Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Tiskové zprávy

 
 

Zobrazeno je 17 z celkem 367 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -15-  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
3.7.2009Tisková zpráva - Rezidentská místa pro Nemocnici Jihlava [DOC, 352 kB]
Nemocnice Jihlava se stala úspěšným žadatelem o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2009. Dotace se vztahuje na finanční podporu pro specializační vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických. Pro lékařské pracovníky bylo získáno celkem 9 rezidentských míst, pro nelékařské pracovníky 11 rezidentských míst.
Ing. Veronika Pysková
1.7.2009Tisková zpráva - Návštěva studentů zdravotnických škol [DOC, 2,1 MB]
Ve čtvrtek 25. 6. 2009 Nemocnici Jihlava navštívili studenti Fachschule für Gesundheits– und Krankenpflege z německého Mutlangenu a studenti jihlavské Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické. Dvacet německých studentů za doprovodu dvaceti studentů českých mělo možnost během dopoledne poznat jednotlivá oddělení nemocnice a jejich zařízení, ale také pracovní postupy a metody českých odborníků.
Ing. Veronika Pysková
25.6.2009Tisková zpráva - Soutěže [DOC, 354 kB]
V rámci tzv. primářského aktivu konaného 25. 5. 2009 v Nemocnici Jihlava byly vyhlášeny výsledky soutěží o „Nejlepší tři publikace za rok 2008“ a o „Nejpilnějšího přednášejícího za rok 2008“.
Ing. Veronika Pysková
25.6.2009Tisková zpráva - Akreditace [DOC, 352 kB]
Po dlouhých měsících předakreditačního šetření získala krajská Nemocnice Jihlava Certifikát o udělení akreditace od členů představenstva Spojené akreditační komise (SAK) ČR. Certifikace byla udělena na období od 4. 12. 2008 do 3. 12. 2011. Za tímto výsledkem se skrývá více než roční úsilí všech zaměstnanců nemocnice. Poděkování patří především vedení nemocnice.
Ing. Veronika Pysková
15.12.2008Tisková zpráva - nešťastná událost [DOC, 446 kB]
V sobotu 13. prosince 2008 ve 22.30 hodin došlo v Nemocnici Jihlava k nešťastné události. Ze zatím nezjištěných příčin spáchal 89letý muž sebevraždu skokem ze 3. patra. K této nešťastné události došlo den po přijetí pacienta do nemocnice pro zhoršení dechových potíží. Důvod, pro který pacient tento čin spáchal, není znám a je předmětem vyšetřování Policie ČR. Ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Jan Procházka o této události neprodleně informoval zřizovatele nemocnice a zprostředkovaně rodinu pacienta.
Nemocnice Jihlava
15.8.2008Tisková zpráva - Bazální stimulace [DOC, 452 kB]
Vyškolení pracovníci Nemocnice Jihlava s úspěchem provádí metodu bazální stimulace již od roku 2005, a to především na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Metoda bazální stimulace pomáhá po poraněních mozku, cévních mozkových příhodách i v komatózních stavech. Tato metoda pomocí speciálních technik obnovuje v lidském mozku poškozené paměťové stopy nebo na základě stimulů vytváří spojení nová. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče umožňuje lidem s těžkým zdravotním postižením integraci do současného života s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností, při akceptováním všech momentálních životních potřeb.
Mgr. David Zažímal
20.5.2008Tisková zpráva Společná příprava na hromadná neštěstí [DOC, 357 kB]
V úterý 27. května 2008 proběhne společné cvičení Nemocnice Jihlava, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina a Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Tématem je zásah složek IZS při havárii autobusu. Cvičení začne v lokalitě poblíž silnice směr Jihlava – Pelhřimov v dopoledních hodinách za účasti figurantů představující raněné. Po prověření připravenosti a akceschopnosti složek IZS budou figuranti transportováni k ošetření do Nemocnice Jihlava. Mezi hlavní cíle cvičení patří především nácvik spolupráce složek IZS při hromadném neštěstí, prověření spojení a komunikace, nácvik záchrany osob, třídění, ošetření zraněných na místě, transport a další péče o zraněné v nemocnici.
Nemocnice Jihlava
31.3.2008Tisková zpráva APRV [DOC, 360 kB]
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Jihlava je prvním zdravotnickým zařízením na území České republiky, které používá u ventilovaných pacientů s těžkým onemocněním plic standardně režim APRV (Airway Pressure Release Ventilation). Rutinní využívání této efektivní metody v NJ je o to cennější, že s ní nemají zkušenosti ani na klinických pracovištích fakultních nemocnic. APVR je režim, který od roku 1994 používá standardně Univerzita v Marylandu.
Nemocnice Jihlava
21.1.2008Tisková zpráva Nový přístroj očního oddělení [DOC, 370 kB]
Pacientům očního oddělení Nemocnice Jihlava je od nového roku k dispozici nový přístroj. Jedná se o unikátní zařízení pro předoperační i pooperační měření biometrických parametrů oka (délka oka, zakřivení rohovky, hloubka přední komory). Měření je prováděno bezkontaktně, jednoduše, rychle a hlavně přesně. Dochází k úspoře času, protože přístroj změří zároveň délku osy oka, radián rohovky i hloubku přední komory pacientova oka. Velkým posunem v komfortu a bezpečí pro pacienty je bezkontaktní provoz - není třeba lokální anestézie a zároveň je eliminováno riziko přenosu infekce či jiných poškození rohovky z pacienta na pacienta.
Nemocnice Jihlava
13.11.2007Tisková zpráva Den otevřených dveří kožního oddělení [DOC, 360 kB]
Kožní oddělení Nemocnice Jihlava připravilo na čtvrtek 15. listopadu 2007 den otevřených dveří, který má za cíl zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice kožních onemocnění, upozornit na možnosti prevence a léčby kožních onemocnění. Zájemci se mohou v uvedený den shromažďovat ve vestibulu Nemocnice u informačního centra, odkud se ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin odeberou s doprovodem na kožní oddělení. Lékaři a ostatní pracovníci oddělení v uvedených časech nabízejí pro zájemce z řad veřejnosti zajímavý program
Nemocnice Jihlava
26.9.2007Tisková zpráva Narození trojčat 26.9.2007 [DOC, 356 kB]
V Nemocnici Jihlava se narodila další trojčata. Dne 26.9.2007 se mezi 5:58 a 6:01 hod. narodila císařským řezem manželům Švecovým z Horní Krupé trojčata - a to dva chlapci Vít a Marek a holčička Anežka. Chlapci vážili 1620 a 2000 g a holčička 2 100g. Děti přišly na svět v 33. týdnu těhotenství a mají se čile k světu.
Nemocnice Jihlava
6.9.2007Tisková zpráva otevření angiografického pracoviště [DOC, 574 kB]
Nemocnice Jihlava obnovuje provoz angiografického pracoviště radiodiagnostického oddělení. Pracoviště je nově vybaveno nejmodernějším přístrojem nejvyšší výkonnostní a kvalitativní třídy AXIOM Artis dMP od firmy SIEMENS v hodnotě 11,9 mil. Kč. Zařízení s digitálním plochým detektorem umožňuje provádění všech dnes známých speciálních vyšetření. Tato pokroková technologie je v ČR využívána jen na několika pracovištích a u firmy SIEMES jde o první instalaci tohoto přístroje v republice.
Nemocnice Jihlava
21.8.2007Tisková zpráva Narození trojčat [DOC, 358 kB]
Dne 21.8.2007 se mezi 8:10 a 8:15 hod. narodila císařským řezem manželům Bruknarovým z Polné trojčata - a to tři holčičky Julie, Ilona a Jolana. Děvčata, která přišla na svět ve 34. týdnu těhotenství a vážila 2 260g, 1 790g a 1 790g, se mají čile k světu. Pro Jihlavu a celou Vysočinu jde o výjimečnou událost. Dle porodnicko – gynekologického pamětníka prim. MUDr. Ivana Činčery se trojčata naposledy v jihlavské porodnici narodila v roce 1972.
Nemocnice Jihlava
12.7.2007Tisková zpráva Dětská kardiologie [DOC, 359 kB]
Dětské oddělení Nemocnice Jihlava poskytuje svým klientům další vysoce specializovaný podobor prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad plodu a novorozence. Jde o ultrazvukové vyšetření v rámci dětské kardiologie. Ultrazvukové vyšetření velice zpřesní diagnostiku vrozených srdeční vad. Tuto diagnostiku provádí lékaři se superspecializací v oboru dětská kardiologie. Vyšetření se provádí u těhotné ženy mezi 12. – 20. týdnem těhotenství. Další vyšetření je možno provést v novorozeneckém období dítěte, tj. do 28 dnů po porodu. Těmito vyšetřeními lze získat přiměřenou jistotu, že je srdce jejího dítěte v pořádku, a to jak po stránce morfologické, tak funkční.
Mgr. David Zažímal
28.6.2007Tisková zpráva ředění cytostatik [DOC, 362 kB]
Nemocnice Jihlava patří mezi špičková pracoviště v ČR, která ředí cytostatika bezpečně a v souladu s platnou legislativou. To znamená, že ředění cytostatik je zajišťováno za odpovídajících podmínek, zaručujících jakost cytostatika podávaného pacientovi a ochranu zdravotnického personálu i prostředí nemocnice před toxickými a mutagenními účinky cytostatik. Ředění cytostatik v NJ zajišťuje nemocniční lékárna na oddělení centrální přípravy cytostatik.
Nemocnice Jihlava
16.5.200730 dní pro prevenci a léčbu CMP [DOC, 262 kB]
Ve středu 23. května 2007 proběhne od 15,00 do 18,00 hodin na neurologickém oddělení Nemocnice Jihlava den otevřených dveří. Ten má za cíl zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod, zejména upozornit na možnosti prevence a na nutnost časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Cévní mozkové příhody se pohybují na prvních třech příčkách mezi příčinami úmrtí a invalidity v naší republice.
Nemocnice Jihlava
26.4.2007Tiskové prohlášení certifikace [DOC, 35 kB]
Nemocnice Jihlava převzala dne 26.4.2007 z rukou českého zastoupení anglické certifikační autority firmy United Registrar of Systems Ltd. certifikát kvality dle mezinárodně platných norem EN ISO 9001:2000, který osvědčuje certifikaci nemocnice jako celku a všech jejích součástí. K certifikaci se nemocnice rozhodla, protože chce do svého provozu zavést pořádek, zlepšit činnosti, hospodaření a celkově přispět k naplnění zásad managementu kvality.
Nemocnice Jihlava

Zobrazeno je 17 z celkem 367 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -15-  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskové materiály > Tiskové zprávy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti