Nemji-logo-inverted

Hematologicko transfuzní oddělení

Základní informace

 • Kde nás najdete

  Odběrová místnost se nachází v prvním patře diagnostického pavilonu D. Přístup je ze spojovací chodby propojující Dům zdraví a interní pavilon nemocnice. V místě diagnostického pavilonu po schodišti do druhého patra. Pro špatně se pohybující klienty slouží výtah. Prostor pro čekání pacientů je  a chodbě před vstupem do odběrové místnosti.

  odběrová místnost

 • Odběrové hodiny
  Pondělí: 6:00 – 12:30
  Úterý: 6:00 – 12:30
  Středa: 6:00 – 12:30
  Čtvrtek: 6:00 – 12:30
  Pátek: 6:00 – 12:30
 • Co se provádí

  V odběrové místnosti se provádí odběr krve ze žíly a kapilární krve z prstu pro hematologická, biochemická, mikrobiologická a imunologická vyšetření. Odebíráme krev dospělým a dětem od 10 let (u mladších dětí se odběry provádí na dětské ambulanci). Současně s odběrem krve si od pacienta můžeme převzít k vyšetření i jiný biologický materiál – moč, sputum, stolici. Pacient provádí tyto odběry sám do standardizovaných odběrových nádobek, které obdrží u svého ošetřujícího lékaře, který jej také o správném způsobu odběru poučí.

 • Způsob objednání

  Na odběr krve se dostaví klient bez objednání, 15 minut před koncem ordinační doby, s vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře. Bez řádně vyplněné žádanky (označené požadované vyšetření, razítko zdravotnického zařízení, podpis žádajícího lékaře) nelze odběr provést.

 • Odběry za úhradu na žádost pacienta

  Požadovaný odběr je třeba nahlásit sestře v odběrové místnosti, která zajistí jeho vyúčtování a následné provedení. Výsledek si pacient osobně převezme v laboratoři nebo je mu na požádání zaslán poštou. Úhrada je stanovena dle aktuální ceny za bod. Vyšetření se zásadně neprovádějí anonymně, a pokud to zákon nařizuje, musejí být výsledky zákonem vyjmenovaných vyšetření v případě pozitivních nálezů hlášeny příslušným úřadům a institucím.

 • Poučení pacienta před odběrem
  • Některá speciální vyšetření nebo funkční testy vyžadují předepsaná dietní nebo režimová opatření. Informace o nich pacientovi podá v dostatečném předstihu před odběrem ošetřující lékař.
  • Odběr krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.
  • Pacient je poučen, že odpoledne a večer (10 – 12 hodin před odběrem) při odběru nalačno nejí. Poslední jídlo před odběrem by mělo být lehce stravitelné.
  • Pacient by se měl domluvit s lékařem na případném vynechání léků před odběrem. Pokud je lze vynechat, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak je nutno uvést podávané léky na průvodce.
  • Před odběrem pacient nesnídá, nekouří, nepije černou kávu. Nemá však trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem 1/4 l neslazeného čaje nebo vody.
  • Odběr by měl probíhat v ranních nebo brzkých dopoledních hodinách.
  • Před odběrem není vhodná větší tělesná námaha (rychlá chůze, běh, chůze do schodů apod.)
 • Návštěva odběrové místnosti

  Žádáme klienty, kteří nás navštíví kvůli odběru, aby si vzali v čekárně pořadové číslo a vyčkali na vyzvání ke vstupu do odběrové místnosti. Nemůžeme garantovat okamžité provedení odběru bez čekání. Pořadí není striktně závazné, odběrová sestra ho může podle potřeby změnit. Po vyvolání Vašeho čísla odevzdejte sestře pořadové číslo, žádanky od Vašeho lékaře a průkaz pojišťovny. Popřípadě odevzdejte vzorky moče apod.

 • Bezpečnost odběru

  Při odběrech krve používáme jednorázový systém zkumavek, které zvyšují kvalitu provedeného odběru (preanalytickou část vyšetření) a bezpečnost pacienta i personálu. Všechny pomůcky pro odběr krve jsou jednorázové, jsou určeny pouze pro jednoho pacienta.

 • Po odběru

  Pacient vyčká pokynů odběrové sestry a odběrovou místnost opustí až po řádném ošetření paže po vpichu. Je třeba včas upozornit sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem. Po odběru se doporučuje paži nenamáhat a nenosit těžká břemena.

 • Co se děje s odebranými vzorky

  Sestra z odběrové místnosti zajišťuje distribuci odebraného materiálu do příslušné laboratoře v Nemocnici Jihlava p.o.. Zde naše laboratoř provede vyšetření vzorku, případně, pokud se zde toto vyšetření neprovádí, zajistí vyšetření v jiné, smluvní laboratoři.

 • Typy výsledků a konzultace

  Typy výsledků, se kterými se u nás můžete setkat:

  Tištěná forma výsledků je vydávána na OKBMI.
  Elektronická forma výsledků – možnost posílání prostřednictvím MISE – tento propojovací program zajistí Nemocnice Jihlava zdarma. Propojení je možné, jen v případě, že MISE je kompatibilní s programem, který používáte ve Vašich ambulancích.

  Informace a konzultace k výsledkům:

  Biochemické kl. 312
  Imunologické kl. 617
  Mikrobiologické kl. 133
  Hematologické kl. 165
  Genetická laboratoř kl. 753