Nemji-logo-inverted

Nuclear Medicine Department

Seznam vyšetření ONM a PET

Přehled prováděných vyšetření Diagnostické metody SPECT/CT na ONM:
 • Celotělová scintigrafie [99mTc] – MIBI
 • Scintigrafie mozku [123I] – DatScan
 • Scintigrafie štítné žlázy [99mTc] –TcO4
 • Scintigrafie příštítných tělísek [99mTc] –MIBI
 • Scintigrafie plic ventilační [81mKr]
 • Scintigrafie plic perfuzní [99mTc]-MAA
 • Lymfoscintigrafie [99mTc] -nanokoloid
 • Scintigrafie sentinelových uzlin [99mTc] -nanokoloid
 • Scintigrafie jícnu a gastroesofageálního refluxu [99mTc]
 • Scintigrafie ledvin statická [99mTc]–DMSA
 • Scintigrafie ledvin dynamická [99mTc]–MAG3
 • Charcotova osteoartropatie [99mTc] -fosfonáty
 • Imunoscintigrafie [99mTc] -Scintimun
 • Vyšetření LDCT
Terapeutické metody na ONM:
 • Terapie kostních metastáz [223Ra] – Xofigo
 • Radionuklidová synovektomie [90Y] – citrát
Diagnostické metody PET/CT na ONM:
 • [18F] – FDG PET/CT trupu
 • [18F] – FCH PET/CT trupu
 • [18F] – AX PET/CT trupu