Nemji-logo-inverted

Gynekologicko-porodnické oddělení

Spektrum péče

Poskytovaná léčebně preventivní činnost

Níže uvedené činnosti jsou poskytovány klientkám ze spádové oblasti Nemocnice Jihlava a v oblasti specializovaných služeb i pro klientky kraje Vysočina. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava je pracoviště otevřené pro všechny klientky, které požádají o léčbu v tomto zařízení, a to jak v rámci České republiky, tak i jiných států. Maximálně je zohledněna péče o minoritní skupiny obyvatelstva. Je respektováno jak náboženské přesvědčení klientek a jejich blízkých, tak jejich etické zásady.

Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky

V rámci tohoto centra spolupracují lékaři Gynekologicko-porodnického oddělení s klinickým genetikem. Náplní práce gynekologů je jak diagnostika vrozených vývojových vad plodu pomocí laboratorních, ultrazvukových a invazivních metod (odběr plodové vody amniocentézou, odběr choriových klků a odběr krve plodu z pupečníku – kordocentéza), tak i řešení těchto vad fetální terapií nebo umělým ukončením těhotenství.

 

Gynekologické oddělení

Jsou zde hospitalizovány ženy s gynekologickými onemocněními vyžadující jak konzervativní, tak operační léčbu.

V oblasti gynekologie je provádělo veškeré spektrum konzervativních i operačních postupů léčby pacientek, a to v oblastech reprodukční gynekologie, onkogynekologie (zde je úzká spolupráce s Oddělením radiační onkologie Nemocnice Jihlava na půdě onkogynekologické komise). Následná léčba onkologických malignit jako je radioterapie, chemoterapie, biologická léčba a imunoterapie jsou již vedeny na Oddělení radiační onkologie) . V oblasti operativy jsou upřednostňovány minimálně invazivní operační postupy (laparoskopie, hysteroskopie).

V rámci léčby manželské neplodnosti spolupracuje oddělení s Centrem asistované reprodukce SANUS Jihlava. Pro tyto pacientky zabezpečujeme komplexní endoskopickou operační diagnostiku (hysteroskopie, hysterosalpingografie, laparoskopie) a hospitalizujeme pacientky při vzniku komplikací pramenící z léčba neplodnosti (hyperstimulační ovariální syndrom, zánětlivé komplikace a další).

Pokoje jsou po 2-3 lůžkách vždy se společným sociálním zařízením pro 2 pokoje. Jeden pokoj se 2 lůžky je vyčleněn pro intenzivní sledování pacientek po gynekologických operacích. Má k dispozici adekvátní systém monitoringu vitálních funkci a celkového stavu operantky. Pacientky po závažných operačních výkonech, nebo s interkurentními onemocněními jsou po operaci hospitalizovány na interdisciplinární chirurgické jednotce intenzivní péče. Jakmile to jejich stav dovolí, jsou opět přeloženy na mateřskou gynekologickou stanici. K dispozici jsou i nadstandardní pokoje s plným vybavením. Celkem toto oddělení disponuje 30 lůžky.

 

Centrální operační sály

Gynekologicko-porodnické oddělení operuje 5 dní v týdnu a to jak na vlastním operačním sále pro velké operace, tak na sále jednodenní chirurgie. Oddělení jednodenní chirurgie má samostatný vchod a jsou zde prováděny malé gynekologické výkony (výškrab dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, konizace děložního hrdla, hysteroskopie a další). Ráno je pacientka přijata lékařem, v průběhu dopoledne je výkon v celkové anestezii proveden a pokud nevzniknou komplikace a nebo pokud nevykazuje pacientka zdravotní rizika, je po 6 hodinách po výkonu propuštěna do domácího ošetření.

 

 Těšíme se na Vaší návštěvu!