Nemji-logo-inverted

Oncology Department

Inpatient department

  • Inpatient department

    Lůžková část má 35 lůžek standardních (pokoje jsou po 2 – 3 lůžkách s vlastním sociálním zařízením) a je společná pro nemocné léčené chemo- i radioterapií. Lůžková část je zajištěna nepřetržitou lékařskou službou. V rámci nově vybudovaného pavilonu urgentní medicíny jsou vyčleněna 2 lůžka intenzivní péče pro onkologické pacienty k léčbě případných komplikací (zejména oběhových a infekčních)  moderní chemoterapie.