Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Pediatrické oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

Dětské oddělení Nemocnice Jihlava poskytuje komplexní odbornou péči o dětského pacienta od narození do osmnácti let věku dítěte.

 

Dětské oddělení NJ má 59 lůžek pro dětské pacienty a 28 lůžek pro doprovod dětí.

 

§  Děti do 6 let: 17 lůžek + 16 lůžek pro doprovod dítěte

§  Děti 6 -18 let: 18 lůžek + doprovod dítěte dle aktuální kapacit

§  JIP velkých dětí: 4 lůžka

§  Novorozenecké oddělení: 11 lůžek + 4 lůžka rooming –in JIP N

§  JIP novorozenecká: 5 lůžek

 

Personální obsazení:

 

§  13 lékařů, z toho 9 lékařů se specializovanou způsobilostí (dvě atestace), 1 lékař s atestací v neonatologii, 1 lékař s atestací v dětské gastroenterologii, hepatologii a oblasti dětské výživy

§   55 nelékařských zdravotnických pracovníků

 

 Lůžková část

obr

Oddělení dětí do šesti let a dětí od šesti do osmnácti let poskytují diagnostické a léčebné služby pro děti s onemocněními kardiovaskulárního ústrojí, hemopoetického a imunitního systému, gastrointestinálního a uropoetického traktu, při akutních a recidivujících onemocněních horních a dolních dýchacích cest, při úrazech a intoxikacích.

 

JIP větších dětí   zajišťuje péči o děti v akutních stavech, po operacích, které vyžadují  intenzivní péči.

 

Na všechny lůžkové části dětského oddělení  může být přijat s dítětem jeden z rodičů, eventuelně prarodičů či  jiný příbuzný. Denně se dětem věnují  učitelky základní a mateřské školy. Snahou všech je zajistit dítěti  psychickou pohodu při pobytu v nemocnici, proto dětské oddělení NJ ve spolupráci s Centrem dobrovolníků, Občanským sdružením Zdravotní klaun poskytuje při pobytu dětí v Nemocnici Jihlava doprovodné programy. Jsme zapojeni také v projektu Celé Česko čte dětem.

 

Novorozenecké oddělení  poskytuje péči ve spolupráci s oddělením šestinedělí o fyziologické novorozence. Péče je poskytována systémem rooming – in, který umožňuje stálý kontakt matky s dítětem.

 

Oddělení zajišťuje 24 hodinovou LAKTAČNÍ PORADNU / tel.číslo: 567157718 /, kde mohou maminky získat rady a informace spojené s kojením a výživou novorozence.

 

Novorozenecká JIP   zajišťuje  péči nezralých a nemocných novorozenců od 31. gestačního týdne, včetně vícečetných porodů.

 

Důležitou výhodou přítomnosti novorozenecké JIP při porodnici je  možnost stálého kontaktu matky s dítětem a možnost kojení či aplikace vlastního mateřského mléka  jinou formou. Maminkám je umožněn kontakt s nezralým nebo nemocným novorozencem v kteroukoliv dobu. Po stabilizaci akutního stavu zapojujeme matky  do péče o novorozence v inkubátoru pod dohledem specializovaného personálu. Jakmile to stav novorozence dovolí, je v postýlce přeložen k matce na pokoj, kde se matka postupně naučí samostatné péči o předčasně narozené miminko.

 

Navazující péčí pro předčasně narozené děti po propuštění z nemocnice  je riziková poradna, kde se nadále sleduje další vývoj a zdravotní stav.

 

Součástí oddělení je i mléčná kuchyně, která umožňuje přípravu individuální mléčné stravy pro každé dítě.

 

Ambulantní část  zahrnuje všeobecnou ambulanci a dětské odborné ambulance.

obr2

 

Všeobecná ambulance  zajišťuje příjem dětí k hospitalizaci, konziliární vyšetření v rámci nemocnice i indikovaná obvodními pediatry, plánované kontroly dětí. V rámci diagnostiky i dalších kontrol jsou zde prováděná ultrazvuková vyšetření  trávicího traktu, ledvin, močových cest a štítné žlázy.

