Nemji-logo-inverted

Paediatric Department

Informace pro rodiče

 • Novorozenecký screening
  Dětské oddělení Nemocnice Jihlava odesílá novorozenecký laboratorní screening do specializovaných laboratoří:
  Metabolické vady:
  • Všeobecná fakultní nemocnice Praha
  • Ústav dědičných metabolických poruch
  • Laboratoř pro novorozenecký screening
  • U Nemocnice 2, Praha 2
  Odběr na SKH, CAH:
  • FN Brno
  • Pracoviště DM, OKB
  • Černopolní 9, Brno

  Níže v příloze si můžete prostudovat informovaný souhlas pro zákonné zástupce s odběrem na novorozenecký laboratorní screening

  Novorozenecký screening

 • Neonatal department

  The Neonatal Department of the Hospital Jihlava provides the comprehensive care for healthy newborns born in the Maternity Ward. Since 2003, it has been awarded the title of Baby Friendly Hospital by UNICEF and follows the 10 steps to successful breastfeeding. A rooming-in system is in place in all rooms. Mothers are in constant contact with their babies from birth until the discharge, even at and after a caesarean section.

  In case of a physiological delivery, your baby will be immediately placed on your abdomen, marked with a bracelet and the umbilical cord will be cut. Depending on the baby's condition and mutual agreement, the baby will be taken care of on the changing table in mother's presence. The umbilical stump is treated, the baby is weighed, length, body temperature is taken and the head and chest circumferences are measured. Bonding on the mother's body and attachment to the breast is performed then. During bonding, we monitor all vital signs of a baby using a saturation probe attached to the baby's leg. Within 24 hours after the delivery, the baby will be examined by a pediatrician.
  The postnatal bathing takes place at the same time as the bathing demonstration in 6 - 24 hours directly in the room of the six-week ward. Only in indicated cases, the 1st bath takes place in the delivery room.
  Most of the nurses in the neonatal unit also work as lactation consultants who can help and advise you on breastfeeding and baby care. The ward has a Lactation Clinic which is also available to mothers after their discharge from the hospital.
  During your baby's stay in the neonatal unit, we carry out screening examinations to perform the early detection of serious diseases in babies.

  This screening is regulated by the Czech legislation and are covered by the general health insurance.

  Newborn laboratory screening for congenital and hereditary diseases
  The newbon's blood drop is taken within 48 to 72 hours after the delivery.
  Objective: the early detection of serious diseases that cannot be detected any other way. Early detection allows treatment to be initiated immediately and so it prevents a child's permanent disability.
  The best-known monitored diseases include congenital hypothyroidism (reduced thyroid function), phenylketonuria (a serious metabolic defect that threatens the neurodevelopment), congenital adrenal hyperplasia (congenital lack of adrenal function) and cystic fibrosis, SMA and SCID.
  For more information see: www.novorozeneckyscreening.cz

  Ultrasound of the kidneys
  Objective: to determine whether the kidneys of the baby are properly formed - their length, shape, location, cupping system are checked and also if their emptying is normal.
  It is performed by a paediatrician in the room in the mother's presence on the 2nd day after the delivery.

  Orthopaedic hip check-up
  Objective: early detection of a hip development disorder, which can occur in 3-5% of the population. Early treatment and monitoring can prevent severe hip damage with permanent consequences.
  The check-up is carried out by an orthopaedist in the room in the presence of the mother and includes a clinical check-up of the hip joints and a preventive examination of the hip joints by ultrasound. The check-up includes a comprehensive clinical examination of the large-joint mobility.

  Screening for congenital lens cataract
  Objective: early detection of cataracts leads to early treatment.
  It is performed by the pediatrician in the room in the presence of the mother during the morning rounds, the ophthalmoscope is used to make the red reflex in both eyes.

  Screening of hearing
  Objective: early detection of congenital hearing loss in children and provision of the preventive follow-up care, mainly the delayed development of the communication skills in children can be prevented.
  A basic hearing test can be performed on the 2nd day after the delivery. It is a simple, painless examination. The baby receives a soft measuring probe in the ear canal, the machine sends a weak sound stimulus and records the responses of the auditory system. The child is asleep or awake during the examination.

  The discharge of the baby to the home care is planned after all medical, legal and social conditions are met, i.e. all screening tests are performed, the baby is healthy without jaundice, the mother is managing the care and nutrition of the baby and the baby is thriving. According to the recommendations of the Czech Society of Neonatology, the discharge is possible after 72 hours. It is important to arrange in time for a district paediatrician to take over the care of the child.

  It is possible to rent a monitor of baby's breating (Baby Sense). In cooperation with the Křižovatka Foundation the fee is 1200 CZK for 6 months.

  Plakát screening

  Our goal is a happy mother and a happy baby.

 • Domácí řád děti do šesti let

  Vážení rodiče, milé děti,

  pokyny uvedené v tomto domácím řádu Vám mají napomoci při základní orientaci na našem oddělení. Pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemná záležitost. Budeme se snažit o co nejlepší péči, zpříjemnění pobytu, brzké uzdravení a návrat do domácího prostředí.

  Příjem dítěte na oddělení

  Příjem probíhá na ambulanci v přízemí této budovy. Je nutné mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, u osob starších 15 let občanský průkaz a doporučení odesílajícího lékaře. Prvního vyšetření dítěte probíhá na ambulanci, poté Vás dětská sestra doprovodí na oddělení a následně na váš pokoj. Vysvětlí Vám provoz oddělení.  Šaty, obuv a oblečení si uložíte do skříně na pokoji. Cenné předměty a větší obnos peněz s sebou neberte. Náušnice, které dítěti nejdou rozepnout, mu ponecháme proti podpisu. Pokud dítě užívá nějaké léky nebo nosí brýle, co nejdříve je  předejte sestrám na oddělení. Vlastní pyžamo si dítě může nechat, pokud  ho nemáte s sebou, dostane dítě naše pyžamo, domácí obuv a  hygienické potřeby  mu doneste. Oblíbená hračka dítěti pobyt zde jistě zpříjemní.

  Doprovod rodičů

  Na oddělení přijímáme jako doprovod  rodiče, prarodiče, nejbližší příbuzné. Zaměstnaným lékař vystaví pracovní neschopnost, kterou  při propuštění ukončí. Je nutné, abyste s sebou měli toto vybavení: domácí oděv a obuv, pyžamo, ručník, hygienické  potřeby, léky- pokud nějaké užíváte.

  Bufet a  novinový stánek jsou v přízemí pavilonu ve spojovací chodbě

  Půjdete-li  mimo oddělení, informujte vždy sestru. Dítě nemůže zůstat na pokoji samo bez dozoru. K nákupu využívejte návštěvní dobu, kdy u dítěte může počkat jiný rodinný  příslušník.

  Ve všech prostorách  nemocnice je zákaz kouření.

  Daily schedule

  06:30 – plánované odběry

  07:15 – ranní toaleta – individuální

  07:30 – snídaně

  07:50 – podávání léků

  08:00 – malá vizita

  09:15 – svačina  / děti do 3 let /

  10:00 – velká vizita /po, st, pá/

  13:50 – podávání léků

  11:30 – oběd

  12:30 – měření tělesné teploty

  Během dopoledne probíhají různá lékařem určená vyšetření a ošetření dítěte.

  14:00 – svačina batolat

  14:00 – podávání léků

  17:15 – večeře

  19:45 – podávání léků, ukládání dětí ke spánku

  19:50 – podávání léků

  Strava

  Dietu určuje lékař podle charakteru onemocnění a stavu dítěte. Jednotlivé porce jídla v uvedených časech rozvážíme na pokoj. Chcete-li dítěti dát ovoce, tekutiny či jiné potraviny v zájmu dítěte se poraďte s lékařem. K dispozici je lednice pro doprovod dětí, kde si můžete uložit své potraviny.

  Průjmová onemocnění

  U dětí přijatých s průjmovým onemocněním je nutné dodržovat zvláštní režim. Se zvýšeným hygienickým režimem budete podrobně seznámeni při příjmu dítěte na oddělení.

  Návštěvy    

  Jsou denně . V průběhu návštěvy se vystřídejte tak, aby u jednoho dítěte byli maximálně dva návštěvníci. Vycházku v areálu nemocnice povoluje primář nebo ošetřující lékař. Na vycházku můžeme zapůjčit kočárek. Odchod z oddělení hlaste sestře.

  Information

  Podrobné informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař osobně v pracovní době. V ÚPS lékař konající službu podá pouze základní informace.

  Discharge

  Při velké vizitě rozhodne primář oddělení, zda bude Vaše dítě propuštěno. Informace o dalším léčebném postupu a propouštěcí zprávu dostanete od ošetřujícího lékaře.

  Připomínky

  Připomínky či nespokojenost můžete kdykoli přednést primáři oddělení. Většinou jsou vyvolány určitým nedorozuměním nebo chybným pochopením situace. Věřte, že mnohé se dá vyřešit společným jednáním.

  Našim přáním je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost po celou dobu pobytu na dětském oddělení.
 • Domácí řád děti od šesti let

  Vážení rodiče, milé děti,

  pokyny uvedené v tomto domácím řádu Vám mají napomoci při základní orientaci na našem oddělení. Pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemná záležitost. Budeme se snažit o co nejlepší péči, zpříjemnění pobytu, brzké uzdravení a návrat do domácího prostředí.

  Příjem dítěte na oddělení

  Příjem probíhá na ambulanci v přízemí pavilonu G. Je nutné mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, u osob starších 15 let občanský průkaz a doporučení odesílajícího lékaře.

  Během prvního vyšetření na ambulanci a následného sepsání dokumentace mohou rodiče s dítětem zůstat, být mu oporou. Poté Vás přijímací sestra uvede na pokoj, kde budete seznámeni s provozem oddělení. Šaty, obuv a oblečení si uložíte do skříně na pokoji, cenné předměty a větší obnos peněz s sebou raději neberte. Náušnice, které dítěti nejdou

  rozepnout mu ponecháme proti podpisu. Pokud dítě užívá nějaké léky nebo nosí brýle, co nejdříve je předejte sestrám na oddělení. Vlastní pyžamo si dítě může nechat, pokud  ho nemáte s sebou, dostane dítě ústavní, domácí obuv a  hygienické potřeby  mu doneste, kapesníky používáme z hygienických důvodů pouze  papírové.

  Oblíbená hračka dítěti pobyt v nemocnici jistě zpříjemní.

  Doprovod rodičů

  Na oddělení přijímáme jako doprovod rodiče, prarodiče, nejbližší příbuzné. Vzhledem k počtu lůžek přijímáme rodiče k dětem mladším 6 ti let a nebo k  těm, které pobyt v nemocnici hůře snáší. Doprovod dětí nad 6 let platí 200,- Kč denně.

  Zaměstnaným lékař vystaví pracovní neschopnost, kterou při propuštění ukončí. Je nutné, aby jste si s sebou přinesli: domácí oděv a obuv,  pyžamo, ručník, hygienické  potřeby, léky – pokud nějaké užíváte.

  Bufet a  novinový stánek jsou v přízemí pavilonu ve spojovací chodbě.

  Půjdete- li  mimo oddělení, informujte vždy sestru. Dítě nemůže zůstat na pokoji samo bez dozoru. K nákupu využívejte návštěvní dobu, kdy u dítěte může počkat jiný rodinný příslušník.

  Ve všech prostorách je zákaz kouření.

  Daily schedule

  06:30 – buzení pacientů, měření tělesné teploty, ranní hygiena

  07:15 – snídaně

  07:45 – malá vizita

  08:00 – podávání léků

  10:15 – velká vizita (pondělí, středa, pátek)

  11:15 – oběd

  12:00 – podávání léků, měření tělesné teploty

  Během dopoledne probíhají různá lékařem určená vyšetření a ošetření dítěte.

  14:00 – podávání léků

  17:15 – večeře

  19:00 – měření tělesné teploty

  20:00 – podávání léků, ukládání dětí ke spánku

  21:00 – 6:00 – noční klid

  Dopoledne se dětem věnuje učitelka MŠ a vychovatelka ZŠ. Dětem jsou zadávány úkoly přiměřené jejich věku a zdravotnímu stavu. K dalšímu vybavení pro malé pacienty slouží herna. Zde je dětem nabídnuta řada činností výtvarných a pracovních. Také mohou sledovat TV, video, číst knihy a hrát nejrůznější stolní hry. Dětem, které nemohou do herny chodit, jsou hry a hračky zapůjčovány přímo na pokoj

  Strava

  Dietu určuje lékař podle charakteru onemocnění a stavu dítěte.  Chcete-li dítěti dát ovoce, tekutiny či jiné potraviny v zájmu dítěte se poraďte   s lékařem nebo sestrou.  Můžete požádat sestru o uložení potravin do lednice a samozřejmě také kdykoliv o jejich vydání. Potraviny jsou označeny jmenovkou dítěte.

  Návštěvy

  Jsou denně . V průběhu návštěvy se vystřídejte tak, aby u jednoho dítěte byli maximálně dva návštěvníci.

  Vycházku v areálu nemocnice povoluje primář nebo ošetřující lékař.

  Odchod z oddělení hlaste sestře.

  Information

  Podrobné informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař osobně v pracovní době. V ÚPS lékař konající službu podá pouze základní informace.

  Discharge

  Při velké vizitě rozhodne primář oddělení, zda bude Vaše dítě propuštěno. Informace o dalším léčebném postupu a propouštěcí zprávu dostanete od ošetřujícího lékaře.

