Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Gynekologicko-porodnické oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

 
 

 

  • Poskytovaná léčebně preventivní činnost


Níže uvedené činnosti jsou poskytovány klientkám ze spádové oblasti Nemocnice Jihlava a v oblasti specializovaných služeb pro klientky kraje Vysočina. Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Jihlava je pracoviště otevřené pro všechny klientky, které požádají o léčbu v tomto zařízení a to jak v rámci České republiky, tak jiných států. Maximálně je zohledněna péče o minoritní skupiny obyvatelstva. Je respektováno jak náboženské přesvědčení klientek a jejich blízkých, tak jejich etické zásady.

 

  • Ambulantní trakt

 

 Tento je členěn na ambulanci gynekologickou a ambulanci porodního sálu.

 

Náplň gynekologické ambulance je následující:


Ambulance indikační je zajištěna přednostou oddělení a jeho zástupcem, kteří indikují operační velké výkony a stanovují strategii diagnosticko léčebného algoritmu u závažných porodnicko – gynekologických patologií.


Konziliární a příjmová ambulance je zajištěna lékařem s odbornou způsobilostí v oboru a její náplní je konziliární ambulantní činnost a příjem pacientek k akutní, nebo plánované hospitalizaci na oddělení.

 

V gynekologické části ambulantního trakci se schází onkogynekologická komise Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava.

 

V rámci gynekologické ambulance pracují podle rozpisu (viz rozpis oddělení) následující ambulance: 

 

 

Ambulance pro rizikové a patologické těhotenství, které je zaměřena na diagnostiku a léčbu rizikových faktorů a patologií v těhotenstí.

 

 

 

Ambulance dětské a adolescentní gynekologie. Zajišťuje prevenci, diagnostiku a léčbu patologií vývoje a ženských pohlavních orgánů u děvčat a žen do 18 let.Je zajištěna vakcinace adolescentek proti rakovině děložního hrdla.  Tato ambulance  spolupracuje zejména s Dětským oddělením NJ.

                      

 

 

 

Ambulance plánovaného rodičovství. Konzultace a doporučení vodné antikoncepční metody a další sledování v průběhu jejího užívání.


 

Ambulance urogynekologická provádí komplexní diagnostiku včetně urodynanamických vyšetření diagnostiku a léčbu močové inkontinence a to jako konzervativní, tak chirurgickou u žen trpících poruchami udržení moči. Aktivní je spolupráce s Urologickým a Rehabilitačním oddělením NJ.


Ambulance pro poruchy klimakteria se zabývá diagnostikou a léčbou výpadových klimakterických obtíží ženy a to jak psychických, tak neurovegetativních a somatických. Léčeny jsou jak pacientky při spontánním nástupu obtíží, atak po umělé předčasné léčebné kastraci (léčba maligního onemocnění, atd.)


 

 

Ambulance onkogynekologická. Její náplní je diagnostika a léčba onkologických onemocnění ženy. Jde o zhoubné nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, vejcovodů a vaječníků. Po ukončení komplexní onkogynekologické léčby jsou nadále pacientky v této ambulanci sledovány. Ambulance spolupracuje s Oddělením radiační onkologie NJ, je součástí Komplexního onkologického centra kraje Vysočina.


 

Ambulance ultrazvuková provádí ultrazvukové vyšetření napříč oborem gynekologie a porodnictví. Jde zejména gynekologickou diagnostiku patologií v malé pánvi včetně diagnostiky raného těhotenství I. trimestru, o prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad, porodnickou diagnostiku III. trimestru, o onkogynekologickou diagnostiku v rámci stagingu zhoubného onemocnění a o urogynekologickou ultrazvukovou diagnostiku.

 

 

Gynekologicko porodnická ambulance spolupracuje s ambulancí Centra asistované reprodukce SANUS Jihlava, s Ambulancí klinické genetiky a s dalšími ambulancemi hraničních oborů.

 

Činnost ambulance porodního sálu je popsána v rámci porodního sálu

 

 

  • Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky

 

 

V rámci tohoto centra spolupracují lékaři Gynekologicko – porodnického oddělení s klinickým genetikem. Náplní práce gynekologů je jak diagnostika vrozených vývojových vad plodu pomocí laboratorních, ultrazvukových a invazivních (odběr plodové vody amniocentézou, odběr choriových klků a odběr krve plodu z pupečníku – kordocentéza) metod, tak řešení těchto vad fetální terapií nebo umělým ukončením těhotenství.

  • Gynekologické oddělení

 

Zde jsou hospitalizovány ženy s gynekologickými onemocněními vyžadující jak konzervativní, tak operační léčbu.

 

V oblasti gynekologie je provádělo veškeré spektrum konzervativních i operačních postupů léčby pacientek a to v oblastech reprodukční gynekologie, onkogynekologie (zde je úzká spolupráce s Oddělením radiační onkologie Nemocnice Jihlava na půdě onkogynekologické komise). Následná léčba onkologických malignit jako je radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, imunoterapie jsou již vedeny na Oddělení radiační onkologie) . V oblasti operativy jsou upřednostňovány minimálně invazivní operační postupy (laparoskopie, hysteroskopie).

 

V rámci léčby manželské neplodnosti spolupracuje oddělení s Centrem asistované reprodukce SANUS Jihlava. Pro tyto pacientky zabezpečuje komplexní endoskopickou operační diagnostiku (hysteroskopie, hysterosalpingografie, laparoskopie) a hospitalizuje pacientky při vzniku komplikací pramenící z léčba neplodnosti (hyperstimulační ovariální syndrom, zánětlivé komplikace a další).

 

Pokoje jsou po 2 – 3 lůžkách vždy se společným sociálním zařízením pro 2 pokoje. Jeden pokoj se 2 lůžky ve vyčleněn pro intenzivní sledování pacientek po gynekologických operacích. Má k dispozici adekvátní systém monitoringu vitálních funkci a celkového stavu operantky. Pacientky po závažných operačních výkonech, nebo s interkurentními onemocněními jsou po operaci hospitalizovány na interdisciplinární chirurgické jednotce intenzivní péče. Jakmile jejich stav dovolí, jsou opět přeloženy na mateřskou gynekologickou stanici. K dispozici je i nadstandardní pokoje s plným vybavením. Celkem disponuje toto oddělení s 30 lůžky.

 

  • Centrální operační sály

Operační sálek 
Gynekologicko – porodnické oddělení operuje 5 dní v týdnu a to jak na vlastním operačním sále pro velké operace, tak na sále jednodenní chirurgie. Oddělení jednodenní chirurgie má samostatný vchod a jsou zde prováděny malé gynekologické výkony (výškrab dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, konizace, děložního hrdla, hysteroskopie a další). Ráno je pacientka přijata lékařem, v průběhu dopoledne je výkon v celkové anesthezii proveden a pokud nevznikou komplikace a nebo pokud nevykazuje pacientka zdravotní rizika, je po 6ti hodinách po výkonu propuštěna do domácího ošetření.

  ¨                                                                                                          

                                         

                  Těšíme se na Vaší návštěvu. 

 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 12.3.2007 / 14.8.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies