Nemji-logo-inverted

Departments

Hospital Jihlava, contributory organisation

aro

ARU

  Block B, ground floor – 1st floor
  +420 567 157 389

20230905103823
Chirurgické oddělení

Surgical Department

  Block E, 3rd floor
  +420 567 157 499 (Ward A)
  +420 567 157 166 (Ward B)

20230726140359
Gastroentrologické pracoviště

Gastroentrology

  Block G, 2nd floor
  +420 567 157 195

20231026125945
Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynaecology and Obstetric Department

  Block B, 4th – 6th floor
  +420 567 157 690 (Gynekologie)
  +420 567 157 686 (Porodní sál)
  +420 567 157 390 (Odd. šestinedělí a rizik. těhotenství)

20230727090207
HEMODIALÝZA - lůžka s hemodializačním přístrojem

Haemodialysis

  Block F, 3rd floor
  +420 567 157 334

20231024142239
ICT

ICT

  Block B, 1st and 2nd floor
  Block G, ground floor
  Block E, 1st floor
  +420 567 100

20240207110242
INT_title

Internal Department

  Block E, 2nd – 3rd floor
  +420 567 157 325
  +420 567 157 638

20231024143727
kontaktní centrum

Contact Centre

  Budova A, Přízemí
  +420 567 443

20240207113438
konziliární paliativní péče

Consiliar Palliative Team

   Block F - ground floor - outpatient part next to rehabilitation
  +420 567 157 506

20240326111118
LEK_title

Pharmacy

  Block A, ground floor
  +420 567 157 516

20231020110114