Nemji-logo-inverted

Jihlavská medicínská akademie

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Jihlavská medicínská akademie

Základní informace

Jihlavská medicínská akademie (JIMEA) je součástí Nemocnice Jihlava (NJ), která ji zřizuje. Rozšiřuje aktivity NJ o vzdělávací a výchovné činnosti. Tyto se týkají jak lékařských, tak nelékařských zdravotnických profesí.

Posláním JIMEA je rozvíjet a podporovat tyto činnosti vedoucí k zlepšení kvality vědomostí zdravotnických pracovníků a zdravotní péče.

 

Činnosti JIMEA:
 • Náplní JIMEA je řízení a organizace medicínské výchovné a vzdělávací činnosti.
 • Tato se týká jak zaměstnanců NJ, tak všech zdravotnických pracovníků Kraje Vysočina, potažmo celé České republiky.
 • Formy vzdělávání jsou konference, semináře i publikace vzdělávacích materiálů v tištěné i elektronické formě.
 • Akce jsou navrhovány pracovníky Nemocnice Jihlava, pracovníky spolupracujících subjektů, nebo jiných odborníků.
 • Zařazení akce na seznam JIMEA schvaluje vědecká rada JIMEA.
 • Aktivní účastníci vzdělávacích akcí (přednášející) jsou odborníci z Nemocnice Jihlava, z kraje Vysočina i z institucí České republiky.
 • Program akce předložení vědecká rada JIMEA, zajistí garant ve spolupráci s koordinátorem akce.
 • Akce budou bodově ohodnoceny příslušnými komorami a účastníci obdrží certifikát o účasti. Zajistí koordinátor akce.

 

Spolupracující organizace:
 • Okresní sdružení České lékařské komory Jihlava: MUDr. Karel Dvorník.
 • Vědecká rada Nemocnice Jihlava: prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., FESO.
 • Kraj Vysočina: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA.
 • Magistrát města Jihlavy: Mgr. Petr Ryška.
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
 • Proděkan pro výuku v klinických oborech LF MU: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
 • Masarykův onkologický ústav, Brno: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
 • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace: Ing. Vladislava Filová.
 • Odborné medicínské společnosti.