Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka

 

Vybíráme jméno

 

 
 
Jak se bude jmenovat? Jedna z nejkrásnějších otázek ve chvíli, kdy zjistíme, že čekáme miminko. Vybíráme jména, která se dají zdrobnit, nepřipomínají nám žádného protivu, souhlasí s ním širší příbuzenstvo a…. také si rozumí s naším příjmením.

Vždyť chodit po světě jako Sven Tvaroh nebo Belinda Ocásková nemusí být pro naše děťátko zrovna ten nejlepší vklad do života. „Jsou doloženy případy, kdy dítě trpělo výjimečností svého jména kvůli škodolibosti svých vrstevníků natolik, že se u něho vyvinuly určité depresivní stavy, které nakonec rodiče přinutily k žádosti o změnu jména dítěte na jméno méně nápadné, běžnější, “ upozorňuje Miloslava Knappová ve své knize Jak se bude vaše dítě jmenovat.

Jméno za trest
Jméno by mělo s příjmením vytvářet sourodý celek. Pokud si jako Vocáskovi připadáme málo světoví a své právě narozené ratolesti přidáme na „prestiži“ tím, že ji pojmenujeme Samanta nebo Pamela, pak si ji sice budou všichni pamatovat, ale z úplně jiných důvodů… Nositel nezvyklého či výjimečného jména se může stát terčem posměchu svých vrstevníků zejména ve školce a ve škole - děti mohou být v tomto ohledu velice vynalézavé, ale i bezohledné - a tak se ne vlastní vinou může jinak sebevědomý hoch nebo dívka snadno stát „outsiderem“. Je zcela přirozené dát dítěti jméno, které neuslyší „na každém kroku“, vždy se ale vyplatí pořádně zvážit všechna pro a proti.

Spásná matrika?
Matrika nás může chránit před určitými „přehmaty“, avšak ne vždy před rodičovskou neprozíravostí. Co je nejčastější chybou při volbě jména pro dítě? Rodiče často zapomenou kriticky posoudit jméno jako celek spolu s příjmením. Psaní i vyslovování jména a příjmení může jeho nositeli přinést v českém prostředí své výhody i nevýhody.

Délka spojení jména a příjmení
Příliš dlouhé jméno (např. Miroslav Pavel Nademlejnský) může být jistou nevýhodou při představování a vyplňování úředních dokumentů. Naopak ani příliš krátké jméno není výhodné. Rychle hovořící lidé s krátkým jménem mohou být často přeslechnuti, například při představování do telefonu může jméno a příjmení splynout například do dvojitého „zahafání“ (Jan Zach). Doktorka Knappová budoucí rodiče upozorňuje:
„Je tudíž vhodné volit ke kratšímu příjmení delší jméno (Vladimír Zach) a naopak, tj. k delšímu příjmení kratší jméno (Jan Velehradský), přičemž zápis dvou jmen by byl ve spojení s tak dlouhým příjmením zvlášť nevýhodný.“

Vyslovování
Nejvíce potíží při vyslovování jména a příjmení vzniká tehdy, když je koncová hláska jména shodná s první hláskou příjmení (Dagmar Rubínová). Dívka může tento problém vyřešit provdáním, ale samozřejmě si ho stejně tak může i přivodit (Karin Noháčová). Určité problémy s výslovností mohou mít lidé i u jmen, která obsahují problematické skupiny hlásek jako r a ř (Barbora Rorejsková), š a t (Arnošt Štěpán), r a l (Jarmil Ulrich). Srozumitelnosti jména nepřidá, když se v něm stále opakuje stejná samohláska (Alan Halama). Jazykovědci ani příliš nedoporučují volit takové jméno, které se bude (komicky) rýmovat s příjmením (Matouš Palouš) nebo bude umožňovat různé dělení (Světla Nahodilová nebo Světlana Hodilová?) Nepřehlédnutelné jsou jistě případy shodného jména a příjmení (Petr Petr, Jindřich Jindřich), kde k záměně nemůže z principu dojít. Za nevhodná spojení se ale považují spojení jména a příjmení jako Pavel Karel, u nichž nemusí být jasné, co je co. Řešením je v takovém případě jméno, které se nevyskytuje jako příjmení (Miroslav, Jaromír…)

Zajímavosti
Jméno s příjmením by se mělo po zvukové stránce vhodně doplňovat. Dnes je častý požadavek na libozvučnost jména, zároveň jsou stále populárnější krátká jména, snadno vyslovitelná, která se nedají příliš komolit (Eva, Ivo), bez háčků a čárek (Dana, Jan). Mnohé závisí na vkusu rodičů, například tzv. aliterace, kdy se monogram dítěte skládá ze stejných písmen (Petr Pokorný). V neposlední řadě hraje svou roli při výběru jména i psychologický aspekt, kdy se uplatňuje ohled na původ jména a jeho prvotní obecný význam. Je logické, že přednost pak dostávají jména označující kladné charakterové a tělesné vlastnosti.  „Vyvozování budoucího charakteru dítěte z voleného jména se věnuje i jistý módní směr západní psychologie, který proniká i k nám. Není obecně uznáván, naopak je předmětem důrazné kritiky z řad lingvistů i psychologů, což se týká i různých výkladů numerologických, vyvozujících budoucnost člověka z hodnotového systému písmen ve jméně obsažených,“ upozorňuje doktorka Knappová.

Použitá literatura:
Knappová, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat. Academia, Praha 2009.
 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 24.2.2012 / 24.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies