Nemji-logo-inverted

Department of Pathology and Anatomy

Spectrum of provided care

Department description

Patologicko-anatomické oddělení je základním diagnostickým oborem Nemocnice Jihlava. Je členěno na laboratorní část a pitevní trakt.
V laboratořích se provádí bioptická a cytologická vyšetření tkání a orgánů dodaných jednak z klinických oddělení a odborných ambulancí Nemocnice Jihlava, jednak ze soukromých, převážně jihlavských ambulantních zařízení.
V pitevnách jsou prováděny patologicko-anatomické pitvy pacientů zemřelých ve zdravotnických zařízeních – Nemocnice Jihlava, Psychiatrická nemocnice Jihlava a ojediněle z Nemocnice Pelhřimov.

 

Staff

Kolektiv v současné době vede  primářka MUDr. Klára Dvořáková a vrchní laborantka RNDr. Hana Bláhová a tvoří ho 5 lékařů, 5 laborantek, 2 pitevní sanitáři a 2 sekretářky.

 

Vzdělávání

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je oddělení nositelem akreditace pro specializační vzdělávání v oboru patologie.
Spolupracujeme s odbornými středními i vysokými školami v regionu i mimo něj. Každý rok v rámci povinných praxí na našem oddělení absolvují stáže studenti oboru zdravotní laborant Jihočeské univerzity, Univerzity Pardubice a jihlavského Farmeka.
Bioptické nálezy i pitevní diagnózy bývají součástí odborných publikací klinických lékařů všech oborů.

 

Quality of Care

Laboratoř je držitel osvědčení auditu R3 (NASKL).
Oddělení je začleněno do systému externího hodnocení kvality, které opakovaně absolvovalo s výbornými výsledky.

 

Odborná veřejnost

Všechny potřebné informace k zasílání bioptických a cytologických vzorků, včetně peroperačních biopsií, seznam specializovaných vyšetření a informace týkající se pitevního traktu, včetně návodu na vyplňování Listu o prohlídce zemřelého najdete v Laboratorní příručce oddělení.

 

Pro zasílání bioptického materiálu ze zdravotnických zařízení mimo Nemocnici Jihlava máte k dispozici Průvodní list k zasílání histologického materiálu.