Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Otorinolaryngologické oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

ORL provádí:

- resekce a plastické úpravy boltce
- plastiky odstátých boltců
- plastiky bubínku
- sanační operace při zánětech ucha
- plastické operace nosní přepážky
- endoskopické odstranění nosní mandle v narkoze
- polypektomie, funkční endonasální chirurgie
- tonsilektomie
- operace odstraňující chrápání - Celon
- endoskopické vyšetření hrtanu, průdušek, jícnu
- exstirpace

- operace parotis

- ošetření úrazů hlavy a krku
- osteosyntezy AO miniplate

- punkce tenkou jehlou FNAB

- všeobecná ORL ambulance

- foniatrická ambulance

- vyšetření Audiometrické, BERA,VNG

- přidělování sluchadel

- screeningové vyšetření sluchu novorozenců otoakustickými emisemi

- aplikace náušnic

 

Oddělení

ORL oddělení se nachází ve 4. patře interního pavilonu.

K dispozici je 27 lůžek na sedmi třílůžkových a třech dvoulůžkových pokojích.  K dispozici je TV, jídelna, lednička. Hospitalizace dětí s matkami je standardní. Stravování je zajištěno tabletovým systémem.

Ambulance

Ambulantní část se nachází v 1. patře nad hlavním vchodem. Součástí ambulantního traktu je všeobecná ORL ambulance, audiologická ambulance, ambulance pro předělování sluchadel a kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, dále ambulance foniatrická, onkologická a logopedická.

Operační sál

Chirurgické zákroky jsou prováděny v celkové anestesii na nových centrálních operačních sálech. Drobné zákroky v lokální anestesii na ambulanci. K dispozici je operační mikroskop, optiky k endonasální chirurgii s videořetězcem, instrumentarium pro endonasální chirurgii včetně shaveru, flexibilní bronchoskop, rigidní oesophagoskop, bronchoskop, instrumentarium k mikrolaryngochirurgii, systém k osteosynteze Miniplate.


LOGOPEDICKÁ AMBULANCE

Mgr. Trčková Kateřina     tel.:567157341

Pondělí    6:30  - 12:00    12:30 – 17:00

Úterý        6:30  - 12:00    12:30 – 17:00

Středa      6:30  - 12:00    12:30 – 17:00

Čtvrtek     6:30  - 11:30   

Pátek        6:30 – 11:30


Mgr. Vetchá Tereza       tel.:567157179

Denně konzilia na lůžkových odděleních. Ambulance dle telefonické domluvy.

 V ambulanci klinické logopedie je prováděna rehabilitace poruch řeči u klientů všech věkových kategorií, ale zejména u dětí s těžkou poruchou řeči, při koktavosti a brebtavosti.  Při vážných poruchách řeči u dětí spolupracuje logoped s foniatrem Nemocnice Jihlava MUDr. Horákovou. Dále se v rámci Iktového centra Nemocnice Jihlava zaměřuje na rehabilitaci řeči u pacientů s CMP a řeší i problematiku a rehabilitaci u osob s poruchou polykání.

.Vše je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Výjimkou je logopedické vyšetření požadované při přijetí na střední pedagogické školy či pedagogické fakulty VŠ, které zdravotní pojišťovny nehradí.

Konkrétní oblasti péče:

  • opožděný vývoj řeči prostý při nepodnětném výchovném prostředí, při nízkém vrozeném nadání pro řeč, při vadách sluchu, při anomáliích mluvidel, při snížených rozumových schopnostech, při narušení mozkové činnosti, při vývojové dysartrii či vývojové dysfázii
  • rozštěp rtu a patra
  • zkrácená podjazyková uzdička
  • vada skusu
  • vadná výslovnost hlásek: dyslálie
  • porucha zvuku řeči: huhňavost
  • porucha plynulosti řeči: koktavost,brebtavost
  • neuróza řeči: nemluvnost
  • ztráta řeči již vyvinuté: afázie, anartrie

FONIATRICKÁ AMBULANCE

Foniatrická ambulance je v provozu každé pondělí od 13:00 do l4:30 hodin.

Ordinářem pro foniatrii je  MUDr. Ivana Horáková

Objednat se lze telefonicky na čísle: 567 157  335

 Specifikace  foniatrické ambulance :

Ambulance se zabývá poruchami řeči, jak u profesionálů, vrozenými poruchami řeči u dětí, které rehabilituje foniatr ve spolupráci s klinickými logopedy. Dále řeší pooperační stavy ( např po operaci hlasivek,atd).

Pokud mají rodiče zájem o vyšetření   OAE –srceeningová metoda vyšetření sluchu novorozenců a batolat   je možné toto vyšetření objednat n a každé pondělí,  středu,  pátek  od 11:30 - do 12:00  hodin  na telefonním čísle:   567 157 337

RHINOLOGICKÁ (NOSNÍ) AMBULANCE

Ambulance slouží pacientům s poruchami průchodnosti dutiny nosní a pacientům po operaci vedlejších nosních dutin.

VESTIBULÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Byl rozšířen provoz naší vestibulární ambulance. Byl zakoupen VideoNystagmoGraf / VNG/.

Používá se k vyšetření spontánního nebo kalorického nystagmu.

Umožňuje přesnou diagnostiku poruch rovnováhy.

SCREENING SLUCHOVÝCH VAD NOVOROZENCŮ

Od 1. 9. 2009 jsou všechny děti narozené v Nemocnici Jihlava vyšetřenovány přístrojem Ero-scan k vyloučení poruchy sluchu.

Jedná se o vyšetření otoakustickými emisemi.

LÉČBA CHRÁPÁNÍ 

Pacientům je k dispozici moderní zůsob ošetření chrápání a neprůchodnosti nosní přístrojem Celon od firmy Olympus.

Příčinou chrápání je povolení napětí měkkého svalstva v oblasti hltanu ve spánku. Jednou z metod jak tento problem řešit je radiofrekvenční chirurgie. Principem výkonu radiofrekvenční metodou je zpevnění a úbytek hmoty měkkého patra. Podobně hypertrofie tkáně sliznic nosních skořep po ošetření ustupuje.

Ošetření radiofrekvenční metodou přístrojem Celon je drobný chirugický zákrok. Provádí se v lokální anestesii. Nevyžaduje tedy hospitalizaci – provádí se ambulantně.

Dvoupólová vysokofrekvenční indukční elektroda – jehla se zabodne do tkáně. Použití neutrální elektrody na povrchu kůže pacienta není nutné. Do tkáně se aplikuje definované množství energie umožňující postihnout definovaný objem tkáně. Tato se po koagulaci zmenší a zajizví. Výsledkem je menší a pevnější měkké patro. Efekt na prosté chrápání je 70-90%. Pro pacienty s poruchami spánku tento typ výkonu není určen. Efekt na dýchání nosem je 100% při správné indikaci.

Po zákroku má pacient pocit cizího tělesa v ústech, mírný otok a bolest v krku. Bezprostředně po léčbě je chrápání horší, dokud neustoupí otok a tkáň se nezajizví - asi 3 týdny.

Je dobré spát s podloženou hlavou, nevykonávat těžkou fysickou zátěž.

Zákrok se obvykle opakuje jednou až dvakrát opakuje.


AKREDITACE ODDĚLENÍ:

Foniatrie_rozhodnutí

Rozhodnutí_ORL

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu