Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Kardiologické oddělení > Vyšetřovací metody > Koronarografie

 

Koronarografie

 

 
 

logo

Koronarografické vyšetření

Koronarografie je kontrastní rentgenologické vyšetření koronárních tepen zásobujících Vaše srdce (resp. srdeční sval) krví. Provádí se při podezření na zúžení nebo uzávěr těchto tepen. Příčinou bývá nejčastěji aterosklerotické postižení při ischemické chorobě srdeční (ICHS). Ta se projevuje především bolestmi na hrudi a často i dušností.

Cílem koronarografie je zobrazit koronární tepny, jejich průsvit a odhalit tak případné zúžení nebo uzávěr. K obnovení průtoku krve „ucpanými” nebo zúženými tepnami lze provést podle nálezu a možností současně katetrizační zprůchodnění – angioplastiku, nebo po posouzení nálezu naplánovat kardiochirurgickou operaci v CKTCH Brno, nebo v Českých Budějovicích (koronární by-pass = přemostění neprůchodné koronární tepny). 

Farmakologická léčba je nedílnou součástí vyšetření i léčby ICHS ( viz. článek - ergometrie). Včasným odhalením kritického zúžení koronárních tepen a zahájením příslušné léčby Vám může právě tato koronarografie zachránit život.

1

Provádí se i před každým plánovaným chirurgickým výkonem na srdci a na jeho cévách.

Pracoviště pro provádění koronarografie je kombinací operačního sálu a rentgenologické vyšetřovny. Jeho součástí je zákrokový stůl a nastavitelný stojan s rtg. přístrojem. K rentgenovému zobrazení je zapotřebí zdroj záření – tzv. rentgenka. Po průchodu organismem se rentgenové záření snímá a převádí na obrazovku. Po zobrazení průsvitu a průběhu Vašich koronárních tepen je třeba aplikovat kontrastní látku, k čemuž slouží katetr zavedený k srdci. Je to dlouhá tenká dutá trubička. Kontrastní látka se aplikuje přetlakovou stříkačkou.

Katetr se do tepny zavádí obvykle tříslem nebo také přes zápěstí. Za kontroly rentgenem se dostává katetr Vaší tepnou až k místu odstupu koronárních cév nad aortální chlopní. Po vstupu do koronární tepny aplikuje lékař kontrastní látku, která zobrazí její průsvit a průběh. Stejný postup zopakuje lékař i u druhé věnčité tepny.

Příprava před koronarografií

v      Dlouhodobá – indikaci k vyšetření určí lékař, pac. dostane termín vyšetření a k hospitalizaci se dostaví ráno v den plánované koronarografie. Předem je mu odebrána krev především na zjištění srážlivosti. 

K hospitalizaci se pacient dostaví na lačno, ovšem ranní léky si vezme tak jak je má naordinovány od svého lékaře. Výjimkou jsou diabetici, kteří si nesmějí aplikovat inzulín, nebo vzít léky na cukrovku !! Budou totiž na lačno !!

Nutné je také včas nahlásit alergie na jód a mesocain !

v      Krátkodobá

- oholení třísel

- zavedení nitrožilní flexily

Z katetrizační laboratoře si pak jednotlivě volají pacienty na výkon. Zdravotnický personál pak pacienta v lůžku odváží na koronarografii.

Průběh vyšetření

Pacient si lehne na vyšetřovací stůl pod pohyblivé rameno rentgenu. Stranou uvidí na obrazovku, kterou bude lékař sledovat při vyšetření.  Na hrudník sestra přilepí elektrody ke snímání EKG. Na prst dostanete klip snímající nasycení krve kyslíkem.

Lékař pak odezinfikuje místo vpichu katetrizačního zavaděče (tedy tříslo, nebo zápěstí) a znecitliví malým množstvím lokálního anestetika. Pomocí speciální jehly napíchne stehenní tepnu a přes ni bude posunovat katetr proti krevnímu proudu k srdečním tepnám  a pak aplikuje kontrastní látku. Aktuální pozici katetru a stav Vašich tepen bude kontrolovat pomocí rentgenu a sledováním obrazovky. Celý zákrok se provádí jen v lokálním umrtvení místa vpichu katetrizačního zavaděče. Jste tedy při plném vědomí a je po celou dobu v kontaktu s lékařem, který Vám vysvětlí, co máte právě dělat. Stačí jen klidně ležet na zádech a na vyzvání občas zadržet dech. Předběžné výsledky vyšetření Vám lékař může sdělit již v průběhu vyšetření. Samotné vyštření trvá 20 min. až hodinu.

Během koronarografie lékař může provést tzv. PCI (=perkutánní koronární intervence) – jedná se o techniku, pomocí níž lze roztahovat roztahovat zúžené nebo uzavřené cévy pomocí speciálního balonku a velmi často i v tepně zanechat speciální pružinku. tzv.  stent. Je pravděpodobné, že po dobu nafouknutí balonku se objeví typická svíravá bolest za hrudní kostí.  Balonek tepnu na chvíli uzavře a do tepny nemůže proudit okysličená krev.

Během nafouknutí jsou sklerotické pláty tlačeny proti stěně cévy a tím je rozšiřován vnitřní průsvit cévy. Lékař pak opětovnou aplikací kontrastní látky zkontroluje průchodnost cévy a dle toho pak znovu rozhodne o dalším nafouknutí balonku nebo případném zavedení stentu (maličké pružinky, která ponechává cévu roztaženou).

2


Po výkonu (pokud nebyla prováděna PCI)

Místo vpichu katetrizačního zavaděče budete mít pevně přilepené a navíc zatížené jedním sáčkem naplněným pískem. Nebo zafixované tzv. femostopem, který stejně jako sáček s pískem zabrání  krvácení z tepny. Na oddělení vám na nalepené elektrody na hrudníku napojena telemetrie kvůli nutnosti sledováni srdeční křivky a tepové frekvence. V lůžku tak musíte dodržet naprostý klid v leže na zádech a po dobu určenou lékařem (4-5 hodin) provádět jen minimální pohyby. Po tuto dobu je zakázáno – pokrčovat dolní končetinu, nebo otáčet se na bok a sedat si ! Každou hodinu vám pak sestra bude chodit měřit krevní tlak až do odejmutí komprese. Pokud bude i po odstranění komprese tříslo v pořádku, budete moci pomalu vstát z lůžka. Pokud byl zvolen radiální přístup (tj. ze zápěstí horní končetiny) budete mít na ruce speciální náramek zvaný TR-band, který komprimuje místo vpichu pomocí balonku nafouknutého vzduchem, platí zde pouze zákaz opírání se o tuto končetinu, či zvedat težší věci. Po 2 hodinách bude sestra chodit v pravidelných intervalech a postupně po 1-2 ml odpouštět vzduch z balonku až bude náramek volný.  Důležité je, aby pacient jakékoliv nepříjemné pocity jako je bolest, slabost.. okamžitě za použití signalizace u lůžka ohlásil sestře. Neméně důležité je také zvýšený příjem tekutin po tomto vyšetření, pro rychlejší vyplavení kontrastní látky z organismu.

3

                                                                             
                          Femostop

       TR - band

                      

Po výkonu (pokud byla prováděna PCI)

Po příjezdu zpět na pokoj kardiologického oddělení je pacientovi natočeno EKG, změřen krevní tlak a popřípadě podány 4 tablety léku který zabraňuje ucpání právě aplikovaného stentu. V třísle zůstává ještě katetrizační zavaděč (zpravidla ještě 3 hodiny), který kvůli nutnosti naředění krve při zavádění stentů nelze z tepny hned vyjmout. Po uplynutí 3 hodin lékař za asistence sestry odstraní katetrizační zavaděč a na 15-20 minut pevně tiskne místo vpichu. Poté se pacientovi přiloží tzv. katofix, komprimující místo vpichu do tepny, a na něj se ještě přilepí 2 sáčky s pískem. Každou kompresi bude sestra po 4 hodinách odnímat až se jako poslední sundá celý katofix, a pacient bude moci vstát z lůžka. Jinak po celou dobu po příjezdu z koronarografie je nutný přísný klid na lůžku jako jste již četli v předchozím odstavci.

                        


          Katofix

Pokud se po celou dobu nevyskytnou komplikace, pacient je obvykle propuštěn již druhý den.

 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 5.4.2011 / 5.4.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu