Nemji-logo-inverted

Postoj vedení Nemocnice Jihlava k aktuální situaci

Našeho ředitele Lukáše Veleva, který řídí nemocnici již čtrnáct let, známe jako energického a pracovitého člověka, za jehož působení Nemocnice Jihlava prošla fází stabilizace a následně nebývalého rozkvětu. Dokázal přetvořit nemocnici do formátu krajské centrální nemocnice.

Současné vyšetřování s podezřením na manipulace zakázek z dotačního programu nechápeme. PČR vedení nemocnice ani žádné bližší vysvětlení nepodala. Vycházíme pouze z informací v médiích a naší dlouholeté zkušenosti s panem ředitelem z jeho profesního působení a jeho kreditu.

Tak jak jej známe, nedovedeme si představit, že by se obohacoval na úkor nemocnice. Veškerá výběrová řízení na vybavení přístroji, léky a zdravotní pomůcky za celá léta jeho působení, probíhala transparentně dle zákona a pod kontrolou orgánů zřizovatele vždy ve prospěch nemocnice.

Do vyšetření celého jeho podílu na obvinění bereme pana ředitele jako člověka, který se žádných manipulací se zakázkami nedopustil. Stojíme za ním jako za ředitelem a také za člověkem.

Chtěli bychom rovněž ubezpečit pacienty, kteří čerpají služby naší nemocnice, že se toto vyšetřování žádným způsobem nedotkne péče o jejich zdraví. Zároveň chceme ubezpečit zaměstnance, že budeme dál pokračovat ve své práci.

Další postup koordinujeme se zřizovatelem nemocnice s Krajem Vysočina.

Vedení Nemocnice Jihlava

 

Nemocnice Jihlava | Vaše nemocnice