Nemji-logo-inverted

Ortopedi v jihlavské nemocnice učí kolegy unikátní operaci

Zhruba rok a půl provádějí ortopedi v Jihlavě jako jediní na Vysočině operaci vbočených palců. Zákrok řeší nejenom estetický problém, ale komplexní postižení nohy s poruchou postavení palce. Na zákrok jezdí pacienti z celé republiky a teď nově lékaři v Jihlavě školí kolegy z dalších nemocnic. Tento druh výkonu by tak díky nim mohl být dostupnější i v dalších zdravotnických zařízeních v zemi.

„Jedná se o miniinvazivní přístup speciálním instrumentáriem. Pro pacienta znamená nový výkon několik výhod. Po operaci zůstane pouze několik drobných jizviček. Znamená to rychlejší hojení tkání a tím pádem také rychlejší rekonvalescenci. V případě nutnosti korekční osteotomie, neboli cílené zlomeniny kosti, a její fixaci v korigovaném postavení, používáme nejmodernější fixační osteosyntetické materiály,“ vyjmenovává primář ortopedického oddělení Ladislav Čepera. Ve srovnání s klasickou operační metodou odchází pacient při nekomplikovaném průběhu první pooperační den do domácího ošetřování.

Výkon provádějí ortopedi pouze v některých zdravotnických zařízeních, proto je pacienty vyhledávaný a jsou ochotni jet za lékaři do vzdálených míst. „Oslovili nás lékaři z Boskovic a Šumperka, kde by chtěli výkon začít provádět. Přijeli proto za námi, aby u nás načerpali zkušenosti a mohli začít ve svých nemocnicích operace provádět. Školil je v naší nemocnici kolega MUDr. Daniel Večerník. Tento druh výkonu s sebou nese menší otok i bolestivost a rychlejší rekonvalescenci,“ popisuje Ladislav Čepera.

Po zákroku doporučujeme zafixovat nohu v pooperační botce, kterou si pacient zakoupí v naší prodejně zdravotnických potřeb. Po operaci lze došlapovat na patu, či zevní stranu chodidla. Od čtvrtého pooperačního týdne povolujeme zátěž operované končetiny s nášlapem na celu nohu a odložením berlí. Na nový operační zákrok se mohu pacienti objednávat přes ortopedickou ambulanci. Zákrok je hrazený pojišťovnou.

 

Nemocnice Jihlava | Vaše nemocnice