Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Oddělení geriatrické a následné péče > Sociální lůžka

 

Sociální lůžka

 

 
 

Sociální lůžka


Sociální lůžka

na základě paragrafu 52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních je na OGNP Nemocnice Jihlava zřízeno 5 sociálních lůžek

Poslání sociálních lůžek v Nemocnici Jihlava

Posláním soc. lůžek je poskytovat sociální služby převážně seniorům, kteří v předchozím období byli hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnice Jihlava, a kteří se nemohou, díky své nově vzniklé nepříznivé situaci, vrátit do svého domácího prostředí. Usilujeme zde o zachování jejich přirozených kontaktů, podporujeme stávající dovednosti v péči o sebe sama a nabízíme pomoc při překonání či vyřešení nepříznivé životní situace.

 

Cíle služby

Poskytovat v souladu s posláním celého zdravotnického zařízení kvalitní služby, vytvářet příjemné, bezpečné a přirozené prostředí.  Podporovat klienty v udržování kontaktů s rodinou a vnějším prostředím, pomáhat překonávat nově vzniklou nepříznivou situaci a ztrátu sociálních rolí. Zapojit klienty do místních aktivizačních a terapeutických činností, nabídnout psychologickou podporu.

 

Cílová skupina

Na sociální lůžka jsou přijímáni klienti, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti vyžadují soustavnou pomoc jiné osoby. Dále osoby, které nejsou schopny zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí samostatně a to až do té doby, než je jim zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo je zabezpečena péče osobou blízkou či terénní sociální službou.

Do cílové skupiny nepatří osoby, jejichž životní způsoby jsou v rozporu s Provozním řádem OGNP a zřizovanými sociálními lůžky (osoby s významnou poruchou osobnosti, osoby závislé na alkoholu a požívání omamných látek, osoby s demencí středního a těžkého stupně, pokud u nich hrozí narušování pravidel kolektivního soužití). Dále lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou a specializovanou zdravotní péči.


Druh poskytované služby

 • Poskytnutí ubytování ((do kterého je zahrnut úklid, praní ložního prádla a výjimečně, pokud klient nemá žádnou rodinu i osobní prádlo),
 • poskytnutí stravy, která je poskytována celodenně, její složení odpovídá věku, zásadám
 • racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • nezbytné ošetřovatelské úkony
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • sociální a psychologické poradenství,
 • fakultativní služby dle výběru klienta, jejichž úhrada je dle zvláštního ceníku, dostupného na internetových stránkách Nemocnice Jihlava a je i přílohou těchto vnitřních pravidel.

  

Principy poskytované služby

Principy poskytované služby na sociálních lůžkách zařízení jsou plně ve shodě s Etickým kodexem práv pacientů, se kterými se klient i jeho rodina mohou seznámit na webových stránkách Nemocnice Jihlava nebo přímo u klíčového pracovníka. 

Služby jsou poskytovány na principech:

 • dodržování lidských práv klientů
 • respektování individuality, autonomie klienta, jeho nezávislosti a skutečných individuálních potřeb klienta
 • podpory klienta v dosahování odpovídající soběstačnosti a nezávislosti
 • respektování práva volby klienta
 • kvalitní a bezpečné péče
 • vzájemného respektu mezi klientem a zaměstnancem  

   

  Každý klient je v průběhu úvodního rozhovoru seznámen s chodem sociálních lůžek, s vnitřními pravidly včetně ostatních souvisejících předpisů. Je také informován o tom, jaké služby mu mohou na sociálních lůžkách být poskytnuty. Dále je informován o možnostech vyjádření požadavků, názorů a stížností.

   Při přijetí podepisuje klient souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Dále je při vstupním pohovoru seznámen se svými právy a ubezpečen o snaze personálu je respektovat. Jako např.:

  • soukromí při hygieně, při návštěvách atd.
  • časový rozvrh, druhy činnosti, mobilitu, sdružování, návštěvy, výběr oblečení
  • stravu, lékaře, užívání léků, noční kontroly
  • způsob úhrady za pobyt
  • flexibilní podpora individuálních potřeb a osobních cílů klienta

    

   Klient je také informován o možnosti výjimečného použití opatření omezující pohyb (na základě doporučení lékaře či na vlastní přání = informovaný souhlas).

    

   Péče je poskytována 24 hodin denně a o klienta pečuje kvalifikovaný tým ve složení: lékař, všeobecné sestry, zdravotnický asistent, rehabilitační sestra, ošetřovatelky a sociální pracovník, psycholog.

    

   Aby se klient v našem zdravotnickém zařízení na sociálním lůžku cítil dobře, budeme se jistě vzájemně snažit o dobré a přátelské soužití. Budeme přáním klientů naslouchat a snažit se jim v rámci možností provozu flexibilně přizpůsobit.


   Jaká je úhrada za sociální lůžka?

   Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy s klientem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

   Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování 160 Kč/den a za celodenní stravu 140 Kč/den.

   Při přijetí je vybírána záloha ve výši 3000 Kč.

   Pokud je klientovi přiznán příspěvek na péči, je v souladu se zákonem tento příspěvek zcela využíván poskytovatelem k zajištění sociálních služeb.

    

   Co dělat v případě zájmu o sociální lůžko?

   - je nutno splnit kritéria pro cílovou skupinu

   - objednávání sociálních hospitalizací směřovat prim. OGNP: MUDr. Eva Balnerová, tel. 567157671 nebo 567157140

      nebo na sociální pracovníky nemocnice, kteří se žadatelem sepíší smlouvu a poskytnou další informace.

    

   Dokumenty ke stažení

   Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby v NJ

   Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Nemocnici Jihlava

   Prodloužení smlouvy o poskytnutí sociální péče Nemocnicí Jihlava

   Žádost o umístění na sociální lůžko Nemocnice Jihlava

    
   Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
   Vytvořeno / změněno: 11.5.2011 / 11.5.2011

    

   Zobrazit vyhledávací formulář »


    
    

   Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


   Pomocná nabídka

   Stránku:

   web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

    

   Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

   O cookies