Nemji-logo-inverted

Paliativní péče

Paliativní péče

Paliativní péče je moderní celosvětově rychle se rozvíjející typ péče o nevyléčitelně nemocné. Zabývá se utrpením, potřebami a důstojností lidí na konci života. Tato péče byla doposud poskytována ve specializovaných zařízeních, a sice v kamenných hospicích.
Paliativní péče zahrnuje péči o nemocné, u nichž již byly vyčerpány možnosti léčit vlastní závažné onemocnění, ale léčba i péče jsou zaměřeny na zmírnění příznaků nemoci.

leták OGNP

 

Stanice paliativní  péče má 15 lůžek a je umístěna v 1. poschodí budovy OGNP a přijímá pacienty z celého Kraje Vysočina.
Paliativní péče zahrnuje péči o nemocné, u nichž již byly vyčerpány možnosti léčit vlastní závažné onemocnění, ale léčba i péče jsou zaměřeny na zmírnění příznaků nemoci. Svým charakterem jde o péči  interdisciplinární. Obsahuje přístup bio-psycho-sociálně-spirituální. Rozhodující je pojetí kvality života, a proto se na léčebném plánu podílí i pacient a jeho rodina.

O pacienty se stará tým, ve kterém jsou zastoupeni lékaři s erudicí pro paliativní péči a léčbu bolesti, konzultanti v oboru psychologie, onkologie, výživy, tým zdravotních sester a ošetřovatelek, které prošly školením v hospicové péči, dále rehabilitační sestra, klinický farmakolog, psychointerventka, zdravotně sociální pracovnice a duchovní.

Na oddělení docházejí dobrovolníci a probíhá zde canisterapie.

Pacienti jsou hospitalizováni převážně ve 2-lůžkových pokojích, lůžka jsou oddělena zástěnou a vždy pro 2 pokoje je k dispozici sociální zázemí. Pro doprovázející je u každého lůžka pohodlné polohovací křeslo vhodné i k přenocování. Návštěvy na paliativní stanici jsou neomezené.

Za paliativní péči se oproti péči na ostatních stanicích OGNP připlácí. Poplatek za lůžko a den je 350 kč a zahrnuje:

  • nadstandardní vybavení pokoje – moderní polohovací lůžko s antidekubitní matrací, křeslem
  • televizor, zapůjčení tabletu, wifi připojení
  • zázemí pro doprovázející osoby s posezením a možností občerstvení
  • individuální výběr stravy pro pacienty
  • nutriční přípravky
  • zdravotní kosmetiku a inkontinenční pomůcky

ceník je k dispozici HERE

případně další nadstandardní služby: Ceník nadstandardní péče

Staff

MUDr. Pavla Bulantová

MUDr. Pavla Bulantová

Deputy head doctor
Bc, Zdeňka Turková, DiS.

Bc. Zdeňka Turková, DiS.

Head nurse
Mgr. Ladislava Valo

Mgr. Ladislava Valo

Health and social worker
Dana Zimmermannová

Mgr. Dana Zimmermannová

Health and social worker

Office Hours

Monday: 10:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Tuesday: 10:00 – 12:00
Thursday: 10:00 – 12:00
Friday: 10:00 – 12:00

Recommended visitng hours

PO – NE, Svátky  14:00 – 18:00

Návštěvy na paliativní stanici  jsou neomezené!

Contact Information

Where to find us

Photogallery