Nemji-logo-inverted

Nemocnice Jihlava jako jediná na Vysočině zaručuje ověřené bezpečí pacientských dat

Zabezpečení dat pacientů není automatické. Stojí spoustu práce, která mnohdy není vidět, a také peněz. Výsledkem dlouhé a intenzivní práce je získání mezinárodní certifikace ISO 27001:2014 – mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. Ocenění, které jiná nemocnice na Vysočině nemá, je především známkou spolehlivosti zdravotnického zařízení.

„Naší nemocnicí procházela akreditační komise, která mapovala spolehlivost nemocnice v péči o pacientova data. Naše nemocnice aktivně implementovala opatření na ochranu osobních údajů pacientů a splňuje mezinárodní standardy pro řízení informační bezpečnosti. Pro pacienty to přináší důvěru v bezpečnost jejich informací, prevenci kybernetických hrozeb a dodržování příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů,“ přibližuje náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost Mgr. David Zažímal.

S certifikátem ISO 27001 zaručuje zařízení maximální bezpečnost osobních údajů a zdravotních informací. Nemocnice Jihlava investovala do nejmodernějších technologií: „Intenzivně jsme pracovali na tom, abychom splňovali nejvyšší standardy v oblasti informační bezpečnosti. V současné době jsme první a jedinou nemocnicí v Kraji Vysočina, která obdržela tento certifikát. Tato certifikace svědčí o naší odbornosti, profesionalitě a závazku poskytovat pacientům bezpečné a kvalitní zdravotní služby,“ dodává Mgr. David Zažímal.

Nemocnice Jihlava je největší nemocnicí v Kraji Vysočina, zaměstnává 1750 lidí.

 

Nemocnice Jihlava | Vaše nemocnice