Nemji-logo-inverted

Paliativní péče v jihlavské nemocnici

Ambulance bolesti

Paliativní péče v jihlavské nemocnici

Paliativní péče

Paliativní péče je určena pacientům s nevyléčitelným onemocněním, které je v pokročilém nebo konečném stádiu. Paliativní péče už přímo neovlivňuje samotné onemocnění, ale soustředí se na léčbu potíží, které onemocnění pacientovi způsobuje.

Jedná se o všestrannou péči, která se kromě zmírnění příznaků nemoci zaměřuje i na psychologické, sociální a spirituální potřeby nemocného. Cílem paliativní péče je také udržet dobrou kvalitu života, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Potřeba paliativní péče se může týkat lidí s následujícími nemocemi:

  • Nádorová onemocnění,
  • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, demence, ALS,
  • konečná stádia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních, ledvinných,
  • křehcí geriatričtí pacienti,
  • dětští pacienti s vrozenými nebo získanými život limitujícími onemocněními.

V nemocnici Jihlava poskytuje odbornou paliativní péči:

Ambulance paliativní medicíny –  pro pacienty, kteří jsou doma a jsou schopni do nemocnice docházet.

Konziliární paliativní tým – konzultační služba pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici.

Stanice paliativní péče – pro pacienty v závěru života, kteří potřebují péči v nemocnici.