Nemji-logo-inverted

O nemocnici

Evropské fondy

Evropské fondy

Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Cílem projektu je rozvoj, modernizace a posílení odolnosti zdravotní péče Nemocnice Jihlava, zejména pak obnova vybavení laboratorního komplementu minimalizace dopadů pandemie COVID 19 na pacienty i zaměstnance nemocnice, a připravenost na další potenciální hrozby.

Projekt řeší podporu vybavení a rozvoje laboratorní diagnostiky celého laboratorního komplementu nemocnice. V době pandemie infekčního onemocnění se geometrickou řadou zvyšují nároky na  rychlou a kvalitní diagnostiku napříč všemi obory laboratorního komplementu. Další výrazným faktorem je nutnost minimalizace rizik přenosu infekčních onemocnění a z toho vyplývající požadavky a rozdělení provozu, kdy vše musí být striktně odděleno pro eliminaci rizik.

 

 

Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Jihlava

V rámci realizace projektového záměru žadatel plánuje realizovat kybernetická bezpečnostní opatření v následujících oblastech dle Vyhlášky č. 82/2018 Sb. (vyhláška o kybernetické bezpečnosti):

  • Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí – bezpečnost komunikačních sítí (§ 18).
  • Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací – zajišťování úrovně dostupnosti informací (§ 27).

Zaměření projektu

  • Zvýšení bezpečnosti sítě na jejím perimetru.
  • Prohloubení úrovně zálohování.
  • Zvýšení dostupnosti virtualizační infrastruktury.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj.  v souhrnu zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních a komunikačních systémů.

 

Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie.