Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Anesteziologicko-resuscitační oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

Odbornou náplní práce lékařů a sester Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) je primárně zajištění péče o kriticky nemocné pacienty, u nichž došlo k selhání některé ze základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevního oběhu). Dále zajišťujeme péči o pacienty během operací  – podáváme anestezii. Součástí našeho oddělení je rovněž algesiologická ambulance, jejíž specialisté pečují o pacienty s obtížně zvladatelnými bolestmi. Výběhový resuscitační tým v rámci nemocnice přímo provádí či koordinuje rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci u osob s náhlou zástavou oběhu.

I. Anesteziologická péče

Zahrnuje aplikaci medicínských postupů, které zajišťují bezpečnost, bezbolestnost a komfort pacientům podstupujícím operační a diagnostické výkony jak plánované, tak akutní.

U každého jednotlivého pacienta začíná anesteziologická péče provedením předanestetického vyšetření a případně doporučením dalších léčebných či diagnostických kroků s cílem maximálně optimalizovat zdravotní stav nemocného s ohledem na druh operace a zvolený typ anestezie. Pokračuje samotným podáním anestezie s nepřetržitým sledováním životních funkcí a péčí o ně a nakonec v bezprostředním pooperačním období zahrnuje kontrolu pooperační bolesti a opět pečlivou monitoraci zdravotního stavu až do bezpečného odeznění účinku anestetik.

V současnosti poskytujeme anesteziologickou péči na 19 pracovištích a na zotavovacím pokoji. V pavilonu centrálních operačních sálů podáváme anestezii sofistikovanými anesteziologickými přístroji, které umožňují podání tzv. „low-flow“ anestezie, kdy je celková anestezie udržována nízkými průtoky nosné plynné směsi s významným snížením spotřeby prchavých anestetik, což má pozitivní ekologický i ekonomický dopad. Asi 20 % podaných anestezií tvoří tzv. regionální (místní) anestezie, t.j anestezie bez navození ztráty vědomí.

Postanestetická péče o nemocné v bezprostředním pooperačním období je zajišťována na zotavovacím pokoji umístěném v sousedství JIP operačních oborů, v přímé návaznosti na centrální operační sály. Má 6 lůžek.

V rámci anesteziologické péče je nutno zmínit porodnickou epidurální analgezii. Ta je podávána výběrově v indikovaných případech (indikuje ji porodník po dohodě s rodičkou). Metoda redukuje porodní bolesti a má další příznivé účinky na průběh porodu. Služba jejího zavedení je v naší nemocnici poskytována na vyžádání nepřetržitě 24 hodin denně a je pro rodičky zdarma.

II. Resuscitační péče

Zahrnuje péči o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběhu), u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat. Je poskytována nemocným s různou etiologií onemocnění či poranění na specializovaném pracovišti.

V současnosti poskytujeme resuscitační péči na 5 lůžkách resuscitační stanice ARO. Stavební uspořádání stanice umožňuje boxový systém ošetřování. Boxy jsou osazeny nejmodernějším přístrojovým vybavením, což spolu s dostatečným a erudovaným personálním zajištěním poskytuje ty nejlepší podmínky pro to, aby péče byla poskytována co možná nejkvalitněji, s ohledem na aktuální poznatky a trendy.

Punkce centrálních žil provádíme již téměř výlučně pod ultrasonografickou kontrolou, využíváme postup měření hemodynamiky systémem PICCO, aplikujeme metodu kontinuální venovenózní dialýzy (CVVHD) s citrátovou antikoagulací. Díky automatickému systému pro nepřímou srdeční masáž LUCAS 2 můžeme za protrahované kardiopulmonální resuscitace působit proti potenciálně odvratitelným příčinám, které vedly k zástavě oběhu (např. aplikací trombolýzy při masivní plicní embolii).

Lékaři ARO provádějí a interpretují koagulační vyšetření metodou rotační tromboelastometrie (ROTEM), které v případě rozvoje život ohrožujícího krvácení rychle poskytuje cenné informace o tom, na jaké konkrétní úrovni je proces srážení krve narušen. Na základě takové znalosti je pak možné na této úrovni účinně zasáhnout aplikací speciálních farmak a v mnoha případech se tím vyhnout extenzivnímu podávání transfúzních přípravků, což má nejen neoddiskutovatelný přínos pro pacienta, ale i příznivý ekonomický dopad.

III. Algeziologická péče (léčba bolesti)

Je součástí multidisciplinární klinické péče o nemocné s chronickou bolestí, postižené bolestivými syndromy obtížně řešitelnými kauzální léčbou, ať už se jedná o bolest benigního či maligního původu. Algeziologická péče je poskytována nemocným jak hospitalizovaným v nemocnici, tak i ambulantním pacientům, kteří jsou odesláni příslušným odborným či praktickým lékařem.

Algeziologická péče je poskytována v pracovních dnech na ambulanci léčby bolesti. Je prováděna týmem anesteziologů (algeziologů) se speciálním vzděláním a certifikátem pro léčbu chronické bolesti. Vedoucí lékař ambulance je také proškolen v praktikách manuální medicíny, které uplatňuje v léčbě bolesti pohybové soustavy.

 

 

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu