Nemji-logo-inverted

Oddělení ústavní epidemiologie

Popis oddělení

Oddělení ústavní epidemiologie je samostatným nelůžkovým útvarem, jehož hlavní činností je specifická prevence se zaměřením na konkrétní rizika v problematice ochrany zdraví. Aktivně vyhledává a prošetřuje epidemiologicky závažné případy, sleduje infekce spojené se zdravotní péčí, kontroluje a pomáhá s dodržováním bariérového ošetřovatelského režimu a zajišťuje izolaci pacientů včetně vysvětlení potřebných opatření.

Oddělení ústavní epidemiologie zajišťuje preventivní hygienicko-epidemiologický dozor všech klinických oddělení a neklinických úseků v Nemocnici Jihlava. Provádí odběry vzorků a analýzu mikrobiologických nálezů z nemocničního prostředí. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků v hygienicko-epidemiologické problematice provozu nemocnice, vytváří “Dezinfekční program” závazný pro Nemocnici Jihlava.

Ve spolupráci s infekčním oddělením Nemocnice Jihlava a s ústavní epidemioložkou koordinuje zvláštní očkování zaměstnanců. Vede poradenskou a konzultační činnost. Vize OÚE je rozšíření o Pracoviště cestovní medicíny, tedy zřízení ambulance, která v součinnosti s infekčním oddělením bude poskytovat poradenství a vakcinaci pro cestovatele do rizikových zemí a případně i do tuzemska.

V problematice infekcí spojených se zdravotní péčí Oddělení ústavní epidemiologie zajišťuje metodické a technické podmínky pro systém prevence nemocničních nákaz, spoluvytváří standardy ošetřovatelské péče zaměřené na prevenci infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Podporuje a vytváří zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance a pacienty.

Personální obsazení

Mgr. Petra Vavřinová

Mgr. Petra Vavřinová, MBA

Vedoucí OÚE
MUDr. Alena Dvořáková

MUDr. Alena Dvořáková

Ústavní epidemiolog
Bc. Radka Janíková

Bc. Radka Janíková

Epidemiologická sestra
Mgr. Monika Fatrová

Mgr. Monika Fatrová

Epidemiologická sestra
Zuzana Kuklová

Zuzana Kuklová

Dokumentační sestra

Otevírací hodiny

Pondělí: 7:00 – 15:30
Úterý: 7:00 – 15:30
Středa: 7:00 – 15:30
Čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 15:30

Kontaktní informace

Kde nás najdete

Fotogalerie