Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Plicní oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

Plicní oddělení Nemocnice Jihlava zajišťuje komplexní péči v oboru pneumologie a ftizeologie. Náplní práce je prevence, vyhledávání, diagnostika, léčba, dispenzarizace, rehabilitace, posudková činnost a výzkum chorob dýchacího ústrojí včetně nádorů respiračního systému i tuberkulózy (TBC) všech forem a lokalizací. Součástí je pregraduální výuka a postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

Konkrétněji se plicní oddělení specializuje na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění dýchací soustavy jako je chronická obstrukční plicní nemoc, průduškové astma, poruchy dýchání různých příčin včetně odstraňování cizích těles z dýchacího ústrojí. Dále jsou to všechny infekční i neinfekční záněty plic, průdušek a pohrudnice, onemocnění vyvolaná mykobakteriemi včetně tuberkulózy. Oddělení vyšetřuje kontakty s TBC a provádí vakcinaci proti TBC pro okresy Jihlava a Pelhřimov.

Další oblastí péče plicního oddělení je diagnostika a částečně i terapie nitrohrudních nádorů. Oddělení je Centrem pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů („plicních fibróz“). Zabývá se i problematikou autoimunitních a jiných vzácných onemocnění spojených s postižením plic. Dále se věnuje diagnostice a léčbě plicní embolie a ve spolupráci s kardiologickým oddělením a Centrem pro plicní hypertenzi Praha i tímto onemocněním.

Další nedílnou součástí spektra péče je léčba závislosti na užívání tabáku a v neposlední řadě také diagnostika a léčba poruch (zástav) dýchání ve spánku.


1)     Ambulance plicního oddělení

Ambulance plicního oddělení provádí odborná plicní vyšetření u nemocných, kteří jsou k nám doporučeni praktickými lékaři, ambulantními specialisty nebo jinými zdravotnickými zařízeními. Nemocní jsou po vyšetření předáni zpět do péče ošetřujícího lékaře nebo zůstávají po dobu nemoci v péči naší ambulance. Ambulance také zabezpečuje konziliární službu na všech odborných odděleních Nemocnice Jihlava.

Je trvale obsazena jedním lékařem a jednou či dvěma zdravotními sestrami. Nemocní jsou k vyšetření objednáváni, urgentní stavy jsou ošetřeny přednostně.

Rozpis ordinačních hodin je uveden v odkazu ordinačních hodin. Ročně provede ambulance kolem 8 tisíc ošetření.

2)       Bronchologie

je specializované pracoviště provádějící optická vyšetření dýchacích cest. tkzv. bronchoskopie. Toto vyšetření je dnes nezbytnou součástí diagnostiky i léčby celé řady plicních i mimoplicních onemocnění.

Pracoviště je vybaveno moderními ohebnými přístroji – videobronchoskopy, monitorovacím zařízení ke sledování vitálních funkcí (srdeční a dechové frekvence a sycení krve kyslíkem-pulsní oxymetrie), centrálním rozvodem kyslíku a záznamovým digitálním zařízením. Vyšetření se provádí pravidelně každé pondělí, úterý a čtvrtek, v ostatních dnech v případě naléhavé potřeby. Roční počty bronchoskopií na našem pracovišti kolísají mezi 600 – 700 výkonů a jsou poskytovány nemocných i z jiných okresů než Jihlava  ( např. Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec, apod.). Součástí úseku je i pracoviště plicní cytodiagnostiky. Zde jsou zpracovávány vzorky různého biologické materiálu, nejčastěji z plic a hrudních výpotků, a následně podrobně mikroskopicky vyšetřeny . Cytologické výsledky jsou k dispozici do týdne od jejich odběru.

3)     Funkční vyšetření plic

Metody funkčního vyšetření plic dokáží velice přesně zjistit plicní funkční výkonnost, což je velmi důležité při diagnostice a léčbě celé řady nejenom plicních onemocnění.

Základním přístrojem pro stanovení plicních objemů je spirometr. Vyšetření trvá pouhých 10 minut a přináší velmi důležité informace pro ošetřujícího plicního lékaře. Komplexní funkční vyšetření plic se provádí bodypletysmografem. Vyšetření trvá sice téměř 60 min., ale zjistí i řadu dalších význačných parametrů, jako je např. objem plic v plicích po maximálním výdechu nebo plicní difuzi, což je prostupnost plicních sklípků pro kyslík a jiné plyny.

Významným rozšířením vyšetření funkce plic jsou bronchomotorické testy. Jde jednak o testy bronchoprovokační, kdy sledujeme reakci průdušek na vdechování narůstající koncentrace látky, která vyvolává jejich stažení ( bronchokonstrikci ). Druhým typem testu je test bronchodilatační, který naopak zjišťuje schopnost stažených průdušek reagovat na léky, které mají schopnost způsobovat bronchodilataci ( rozšíření průdušek ). Testy se užívají především v diagnostice a léčbě průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

Stupeň nasycení krve kyslíkem je možno orientačně stanovit pulsním oxymetrem ( záznam z povrchu prstu ) nebo odběrem krve přímo z atérie (tepny) ruky.

Na úseku funkčního vyšetření plic jsou i testováni nemocní, u nichž je pro pokročilost plicního onemocnění nutná trvalá domácí léčba kyslíkem. K domácí léčbě je užíván budˇ koncentrovaný plynný kyslík získávaný z  kyslíkových koncentrátorů nebo kapalný kyslík uvolňující se ze speciálního kontejneru. Plicní oddělení Jihlava získalo v roce 2004 oprávnění k indikaci kapalného kyslíku. jako jediné pracoviště v kraji Vysočina.

4)  Kalmetizace

Kalmetizační úsek oddělení je dnes začleněn do činnosti ambulance a plní úkoly v dohledu nad tuberkulózou dané zákony České Republiky. Po zrušení neefektivní revakcinace dětí v  11 letech v roce 2009 zůstala pracovní náplní kalmetizace především aplikace tuberkulinových testů. Nově se pak situace změnila od listopadu 2010, kdy se přešlo od celoplošného očkování proti TBC na vakcinaci selektivní, tedy na očkování novorozenců, kteří jsou v riziku onemocnění tuberkulózou.

V současné době se u nás očkují rizikoví novorozenci ze tří skupin :

1) jeden nebo oba rodiče nebo sourozenec, případě člen domácnosti, má aktivní TBC

2) dítě nebo člen domácnosti se narodilo nebo souvisle pobývalo alespoň tři měsíce v zemi s výskytem TBC vyšším než 40/100 000 obyvatel  ( podle seznamu vydávaného ministerstvem zdravotnictví)

3) dítě bylo v kontaktu s nemocným s TBC

Očkování proti TBC v těchto případech již není prováděno lékaři novorozeneckých oddělení, ale lékaři plicního oddělení. Po narození jsou rodiče v porodnici informování, zde je jejich dítě rizikové stran infekce TBC. Tuto informaci dostává i registrující praktický lékař pro děti a dorost, který pak kontaktuje naši kalmetizační ambulanci na telefonním čísle 56 7157 733 a domluví termín očkování. Očkování proti TBC provádíme u rizikových novorozenců okresu Jihlava a Pelhřimov.  

  5) Spánková laboratoř

Zabývá se poruchami dýchání ve spánku, které se projevují řadou denních i nočních příznaků. Nejčastěji jde o zástavy dechu v průběhu spánku (spánková apnoe) spojené s chrápáním.

Jinými poruchami spánku jako je např. nespavost, nadměrná spavost, poruchy denního rytmu spánku nebo parasomnie (somnambulismus, mluvení ze snu, stavy noční úzkosti, apod.) se naše spánková laboratoř nezabývá.

Zájemci o vyšetření se objednávají ke vstupnímu vyšetření samostatně, a nebo cestou ošetřujícího lékaře na telefonním čísle plicní ambulance 567 157 733. Na základě výsledků vstupního vyšetření je pak rozhodnuto o provedení polygrafie. Jde o celonoční sledování některých parametrů (průtok vzduchu nosem a před ústy, chrápání, sycení krve kyslíkem, srdeční frekvence a dechového úsilí hrudníku a břicha) potřebných ke stanovení přesné diagnózy a stupně závažnosti noční spánkové apnoe. Ročně provede naše laboratoř kolem 120 polygrafických vyšetření. V některých případech lze použít zjednodušené skríningové vyšetření, které lze provádět v domácích podmínkách.

Klasické polygrafické vyšetření probíhá během noci na lůžkové části plicního oddělení.  Ke zhodnocení nálezu je pak klient pozván ke kontrolnímu vyšetření, kdy je s ním probrán i další léčebný postup. Klienty s pouhým chrápáním a lehkou poruchou dýchání ve spánku ( počet dechových pauz nižší jak 15 za hodinu ) lze odeslat  na ORL oddělení k posouzení vhodnosti plastického operačního zákroku v oblasti horních cest dýchacích proti chrápání ( ronchopatii ). Vyšetření zaměřené k průkazu pouhého chrápání není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

V případě průkazu noční apnoe středně těžkého a těžkého stupně ( dechových pauz je více jak 15 za hodinu ) je nemocným navrženo další došetření, testování a eventuálně noční léčba přístrojem pro zajištění trvalého přetlaku v dýchacích cestách. Více o spánkové apnoi a léčbě tohoto závažného onemocnění na našich webových stránkách v nabídce „ Informace pro pacienty„. Nemocní s přístroji pro léčbu noční spánkové apnoe jsou pravidelně kontrolováni v naší ambulanci.

Spánková laboratoř pracuje pro přirozenou spádovou oblast kraje Vysočina s cca 250 tis. obyvatel (okresy Jihlava, Pelhřimov, část okresu Žďár nad Sázavou ).

Lůžková část oddělení

Lůžková část oddělení disponuje 20 lůžky umístěnými většinou po dvou v jedné místnosti.   Všechna lůžka mají k dispozici signalizaci a centrální rozvod kyslíku.   Postele jsou polohovací, opatřené měkkou a dezinfikovatelnou matrací. Stravování pacientů probíhá buď v jídelně oddělení a nebo přímo na pokoji. Na lůžkách je prováděna jak diagnostická tak i léčebná činnost, podává se infuzní léčba, provádějí potřebné léčebné zákroky, kyslíková léčba, je zde možnost inhalační léčby a v individuálních případech i rehabilitace za přítomnosti rehabilitačního pracovníka.   O pacienty na lůžkách se stará kolektiv lékařů, zdravotních sester a sanitářek 24 hodin denně.   Nemocní se po zlepšení zdravotního stavu mohou procházet po chodbě oddělení či volit procházku i mimo vlastní areál nemocniční budovy.   V zadní části lůžkového oddělení jsou k dispozici 3 pokoje splňující kritéria pro isolaci nemocných s tuberkulózou.   Pacientům preferujícím klid na lůžku nabízím nadstandardní pokoj. 

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Plicní oddělení > Spektrum péče

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies