Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Urologické oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

Spektrum péče

Urologické oddělení nemocnice Jihlava, p.o. zajišťuje komplexní urologickou  péči v oboru pro dospělé, se zaměřením zejména na uroonkologii, urolitiázu (močové kameny) a funkční urologii včetně urogynekologie. Dále zajišťuje běžnou akutní i ambulantní péči pro dětské pacienty. Ve spolupráci s pediatry se věnuje zejména diagnostice a léčbě funkčních poruch dolních cest močových i enurézy. Vedle základní operativy, u dětí starších 3 let, provádí i operační léčbu u některých vývojových vad močové trubice a zevního genitálu, tzv. hypospadií.

Diagnostika

Urologické oddělení je dobře vybaveno pro ultrazvuková, urodynamická a endoskopická vyšetření svých pacientů.

Ultrazvukové vyšetření  močového traktu a pohlavních orgánů u muže, včetně dopplerovské sonografie, je dostupné všem pacientům v rámci ambulantní dispenzární péče, bez rozdílu věku. Ultrazvukové vyšetření podstupují všichni hospitalizovaní pacienti se zaměřením na skríning závažných uroonkologických onemocnění. Součástí vybavení je i speciální ultrazvuková sonda využívaná při laparoskpických a roboticky asistovaných operacích, zejména v případě nádorů ledvin.

Jednoduchým, ale velmi přínosným neinvazivním vyšetřením je uroflowmetrie, zaznamenávající průtok moči, celkový vymočený objem a zbytkovou moč hodnocenou pomocí ultrazvukového přístroje. Při záznamu uroflowmetrie je využíváno webovského prostředí, což umožňuje vyšetřit pacienta i doma, včetně elektronického vyplnění mikční a pitné karty a tím snížit četnost návštěv pacientů v ambulantním traktu. Ve spojení s elektromyografií pánevního dna je využívána uroflowmetrie v diagnostice poruch močení zejména u dětí. Při vyšetření dětí je kladen důraz na neinvazivní metody. Na uroflowmetrické vyšetření, mikční a pitnou kartu navazuje urodynamické vyšetření. Má nezastupitelné místo zejména při diagnostice příčin úniku moče a před následnou operační léčbou úniku moči, tzv. inkontinence. Komplexní urodynamické studie s využitím rentgenového přístroje, tzv. videourodynamické vyšetření, je prováděno u pacientů s neurogenními poruchami močení v souvislosti s některými neurologickými chorobami nebo po úrazu páteře s částečným nebo kompletním přerušením míchy. Cílem těchto časově náročných vyšetření je precizní diagnostika a následná kauzální léčba s cílem   ochrany funkce ledvin a celkovým zlepšením kvality života.

Endoskopická ambulance slouží k diagnostice a drobným výkonům na dolních cestách močových. Při cystoskopickém vyšetření, případně odstranění stentu nebo cizího tělesa, jsou využívány flexibilní nástroje, díky kterým není nutná narkóza.

Endoskopický operační sál s novým stacionárním RTG přístrojem je využíván k rentgenovým vyšetřením horních a dolních cest močových pomocí kontrastní látky při diagnostice poruch transportu moče.Tyto diagnostické výkony se provádí v místním znecitlivění, někdy i v celkové narkóze, za hospitalizace. V oblasti endoskopických vyšetření vybavení odpovídá současným moderním stadardům, které splňuje i nová diagnostická a záznamová technika.

Důležitým diagnostickým zákrokem při detekci lokalizovaného  zhoubného onemocnění prostaty u mužů je biopsie prostaty. Odběr vzorků z prostaty je prováděn pomocí tenké bioptické jehly přes stěnu konečníku, do kterého je zavedena ultrazvuková sonda kontrolující místa odběru. Jedná se zpravidla o ambulantní zákrok, po domácí přípravě pacienta,výjimečně je  provedení biopsie prostaty spojeno s  celkovou narkózou, za hospitalizace, při potřebě získat velké množství vzorků. K indikaci biopsie prostaty jsou využívány, vedle objektivního vyšetření, moderní laboratorní metody, vedle PSA, fPSA, poměru, též stanovení proPSA a PHI ( prostate health index).  Urologické oddělení disponuje i metodou fúzní biopsie prostaty , která významně zpřesňuje diagnostiku nádoru prostaty  a může ušetřit zbytečné opakování klasické biopsie. Spojuje výhody  dvou zobrazovacích metod : magnetické rezonance a ultrazvuku při cílené punkci prostaty. Výtěžnost se pohybuje kolem 95%. V detekcilokalizovaného  karcinomu prostaty poskytuje urologické oddělení vysoce specializované služby, srovnatelné s klinickými pracovišti.

Naše pracoviště poskytuje díky vysoce specializovaným ambulancím  tzv. dispenzární péči u pacientů s onkologickým onemocněním, močovými kameny nebo funkčními poruchami dolních cest močových v příslušných poradnách.

Urologické oddělení úzce spolupracuje s urologickou ambulancí Domu zdraví, polikliniky Jihlava.

Urologické oddělení zajišťuje též konziliární služby a podílí se na mezioborové spolupráci v nemocnici, zejména u pacientů s onkologickým, neurologickým či gynekologickým onemocněním, dále v případě potřeby spolupracuje s dětským nefrologem.  

Léčba

Moderní urologie v léčbě dlouhodobě směřuje k miniinvazivním chirurgickým zákrokům, současně využívá i nové konzervativní léčebné postupy v oblasti funkční urologie, a to behaviorální a elektrostimulační léčbu. Tento přístup je podmíněn kvalitní diagnostikou, která je zaměřena na včasné odhalení nejen uroonkologických onemocnění, dále močových kamenů, ale u ostatních pacientů i příčin vedoucích k potížím  s jímáním či vyprazdňováním moče, a zejména pak únikem moče, tzv.  inkontinencí.

Operační výkony

K základní operační léčbě patří výkony u onkologických onemocnění močového traktu a pohlavních orgánů u muže, dále endoskopické a miniinvazivní zákroky při řešení močových kamenů (urolitiázy), v neposlední řadě pak zákroky spojené s nezhoubným zbytněním prostaty u mužů a operace na zevním genitálu u muže i ženy. 

U uroonkologických roboticky asistovaných operací s odstraněním orgánu postižného nádorem se provádějí i záchovné resekční operace, s odstraněním pouze nádoru a ponecháním postižené ledviny. Podobně je snaha o záchovnou operaci v případě nádoru  penisu, pokud je to možné, s rekonstrukcí směřující k plné funkčnosti a přijatelnému kosmetickému výsledku. V případě radikálního odstranění močového měchýře, tzv. cystektomie, je individuálně, po domluvě s pacientem, řešena derivace moče vytvořením rezervoáru ze střeva, tzv. neoveziky nebo svedením moče do jímacího sáčku na břiše,opět pomocí střevního segmentu, tzv. ureteroileostomie.

Při operační léčbě močových kamenů jsou výhradně využívány endoskopické nebo miniinvazivní perkutánní výkony spojené s moderními technologiemi drcení kamenů v podobě laseru či shock pulse.

Naše oddělení se dále specializuje na rekonstrukční operace při řešení neprůchodnosti močovodů nebo močové trubice, tzv. striktur, dále léčbě vzniklých píštělí, tedy nefyziologických komunikací močového traktu s jinými orgány.

Další specializací je operační řešení inkontinence moče u mužů i žen. U žen, ve spolupráci s gynekology, rekonstrukce pánevních prolapsů spojených s únikem moči nebo naopak potížemi s evakuací moči.

Urologické oddělení zajišťuje péči o pacienty s   neurogenním měchýřem v důsledku poranění míchy po úrazu nebo v souvislosti s některými neurologickým onemocněním. U těchto nemocných se snažíme o stabilizaci jímací funkce měchýře s využitím aplikace Ona botulinumtoxinu A, v indikovaných případech i zvětšení kapacity měchýře střevní záplatou, tzv. augmentací, spojenou s možností autokatetrizace měchýře přirozenou cestou přes močovou trubici nebo přes cévkovatelný ventil vytvořený ze slepého střeva, tzv. appendikovezikostomii. V indikovaných případech nabízíme možnost specifické elektrostimulační léčby (SDAF + SARS) ve spolupráci s neurochirurgy z Krajské zdravotní, a.s., v nemocnici v Ústí nad Labem.

Urologické oddělení zajišťuje komplexní operační léčbu úrazů močového traktu a pohlavních orgánů u muže, včetně mezioborové spolupráce u tzv.polytraumatických stavů.


 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies