Nemji-logo-inverted

Dárci krve a kostní dřeně

Výhody a ocenění

Dárcovství krve je dobrovolné a bezpříspěvkové. Dárce krve by neměl být motivován finančním ziskem. Bezpříspěvkové dárcovství je významným kritériem bezpečnosti darované krve.

Všem dárcům krve za jejich dar patří naše poděkování.

 

PŘESTO SE VÁM NABÍZÍ VÝHODY PRO DÁRCE KRVE PŘI KAŽDÉM ODBĚRU:

Zákonné nároky:
 • Dárce krve má v den odběru nárok na placené pracovní volno. Pokud nebyla krev odebrána, má nárok na volno pouze na dobu nezbytně nutnou k lékařské prohlídce.
 • Za každý odběr může nárokovat u svého zaměstnavatele odpočet ze základu daně.

 

Výhody spojené s odběrem krve, které poskytuje Nemocnice Jihlava, p. o.:
 • Kontrola krevního obrazu a tlaku.
 • Stravenka.
 • Malé občerstvení po odběru.

Tradiční se již stala nabídka volných vstupenek do areálu Šiklův Mlýn:
 • Vstupenky jsou platné při předložení platného průkazu dárce.
Další aktuální benefity pro dárce krve najdete na nástěnce odběrového střediska.
Další výhody poskytují svým pojištěncům – dárcům krve zdravotní pojišťovny:
 • Základní informace najdete na nástěnce na odběrovém středisku.
 • Blíže se informujte přímo u své zdravotní pojišťovny.

 

Bezpříspěvkové dárcovství krve morálně oceňuje v České republice Český červený kříž:

Medaile prof. MUDr. Jana Janského je ocenění pojmenované po Janu Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli krevních skupin.

 • Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského je udělena za 10 odběrů krve.
 • Stříbrnou medaili prof. MUDr. Jana Janského získává dárce za 20 odběrů.
 • Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského je dárci udělena za 40 odběrů.

 

Mnohonásobným dárcům krve jsou udělovány Zlaté kříže.

 • Zlatý kříž III. stupně získává dárce za 80 odběrů krve.
 • Zlatý kříž II. stupně je udělen dárci za 120 odběrů krve.
 • Zlatým křížem I. stupně jsou vyznamenáni dárci za 160 odběrů krve.