Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Kardiologické oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

Standardní lůžkové oddělení

Standardní lůžkové oddělení tvoří 2 jednotky A a B. Pokoje jsou dvou a  třílůžkové, každý má koupelnu s WC. Všechna lůžka jsou monitorovaná  telemetrií (tj. systémem umožňující kontinuální  sledování pacientů nejen na lůžku, ale i během jejich volného pobytu na oddělení). Každá jednotka má svého vedoucího lékaře.

Lůžková kardiologická péče je zaměřena především na pacienty s akutním koronárním syndromem, srdečním selháním, arytmiemi, synkopálními stavy, kardiomyopatiemi a onemocněním aorty. V neposlední řadě je její součástí i příjem pacientů na elektivní koronarografii.

Velkou tradici má i kardiostimulační program. Ročně je implantováno kolem 150 kardiostimulátorů (pacemakerů). Kardiostimulační středisko poskytuje tuto službu i pacientům z jiných regionů kraje Vysočina.

Personální obsazení:

Vedoucí lékař oddělení A:   MUDr. Miloš Holub          tel.: 567 157 434

Staniční sestra:                 Eva Součková, DiS.           tel.: 567 157 338

Vedoucí lékař oddělení B:   MUDr. Jiří Hlas                tel.: 567 157 175

Staniční sestra:                 Eva Vacková                      tel.: 567 157 347 

 

Koronární jednotka

Koronární jednotka poskytuje kompletní péči pacientům s akutními formami kardiovaskulárních chorob včetně možnosti umělé plicní ventilace, pravostranné srdeční katetrizace s invazivním měřením hemodynamiky. Jedná se o pacienty s akutním srdečním infarktem, závažnými poruchami srdečního rytmu, šokovými stavy, závažnou hypertenzí, projevy selhávání srdce a hemodynamicky nestabilní plicní embolií.

Koronární jednotka je vybavena špičkovými přístroji, které zahrnují monitorovací systém, přístroje pro umělou plicní ventilaci, defibrilátory (přístroje sloužící k úpravě závažných poruch srdečního rytmu), kontrapulzaci (přístroj pro oběhovou podporu pacienta s akutním srdečním infarktem a nízkým krevním tlakem), transportními monitory a přenosnými ventilačními přístroji umožňujícími trvalé sledování a zajištění pacienta při převozu do katetrizační laboratoře k ošetření akutního srdečního infarktu. Všechna lůžka na koronární jednotce jsou polohovatelná a umožňují tím lepší komfort pacientů a snadnější ošetřovatelskou péči. Akutní péče je zajišťována dvěma erudovanými lékaři a vyškoleným ošetřovatelským týmem, který je specializován v akutní kardiologické péči. Je umístěna v novém pavilonu PUIP.

Personální obsazení:

Vedoucí lékař:      MUDr. Petr Šimek                    tel.: 567 157 740

Staniční sestra:    Bc. Miroslava Rybníčková        tel.:  567 157 740

 

Jip Ambulance kardiologického oddělení  

Ambulantní složku tvoří příjmová ambulance, která zabezpečuje příjem pacientů na kardiologické oddělení, a to jak akutních, tak i objednaných. Je umístěna na centrálním příjmu nemocnice. Další součástí jsou specializované kardiologické ambulance, jejichž náplní je dispenzární péče o pacienty s  chorobami kardiovaskulárního aparátu. Jedná se především o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, po prodělaném infarktu myokardu, s anginou pectoris, chlopenními vadami, závažnou hypertenzí, poruchami srdečního rytmu, implantovanými kardiostimulátory a  o pacienty s kumulací rizikových faktorů (vysoký TK, obezita, cukrovka, kouření, vysoké hladiny krevních tuků), kteří jsou ohrožení akutní srdeční příhodou. Dále provádí vyšetření nových pacientů se srdečními obtížemi.

Klinická kardiologická činnost je zaměřena kromě léčby srdečních onemocnění především na rychlou a širokou funkční diagnostiku těchto onemocnění. Tato diagnostika zahrnuje echokardiografické vyšetření transtorakální a transezofageální, provádění zátěžových testů formou bicyklové ergometrie, dobutaminového zátěžového testu, diferenciální diagnostiku synkopálních stavů využitím Holterovského monitoringu a testu na nakloněné rovině. Pro diagnostiku a léčbu hypertenze se provádí 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Součástí předoperačního vyšetření před kardiochirurgickou operací je i provedení spiroergometrického vyšetření.

Součástí ambulantního traktu jsou tyto ambulance:

Příjmová kardiologická ambulance        tel.: +420 567 157 579 - umístěna na centrálním příjmu

Konziliární kardiologická ambulance     tel.: +420 567 157 579

Kardiologická ambulance                       tel.: +420 567 157 844

Ambulance funkční diagnostiky              tel. +420  567 157 613

Kardiostimulační ambulance                   tel.: +420 567 157 824

Angiologická ambulance                        tel.  +420  567 157 803

Personální obsazení:

Vedoucí lékař:  MUDr. Lubomír Ledvinka                                       tel.: +420 567 157 844

Vedoucí sestra: Jana Tomášková                                                   tel.: +420 567 157 844

 

AmbElektrofyziologické pracoviště  ( KC Vysočina )

  Elekrofyziologické pracoviště se zabývá invazivním vyšetřováním a léčbou poruch srdečního rytmu. Pracoviště ročně provádí okolo 130 komplexních ablací, zejména pro fibrilaci síní a pro některé komorové arytmie. Dále je na pracovišti provedeno přes 100 konvenčních ablací, zejména pro flutter síní a pro pravidelné síňové tachykardie. Kromě ablačního programu probíhá i implantační program, kdy je ročně zavedeno přes 120 implantabilních kardioverterů-defibrilátorů (ICD), z toho zhruba v jedné třetině v provedení resynchronizační léčby (CRT). Elektrofyziologické pracoviště je umístěno v pavilonu Kardiocentra Vysočina.  

Lékař: MUDr. et Mgr. Aleš Madron, MUDr. František Lehar, Ph.D.  tel: +420 567 157 245

Sestry: Věra Němcová, Hana Richtmocová

Technik : Miroslav Rada

ep pracoviště

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies