Nemji-logo-inverted

Central Surgery Rooms and Sterilisation

Department description

Centrální operační sály Nemocnice Jihlava, p.o., poskytují komplexní operační léčbu pacientům z okresu Jihlava, Kraje Vysočina i všem ostatním pacientům, a to nejen z území České republiky.

Uvedením do provozu v dubnu 2003 představují COS svým moderním vybavením zcela novou kvalitu nejenom pro zdravotnický personál, ale hlavně pro všechny klienty nemocnice.

COS disponuje 6 operačními sály, na které navazuje multioborová JIP a ARO, přičemž velmi úzce spolupracují COS také s ambulantním traktem, kde je umístěno oddělení jednodenní chirurgie se 2 operačními sály a 1 operační sál pro urologickou endoskopii.

Staff

MUDr. Martin Skačáni

MUDr. Martin Skačáni

Head of surgery rooms

Office Hours

Non-stop

Contact Information

Where to find us

Photogallery