Nemji-logo-inverted

Zdravotně sociální pracovníci

Zdravotně sociální pracovníci

Naše práce spočívá v řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnou nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

 

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny pacientům a jejich rodinám v nepříznivé sociální situaci, zejména osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem, dlouhodobě nebo opakovaně hospitalizovaným, s výrazným poklesem funkční schopnosti a soběstačnosti, osobám osaměle žijícím, bez přístřeší, osobám vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání atd.

 

Okruh činností zdravotně sociálního pracovníka:
  • Informace o sociálních dávkách: hmotná nouze, dávky státní sociální podpory, pro zdravotně postižené osoby, příspěvek na péči atd.,
  • Pomoc při zajišťování následné zdravotní péče: nemocnice následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných, respitní a hospicové péče atd.,
  • Pomoc při zajišťování pobytových a terénních zdravotních nebo sociálních služeb: pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče, osobní asistence, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, noclehárny a ubytovny pro osoby bez přístřeší atd.,
  • Pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek: polohovací postel, matrace, vozík i se změnou těžiště atd.,
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: podpora při jednání s úřady, zprostředkování přeposlání důchodu na pokladnu nemocnice atd.

Staff

Mgr. Bc. Libuše Musilová, DiS.

Mgr. Bc. Libuše Musilová, DiS.

Health and social worker
Mgr. Ladislava Valo

Mgr. Ladislava Valo

Health and social worker
Dana Zimmermannová

Mgr. Dana Zimmermannová

Health and social worker
Mgr. Zdeněk Hrůza

Mgr. Zdeněk Hrůza

Health and social worker

Office hours

Mgr. Ladislava Valo

Monday:
8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Tuesday:
9:30 – 12:00, 12:30 – 14:30
Wednesday:
8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Thursday:
8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Friday:
9:30 – 12:00
 

Mgr. Libuše Musilová 

Monday:
8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Tuesday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Wednesday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Thursday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Friday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
 

Mgr. Dana Zimmermannová

Monday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Tuesday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Wednesday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Thursday: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Friday:
9:30 – 12:00
 

Mgr. Zdeněk Hrůza

Stand in for health and social workers in their absence

Contact Information

Where to find us

Photogallery