Nemji-logo-inverted

Gynekologicko-porodnické oddělení

Ambulance všeobecná a příjmová, Ultrazvuková ambulance, Urogynekologická ambulance, Ambulance dětské a adolescentní gynekologie, Kolposkopická ambulance, Onkogynekologická komise, Onkogynekologická dispenzární ambulance, Indikační gynekologická ambulance, Ambulance rizikového těhotenství, Ambulance porodního sálu

Ambulance gynekologicko-porodnického oddělení

 • Ambulance dětské a adolescentní gynekologie

  Jedná se o specializovanou ambulanci pro vyšetření dívek s gynekologickými problémy. Vyšetření se provádí po předchozím objednání.

  Lékaři: MUDr. Dionýz Dvořák
  MUDr. Monika Stretavská

  Telefon: +420 567 157 676

  Ordinační hodiny: Akutní stavy po telefonické domluvě kdykoliv.

  Úterý: 13:00 – 14:45 (MUDr. Dionýz Dvořák)
  Pátek: 8:00 – 9:30 (MUDr. Monika Stretavská)

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí
 • Ambulance porodního sálu

  Zajišťuje preventivní, terapeutické a konziliární činnosti pro těhotné od 24. týdne těhotenství. Provádíme zaevidování těhotné ve 36. týdnu těhotenství (tzv. registrace), kontroly žen s rizikovou graviditou a zajišťujeme poradny po termínu porodu. Nabízíme konzultace porodního plánu s porodní asistentkou a prohlídku porodního sálu – objednání přes systém e-ambulance. Ambulance zajišťuje příjem rodiček k porodu a akutní i plánované příjmy k hospitalizaci od 24. týdne těhotenství.
  Porodní pokoje a lůžkové oddělení – ambulance porodního sálu, kde najdete kompletní informace.

  Lékaři: MUDr. Lucie Trýbová

  Telefon: +420 567 157 680

  Ordinační hodiny:
  Po – Pá: 7:00 – 15-00

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí
 • Ambulance rizikového těhotenství

  Na základě doporučení registrujícího gynekologa a po objednání jsou v této ambulanci sledovány ženy nad rámec běžné prenatální péče. Ambulance se zaměřuje na diagnostiku a léčbu rizikových faktorů a patologií v těhotenství, a to do 24. týdne gravidity.

  Lékaři: MUDr. Monika Stretavská

  Telefon +420 567 157 676

  Ordinační hodiny:
  Pondělí: 8:00 – 9:30

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí
 • Ambulance všeobecná a příjmová

  Provádí se zde příjmy k hospitalizaci na gynekologické oddělení. Ambulance zajišťuje konziliární vyšetření pro ostatní klinické obory. Provádíme zde objednání do specializovaných ambulancí. Probíhá zde objednání k malým operačním výkonům v rámci jednodenní chirurgie a domluva hospitalizace dle doporučení obvodního gynekologa. Ambulance provádí farmakologické ukončení těhotenství – je nutné mít sepsanou žádost od obvodního gynekologa.

  Telefon: +420 567 157 676

  Ordinační hodiny:
  PO – PÁ:  7:00 – 14:45

  Kde nás najdete:
   Budova G, 5. poschodí
 • Indikační gynekologická ambulance

  Na základě doporučení obvodního gynekologa a po předchozím objednání je provedena indikace k operačnímu výkonu, žena je poučena o samotném výkonu a je stanoven termín operace.

  Telefon: +420 567 157 676

  Ordinační hodiny:
  Pondělí: 9:30 – 11:00
  Pátek: 9:30 – 11:00

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí
 • Kolposkopická ambulance

  Na základě doporučení obvodního gynekologa a po předchozím objednání provádíme kolposkopické vyšetření děložního hrdla, pochvy a vulvy s možností odběru biopsie. Cílem je časný záchyt přednádorových stavů.

  Lékaři: MUDr. Tibor Focko

  Telefon: +420 567 157 676

  Ordinační hodiny:
  Pondělí: 13:00 – 14:45

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí
 • Onkogynekologická dispenzární ambulance

  Po skončení komplexní onkogynekologické léčby jsou pacientky sledovány dle platných doporučených postupů. Po vyšetření je jim předán termín další kontroly.

  Lékaři: MUDr. Dionýz Dvořák

  Telefon: +420 567 157 676

  Ordinační hodiny:
  Čtvrtek: 8:00 – 12:00

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí
 • Onkogynekologická komise

  Klientka přichází na základě doporučení lékaře s výsledky stagingových vyšetření. Členové komise – odborníci příslušných oborů – stanoví na základě předložených výsledků další postup léčby a v případě operačního řešení určí termín operace.

  Lékaři: MUDr. Petra Herboltová

  Telefon: +420 567 157 408

  Ordinační hodiny:
  Středa: 10:00 – 12:00

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí
 • Ultrazvuková ambulance

  Provádí ultrazvuková vyšetření napříč oborem gynekologie a porodnictví. Jde zejména o diagnostiku patologií v malé pánvi včetně diagnostiky raného těhotenství, o prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad, porodnickou diagnostiku III. trimestru, o onkogynekologickou diagnostiku v rámci stagingu zhoubného onemocnění a o urogynekologickou ultrazvukovou diagnostiku. Na vyšetření je nutné se objednat na základě doporučení lékaře. Na běžné ultrazvukové vyšetření se lze objednat přes systém e-ambulance.

  Lékaři: MUDr. Talal Salloum

  Telefon: +420 567 157 420

  Ordinační hodiny:
  PO – PÁ:  8:30 – 14:30

  Kde nás najdete:
  Budova G, 6. poschodí
 • Urogynekologická ambulance

  Provádí komplexní diagnostiku močové inkontinence a poruch pánevního dna včetně urodynamického vyšetření s možností stanovení operační či farmakologické léčby. Vyšetření po předchozím objednání.

  Lékaři: MUDr. Kristýna Kožušníková
  MUDr. Pavel Šuster
  MUDr. Veronika Remiášová

  Telefon: +420 567 157 408

  Ordinační hodiny:
  Pondělí:  15:00 – 18:00 (Pouze 1. týden v měsíci)
  Úterý:  9:00 – 11:00
  Středa:  13:00 – 14:45

  Kde nás najdete:
  Budova G, 5. poschodí