 

Odborné ambulance  poskytují specializovanou péči v určitém oboru:

 

Nefrologická  ambulance   zajišťuje komplexní péči /diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci/ dětem s vrozenými vadami či onemocněním  ledvin a močových cest.

 

Gastroenterologická ambulance  pečuje o děti s poruchou gastroenterologického traktu. Zabývá se vyšetřováním a léčbou poruch výživy, nespecifickými záněty střev, gastroezofageálními refluxy, chorobami jater a žlučových cest, vyšetřuje alergie na bílkovinu kravského mléka a edukací  dětí a jejich rodičů v oblasti výživy dle daného onemocnění. Provádí endoskopické vyšetření zažívacího traktu od batolecího věku v celkové anestezii nebo po analgosedaci. Statut centra biologické léčby pro děti.

 

Diabetologická ambulance  poskytuje komplexní péči o dětské diabetiky. V maximální míře klade důraz na správnou edukaci dětí a rodičů. Pravidelná edukační odpoledne a dia tábory pomáhají dětem ke snadnějšímu životu mezi zdravými vrstevníky.

 

Endokrinologická ambulance   poskytuje komplexní endokrinologickou péči. Zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s endokrinními poruchami, provádí sonografické vyšetření štítné žlázy. Sleduje a edukuje děti s obezitou.

 

Riziková ambulance  poskytuje následnou péči nezralým a nemocným novorozencům, narozeným pod 1500g, s gestačním stářím pod 34. týden, s postižením CNS, s respirační problematikou,

 

s gastrointestinální problematikou a s komplexní problematikou / stavy po sepsích, vrozené vývojové vady /. Zajišťuje komplexní náhled a koordinaci dalších terapeutických a diagnostických postupů.

 

Návštěvní hodiny jsou na dětském oddělení neomezené.

 

  Dětské oddělení Nemocnice Jihlava 

*  je akreditovaným pracovištěm v oboru dětské lékařství  na celý vzdělávací program

* je akreditovaným pracovištěm pro praktickou část oboru specializačního vzdělávání

* je akreditovaným pracovištěm v oboru - Všeobecná sestra - Intenzivní péče v pediatrii *

* je akreditovaným pracovištěm v oboru - Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v pediatrii*

*  má statut intermediálního centra perinatologické péče

*  získalo statut dětské části dia centra Jihlava

 *  je  nositelem titulu Baby Friendly Hospital

 *  je centrem pro biologickou léčbu gastroenterologických dětských pacientů

Samozřejmostí je dodržování Charty práv hospitalizovaného dítěte.

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

obr3

Provozní doba: po- pá   8.00-12.00

Mateřská škola je umístěna na dětském oddělení, v 1. patře gynekologicko-porodnického pavilonu. Paní učitelka navštěvuje děti na jednotlivých pokojích a průběžně s nimi pracuje. Většinou se na spolupráci podílejí také rodiče, kteří s malými pacienty v nemocnici pobývají.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provozní doba: po- pá   8.00-14.00

Školní družinu najdete na dětském oddělení v přízemí gynekologicko-porodnického pavilonu. K dispozici má hernu, kde mohou děti trávit volný čas a během hospitalizace se zabavit. Program je připraven také pro děti, které mají nařízen klidový režim na lůžku. Za těmito pacienty dochází učitelky přímo na pokoj. S dětmi hrají hry, čtou, povídají si, malují. Výrobky dětských pacientů zdobí chodby oddělení. Pokud musí děti v nemocnici zůstat déle, učitelky jim pomáhají plnit školní úkoly a procvičovat učivo.

Škola zajišťuje nabídku kvalitních pomůcek a her rozvíjejících dětskou logiku, motoriku, postřeh, znalosti.  Během školního roku se děti účastní výtvarných soutěží, jsou pro ně pořádány besídky, různá představení, oslavy Dne dětí apod.

Dětským pacientům dělá společnost výchovně-terapeutická loutka Andulka, která je zároveň využívána při realizaci projektu „Nebojte se nemocnice“. Projekt je koncipován pro předškolní děti jihlavských MŠ, probíhá 2x do měsíce a škola se na něm podílí spolu se zdravotníky.

Škola při nemocnici funguje od pondělí do pátku a její motto zní:  „Kdo si hraje, nestoná!“

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies