a vždy na základě informovaného souhlasu rodičky.

·         Omezit na minimum rutinní postupy, jejichž provádění není při fyziologickém porodu opodstatněné, nevyžaduje-li to aktuální zdravotní stav (intravenózní podání oxytocinu, epiziotomie, dirupce vaku blan, okamžité přerušení pupečníku apod.).

 

7.     BEZ POPLATKŮ. Nezpoplatňovat přítomnost blízké osoby u porodu a umožnit, aby ženu mohlo doprovázet více osob najednou.

·         Potvrzovat právo matky na nepřetržitou podporu blízké osoby ve všech fázích porodu.

.

8.     SVOBODA. Volbu polohy ponechat ve všech dobách porodních na rozhodnutí rodičky.

·         Odrazovat od horizontální polohy vleže na zádech.

 

9.     STOP ŠKODLIVÉ SEPARACI. Podporovat raný kontakt kůže na kůži a samopřisátí. Zajistit nepřetržitou blízkost matky a dítěte po porodu i na oddělení šestinedělí. Vyšetřovat fyziologického novorozence na těle matky nebo v její těsné blízkosti.

·         Vnímat matku a novorozeně jako jednu jednotku.

·         Omezit rutinní postupy péče o novorozence na minimum.

·         Podporovat ranou vazbu matky a dítěte a jejich kontakt kůže na kůži bezprostředně po porodu nejméně po dobu jedné hodiny, a není-li to ze zdravotních důvodů možné, tak neprodleně podpořit ranou vazbu otce a dítěte.

 

10.  KOJENÍ. V maximální možné míře podporovat kojení, zajistit vlídnou a praktickou pomoc, naslouchat potřebám a požadavkům matky.

·         Zaměřit se na prevenci možných problémů s kojením.

·         Povzbuzovat matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízet jí pomoc.

·         Trpělivost v přístupu k ženě při praktickém nácviku kojení.

·         Usilovat o udělení certifikace Baby friendly hospital (BFH) a dodržovat podmínky stanovené touto certifikací.

 

 

Povinností zařízení pro získání certifikátu PPP bude zlepšovat ukazatele u těchto výkonů:

 

Epiziotomie – každý rok pokles počtu epiziotomií min. o 10 % nebo dosažení hranice 30 % z celkového počtu porodů.

Epidurál porod s epidurální analgezií pod 5 % z celkového počtu fyziologických porodů (nevztahuje se na porody císařským řezem).

Oxytocin – každý rok pokles podání oxytocinu min. o 10 % nebo dosažení hranice 30 % z celkového počtu podání.

Císařský řez – každoročně pokles počtu císařských řezů oproti předchozímu roku.

Fyziologický porod vedení porodní asistentkou – každý rok nárůst počtu porodů vedených porodní asistentkou min. o 10 % nebo dosažení hranice 60 %.

 

 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 24.2.2012 / 24.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies