Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Onkologické oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

Onkologické oddělení Jihlava patří mezi 15 onkologických pracovišť, která získala statut Komplexní onkologické centrum/vyhláška MZ ČR/.  

Komplexní onkologická centra byla definována v rámci Národního onkologického programu České onkologické společnosti ČSL JEP. Každé takové centrum musí splňovat určená personální, materiálně technická a organizační kritéria. Tato centra tvoří páteřní síť onkologické péče v České republice a poskytují nejnovější dostupnou péči, která je v České republice schválená.

KOC Jihlava spolu s pracovišti v H. Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Novém Městě na Moravě vytvořily v roce 2016 Kooperující onkologickou skupinu Vysočina a zajišťují většinu odborné diagnostiky a léčby pro onkologické pacienty v kraji Vysočina. Struktura a fungování skupiny plně odpovídají požadavkům na regionální onkologická centra, definovaná Věstníkem MZ ČR č. 13/2017.

 

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava, p. o.   poskytuje komplexní onkologickou péči (diagnostiku nádorů, cytostatickou, biologickou a hormonální léčbu, léčbu zářením, podpůrnou a paliativní léčbu a dispenzární péči) pro dospělé nemocné s prakticky všemi typy solidních zhoubných nádorů. Podílíme se také na léčbě některých hematologických malignit (Hodgkinův lymfom, NH lymfomy). Léčba je poskytována ambulantně i za hospitalizace.

Na onkologickém oddělení pracuje 15 lékařů, většina z nich na plný úvazek, z toho 6 lékařů má specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie, 6 lékařů z klinické onkologie, 4 lékaři jsou v přípravě na atestaci.

Ambulantní trakt   je rozdělen na ambulanci dispenzární, konziliární, 2 ambulance klinické onkologie a chemoterapeutický stacionář. Stacionář má 2 aplikační místnosti s 1 lůžkem a 10 křesly pro ambulantní podávání chemoterapie. Stacionář funguje v pracovní dny, o víkendu zajišťuje nepřetržitou službu o pacienty s chemoterapií lékař v ÚPS a personál lůžkové části. Dispenzární péči zajišťujeme doživotně léčeným pacientům buď sami, nebo ve spolupráci s ostatními odbornými odděleními nemocnice Jihlava.

 

Pacienti s hematonkologickými malignitami jsou od roku 2013 léčeni v hematoonkologické ambulanci doc.MUDr.Martina Klabusaye, PhD., který dlouhá léta pracoval na interní hematoonkologické klinice v Brně-Bohunicích. Jeho ambulance funguje jeden den v týdnu.

 

Onkologické oddělení má zpracovány vlastní standardy léčby, které odpovídají obecně platným zásadám, stanoveným odbornými společnostmi a jsou v souladu s národními a mezinárodními doporučeními a standardy. Rozhodování o strategii léčby u většiny pacientů probíhá v multioborových týmech, které se pravidelně scházejí 1xtýdně za účasti příslušných odborníků podle projednávaného typu nádoru a léčby.

Od srpna 2006 je oddělení zařazeno mezi vysoce specializovaná pracovišťě, oprávněná podávat velmi nákladnou tzv. biologickou léčbu u nádorů prsu, tlustého střeva, konečníku, hlavy a krku, ledvin, močového měchýře, žaludku, jater, prostaty, kůže, lymfomů a sarkomů měkkých tkání

Lůžková část   má 35 lůžek standardních (pokoje jsou po 2 - 3 lůžkách s vlastním sociálním zařízením) a je společná pro nemocné léčené chemo- i radioterapií. Lůžková část je zajištěna nepřetržitou lékařskou službou. V rámci nově vybudovaného pavilonu urgentní medicíny jsou vyčleněna 2 lůžka intenzivní péče pro onkologické pacienty k léčbě případných komplikací (zejména oběhových a infekčních)  moderní chemoterapie.

Ozařovací trakt   byl radikálně zmodernizován v roce 2004 a následně v roce 2009. Současné technické vybavení tvoří 2 lineární urychlovače s možností ozařování technikou IMRT, simulátor ACUITY a zařízení pro aplikaci brachyterapie (nyní probíhá jeho rekonstrukce ). Zařízení patří v současné době mezi nejmodernější v ČR. Přístroje plně splňují podmínky Atomového zákona a odborné společnosti SROBF pro provádění kurativní radioterapie. V rámci kraje Vysočina je toto pracoviště jediné schopno poskytovat kurativní radiační léčbu (týká se to zejména nádorů gynekologických, urologických a zažívacího traktu, dále nádorů prsu, nitrohrudních orgánů a nádorů v oblasti hlavy a krku).

     Výjimku tvoří některé vysoce specializované metody léčby, které zajišťujeme spoluprací s MOÚ v Brně. Pacienti jsou ozařováni ambulantně a za hospitalizace. Při ozařovacím traktu je ambulance radiační onkologie, která má rovněž každodenní provoz. Radiační léčba je poskytována i u některých vybraných nenádorových chorob, především u degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu (patní ostruhy, artrózy, epikondylitidy, periartritidy, patologické osifikace aj.).

Onkologické oddělení spolupracuje v péči o nemocné s hematologickými malignitami s Interní hematoonkologickou klinikou v Brně-Bohunicích. Pacienti s některými méně častými malignitami jsou léčeni ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem  a FN Motol.

Oddělení organizuje 1x ročně společně s gynekologickým oddělením celostátní konferenci na různá onko-gynekologické témata, krajské semináře s onkologickou tématikou za účasti předních českých odborníků v oboru onkologie. Dále se účastní národních a mezinárodních klinických studií a provádí publikační a přednáškovou činnost.

Onkologické oddělení je od roku 2008 akreditováno MZ ČR pro uskutečňování postgraduálního vzdělávání v oboru radiační onkologie a od roku 2009 i pro obor klinická onkologie.

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies