Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informace pro pacienty > Dobrovolníci v nemocnici

 

Spektrum péče

 

Charakteristika oboru

Obor hematologie a transfuzní lékařství poskytuje služby v oblasti laboratorní hematologie, klinické hematologie a transfuzního lékařství. Služby poskytuje pro odborná oddělení Nemocnice Jihlava, privátní ambulantní lékaře v Jihlavě a okolí. Název oddělení poskytující výše jmenované služby je Hematologicko- transfúzní oddělení (HTO).

 HTO se člení na následující úseky: hematologická laboratoř, hematologická ambulance, odběrové středisko, krevní banka

 

Hematologická laboratoř

Provádí standardní morfologická hematologická vyšetření, vyšetření hemokoagulační a cytologická. Převážná část je prováděna nepřetržitě 24 hodin. Přístrojové vybavení hematologické laboratoře je na standardní úrovni. Pro vyšetření krevních buněk jsou zde  analyzátory: Coulter MAX  M s možností strojového vyhodnocení pětipopulačního diferenciálu periferní krve a  Coulter AcT diff 2 s možností strojového vyhodnocení třípopulačního diferenciálu periferní krve. Hemokoagulační vyšetření je prováděno na analyzátoru SYSMEX 1 500 a analyzátoru Benk 4. Přístroje jsou zapojeny on-line do laboratorního informačního systému INFOLAB, který je propojen s NIS. Specielní hematologická vyšetření důležitá pro hematologickou a hematoonkologickou diagnostiku a sledování efektu léčby provádí pro naši laboratoř specializované laboratoře, převážně ve FN Brno.

Seznam standardních vyšetření

-krevní obraz 5 parametrů 

-krevní obraz  5 parametrů a diferenciální rozpočet strojem 5 parametrů

-diferenciální rozpočet manuálně mikroskopicky 

-retikulocyty

-cytomorfologické hodnocení sternálních punktátů 

-cytomorfologické vyšetření mozkomíšního moku 

-cytomorfologické vyšetření punktátů (dialyzát, ascites) 

-vyšetření moče ve fázovém kontrastu 

-protrombinový test (vyjádření formou INR) 

-aktivovaný parciální troboplastinový test (aPTT) 

-trombinový čas (TČ) 

-fibrinogen 

-antitrombin III (AT III) 

-krvácivost 

-rekalcifikační čas (RČ) 

-etanolgelifikační test 

-euglobulinová fibrinolýza 

-retrakce krevního koagula 

-fibrindegradační produkty (D-dimery)

 

Specializovaná vyšetření, která pro naši laboratoř provádí jiné laboratoře:

-vyšetření protilátek proti leukocytům a trombocytům 

-vyšetření imunofenotypizace periferní krve a kostní dřeně 

-cytogenetika kostní dřeně molekulární genetická vyšetření:

-fuzních genů BCR/ABL Leidenská mutace faktoru V 

-mutace protrombinu 20210A 

-termolabilní varianta MTHFR 

-mutace HFE k detekci hereditární hemochromatozy 

- vyšetření fúzních genů BCR/ABL 

-testy na hereditální sférocytozu a paroxismální noční hemoglobinurii 

-testy na hemoglobinopatie 

-aktivita faktoru VIII

-Vyšetření jednotlivých faktorů koagulační kaskády 

-screening von Willebrandovy choroby 

.-vyšetření homocysteinu

      

Hematologická poradna

Zabývá se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací nemocných s hematologickými, hematoonkologickými chorobami a poruchami hemostázy. Je zde zajištěna standardní hematologická péče, včetně aplikací transfuzních přípravků a krevních derivátů. Rozsah prováděných výkonů, dostupnost služeb a personální obsazení tohoto pracoviště splňuje požadavky stanovené hematologickou společností pro standardní hematologickou ambulanci. V případě potřeby jsou pacienti, kteří nevyžadují intenzivní péči, hospitalizováni na interním nebo radioterapeutickém oddělení Nemocnice Jihlava. Lékaři pracující na ambulanci zajišťují konziliární vyšetření pro nemocnici v oblasti hematologické problematiky. Ordinační hodiny na ambulanci jsou v pracovní dny denně. Diagnostika a léčba krevních chorob vyžadující intenzivní hematologickou péči, včetně transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk a léčby komplikovaných poruch hemostázy je prováděna po domluvě ve vysoce specializovaných hematoonkologických pracovištích. Pro pacienty  z naší spádové oblasti jsou jimi zpravidla II. interní hematoonkologická klinika a oddělení klinické hematologie FN Brno – Bohunice. Personál trvale sleduje a aplikuje nové metody v diagnostice a léčbě výše uvedených onemocnění.

 

Odběrové středisko

Zabývá se výrobou transfúzních přípravků. Od použití plné krve se poměrně rychle přešlo k užívání krevních složek získávaných jejím dalším zpracováním nebo separačními technikami. V současné době převažuje tendence produkovat a používat složky krve v co nejčistší formě s minimální příměsí ostatních krevních součástí. Transfúzní přípravky (TP) jsou složky krve, které jsou připravovány na transfúzních odděleních, nejsou protivirově ošetřeny a plní výhradně substituční funkci. Krevní deriváty (KD) jsou složky krevní plasmy vyráběné ve velkých šaržích ve frakcionačních zařízeních, jsou protivirově ošetřeny a považovány za mnohem bezpečnější z hlediska možného přenosu infekčního agens. Z nových technologií a opatření, jež vstoupily v současnosti do rutinní praxe, je třeba jmenovat:

-zavedení vaků s odbočkou pro bezpečný odběr krevních vzorků

-zpracování veškeré odebrané krve v den odběru

-zpracování krve výhradně uzavřeným způsobem

-zavedení možnosti deleukotizace transfúzních přípravků před a po skladování

-možnost ozařování TP

-automatický monitoring teplot skladovacích prostor pro TP

-cílem nových technologií a opatření je zajistit pro nemocné bezpečnou krev

 

Odběrové středisko provádí evidenci dárců krve, jejich vyšetření před odběrem, odběry krve od dárců a autologní krevní odběry, expedici odebrané krve ke zpracovateli. Smluvním zpracovatelem je FTO VFN Praha. Odběry krve jsou prováděny 4 dny v týdnu, autologní odběry 2 dny v týdnu. Odběrové středisko provádí ročně kolem 10 000 a více odběrů plné krve, počet autologních odběrů je kolem 500. Smlouva s významným zpracovatelem, kterým je FTO VFN Praha a který patří mezi registrované společnosti řízené normou ISO 9001 vede k zefektivnění celého procesu výroby TP, počínaje využitím dárcovského potencionálu, zajištění dostatku kvalitních TP v požadovaném sortimentu, lepšímu využití lidských zdrojů, k rychlejšímu zavádění nových technologií a změn při výrobě.  

 

Krevní banka

Spolupodílí se na  výrobě transfúzních přípravků  -  nakupuje TP z jiných zařízení transfúzní služby, skladuje TP, provádí jejich distribuci k odběrateli. TP zásobuje odborná  oddělení   Nemocnice Jihlava. Příprava TP pro konkrétního  příjemce je nepřetržitý. Hlavní dodavatel TP pro krevní banku je  FTO VFN Praha. V případě akutního nedostatku TP je prováděn nákup i v okolních zařízeních transfúzní služby.  Laboratorní vyšetření prováděných na úseku  krevní banka:

-zkouška kompatibility

-screening erytrocytárních protilátek u pacientů a těhotných

-krevní skupiny

-přímý Coombsův test

-chladové aglutininy

-typizace erytrocytárních protilátek

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti