Nemji-logo-inverted

Onkologické oddělení

Onko dispenzární, Chemoterapie 1, Chemoterapie 2, Chemoterapie 3, Chemostacionář, Radioterapie, Onko konziliární, Genetická rizika, Lineární urychlovače, Onko komise

Onkologické ambulance

 • Ambulance genetického rizika

  Sleduje pacienty s vyšším genetickým rizikem vzniku nádorového onemocnění.

  Lékař: MUDr. Zuzana Šoukalová

  Telefon: +420 567 157 875

  Ordinační hodiny:
  Středa 7:00 – 15:00

  Kde nás najdete:
  Budova E, 4. patro – onkologická ambulance
 • Chemostacionář

  Telefon: +420 567 157 193

  Ordinační hodiny:
  PO – PÁ: 6:30 – 15:00

  Kde nás najdete:
   Ambulantní trakt, Budova E
 • Chemoterapeutické ambulance 1, 2 a 3

  Zabývají se terapií jednotlivých malignit a klinickými kontrolami pacientů v aktivní onkologické léčbě.

 • Konziliární ambulance

  Prostřednictvím této ambulance konzultují lékaři z jiných pracovišť (i mimo nemocnici) management diagnostiky a léčby pacienta s nádorovým onemocněním. V této ambulanci stanovuje konziliární lékař průchod pacienta onkologickou léčbou v případě, že je pacient referován z jiného pracoviště a neprochází vybraným multidisciplinárním týmem.
  Kontaktní e-mail: onkoambulance@nemji.cz

 • Onkologicko dispenzární ambulance

  Slouží k dispenzarizaci (sledování) pacientů s vybranými malignitami po absolvování onkologické léčby.

 • Paliativní onko ambulance

  Poskytuje podpůrnou péči o pacienty s pokročilým onkologickým onemocněním, u kterých ještě probíhá protinádorová léčba, ale i o ty, kteří mají již léčbu ukončenou.

  Ambulance paliativní medicíny

 • Radioterapeutická ambulance

  Zabývá se kontrolou pacientů podstupujících léčbu ozařováním, nachází se v ozařovacím traktu.