  Připomínky

  Připomínky či nespokojenost můžete kdykoli přednést primáři oddělení. Většinou jsou vyvolány určitým nedorozuměním nebo chybným pochopením situace. Věřte, že mnohé se dá vyřešit společným jednáním.

  Našim přáním je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost po celou dobu pobytu na dětském oddělení.

 • Domácí řád JIP novorozenci

  Dear Parents,

  pokyny uvedené v tomto řádu Vám mají napomoci při základní orientaci na našem oddělení.

  Zdravotní stav Vašeho dítěte vyžaduje léčení na jednotce intenzivní péče. Pokud se jeho stav zlepší, bude léčeno na novorozeneckém oddělení. Pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemná záležitost. Budeme se snažit o co nejlepší péči, zpříjemnění pobytu, brzké uzdravení a návrat do domácího prostředí.

  Příjem dítěte na oddělení

  Na oddělení novorozenecké JIP  je vaše dítě převezeno z porodního sálu transportním inkubátorem ihned po porodu. Novorozenec je uložený do inkubátoru nebo na vyhřívané lůžko, napojené na  monitor a dle zdravotního stavu je zahájena  neodkladná péče. Rodiče jsou  informováni ihned po zajištění zdravotního stavu  dítěte.

  Děťátku na oddělení novorozenecké JIP přineste jednorázové pleny, vlhčené ubrousky a také můžete přinést vlastní omyvatelnou hračku.

  Doprovod matky dítěte

  Matka může být na oddělení novorozenecké JIP přijata jakmile to umožní její zdravotní stav a je propuštěna z péče gynekologů.

  Léčba nedonošených a nemocných novorozenců vyžaduje delší dobu léčení, týdny i měsíce.

  Toto období je pro rodiče a především pro matky velmi psychicky náročné. Z tohoto důvodu je možný individuální postup při příjmu matky na oddělení, vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem.

  Je nutné, aby měla matka  s sebou toto vybavení: domácí oděv a obuv, pyžamo, ručník, hygienické potřeby, léky – pokud nějaké užívá.

  Opuštění oddělení je povoleno jen ve výjimečných případech /lékárna, kontrola na jiné ambulanci apod./

  Při odchodu si vždy oblékněte bílý plášť, který po návratu vyhodíte ve filtru do určeného pytle.

  Každý odchod z oddělení hlaste sestře. Ve všech prostorách je zákaz kouření!

  Bufet a  novinový stánek jsou v přízemí pavilonu ve spojovací chodbě.

  Strava

  Dietu matky určuje lékař podle zdravotního stavu.

  Návštěvy

  Na intenzivní část JIP jsou celodenní, a to pouze rodiče dítěte.

  Na pokoje matek mohou i ostatní příbuzní či známí, ale vždy jen dvě osoby starší 10 let.

  Pobyt na jednotce intenzivní péče vyžaduje dodržování zvláštního režimu.

  Při vstupu do filtru proveďte vždy dezinfekci rukou, poté můžete vstoupit na oddělení.

  V případě izolace vašeho dítěte si po dezinfekci rukou, před vstupem na pokoj, obléknete vždy nový jednorázový ochranný plášť. Při odchodu vyhodíte ochranný plášť do určeného pytle ještě na pokoji.

  Information

  Podrobné informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař osobně v pracovní době. V ÚPS /služba lékaře od 15.30 -7.00 hod./ lékař konající službu podá pouze základní informace.

  Připomínky

  Připomínky či nespokojenost můžete kdykoli přednést primáři oddělení. Většinou jsou vyvolány určitým nedorozuměním nebo chybným pochopením situace.

  Věřte,že mnohé se dá vyřešit společným jednáním.

  Našim přáním je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost po celou dobu pobytu na dětském oddělení.

 • Domácí řád JIP

  Vážení rodiče, milé děti,

  pokyny uvedené v tomto řádu Vám mají napomoci při základní orientaci na našem oddělení. Zdravotní stav Vašeho dítěte vyžaduje léčení na jednotce intenzivní péče. Pokud se jeho stav zlepší, bude léčeno na standardním oddělení. Pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemná záležitost. Budeme se snažit o co nejlepší péči, zpříjemnění pobytu, brzké uzdravení a návrat do domácího prostředí.

  Příjem dítěte na oddělení

  Při příjmu je nutné předložit průkaz zdravotní pojišťovny, u osob starších 15 let občanský průkaz. Cenné předměty a větší obnos peněz s sebou neberte. Náušnice, které nejdou rozepnout, dítěti ponecháme proti podpisu. Pokud užívá  dítě nějaké léky, ev. nosí brýle, předejte je co nejdříve sestrám. Pyžamo dostane dítě ústavní, domácí obuv a hygienické potřeby mu doneste. Kapesníky používáme z hygienických důvodů pouze papírové. Oblíbená hračka či knížka dítěti  pobyt zde jistě zpříjemní.

  Doprovod rodičů

  Doprovod rodičů umožníme dle zdravotního stavu dítěte. Na oddělení přijímáme jako doprovod rodiče, prarodiče, ev. nejbližší příbuzné. U dětí nad 6 let platí doprovod 200,- Kč denně. Zaměstnaným lékař vystaví pracovní neschopnost, kterou při propuštění ukončí. Ubytování a strava Vám bude poskytnuta na standardním oddělení. Je nutné, abyste měli  s sebou toto vybavení: domácí oděv a obuv, pyžamo, ručník, hygienické potřeby, léky – pokud nějaké užíváte.

  K dítěti budete docházet přes den, v případě potřeby Vás zavoláme i v noci. Pokud bude dítě spát, můžete odejít na oddělení, kde jste ubytováni.

  Pobyt na jednotce intenzivní péče vyžaduje dodržování zvláštního režimu Při vstupu do filtru proveďte vždy dezinfekci rukou, poté můžete vstoupit na oddělení. V případě izolace vašeho dítěte si po dezinfekci rukou, před vstupem na pokoj, obléknete vždy nový jednorázový ochranný plášť. Při odchodu vyhodíte ochranný plášť do určeného pytle ještě na pokoji.

  Bufet a  novinový stánek jsou v přízemí pavilonu ve spojovací chodbě.

  Každý odchod z oddělení hlaste vždy sestře. Ve všech prostorách je zákaz kouření.

  Strava

  Dietu určuje lékař podle zdravotního stavu a věku dítěte.

  Chcete-li dítěti dát ovoce, tekutiny či jiné potraviny v zájmu dítěte se poraďte s lékařem.

  Návštěvy

  Jsou denně a to pouze rodiče dítěte, výjimečně ostatním rodinným příslušníkům po domluvě s ošetřujícím lékařem. Při vstupu do filtru na JIP vždy proveďte dezinfekci rukou.

  Information  

  Podrobné informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař osobně v pracovní době. V ÚPS lékař konající službu podá pouze základní informace.

  Připomínky

  Připomínky či nespokojenost můžete kdykoli přednést primáři oddělení. Většinou jsou vyvolány určitým nedorozuměním nebo chybným pochopením situace. Věřte, že mnohé se dá vyřešit společným jednáním.

  Našim přáním je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost po celou dobu pobytu na dětském oddělení.

 • Lactation counselling

  The lactation clinic can be found on the 6th floor of Block G, right next to puerperium ward.

  Its aim is to instruct on possible problems or uncertainties with breastfeeding and nutrition of the newborn baby.

  Mothers can make an appointment by phone:  +420 567 157 594

  The lactation consultant will work with you until you achieve the desired result.

  A visit to the clinic takes about an hour. Older children can have fun in the children's corner while you are consulted.

  V akutních případech je možno se obrátit na laktační poradkyně dětského oddělení. Tato poradna má nepřetržitý provoz. Kontakt : 567 157 718

  Kojení-leták

 • Informační leták pro maminky při propuštění novorozence
  Kdy je správné propouštět novorozence z porodnice jihlavské nemocnice?

  V dnešní době musí být propuštění každého novorozence z porodnice plánováno tak, aby byly splněny všechny zdravotní, zákonné i sociální podmínky. V současnosti je možné propouštět novorozence nejdříve po uplynutí 72 hodin od narození z těchto důvodů:

  Po provedení všech screeningových (vyhledávacích) vyšetření u novorozenců, mezi něž patří:

  • odběr krve na tzv. screeningové vyšetření
  • SONO ledvin
  • SONO kyčlí
  • vyšetření sluchu
  • vyšetření zraku – červený reflex
   Všechna vyšetření jsou podrobně popsána v informačním letáku s názvem SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ NOVOROZENCŮ

  Novorozence lze propustit domů až v případě, že po porodním úbytku na váze miminka začne stoupat hmotnostní křivka, přibývá na váze.  Laktace u matek zpravidla nastupuje 3. – 4. den po porodu, z tohoto důvodu je třeba získat zkušenosti s kojením od vyškoleného a zkušeného personálu v porodnici.

  Pupeční pahýl je ponechán, sám se odloučí (odpadne) v průběhu dvou týdnů

  Novorozenecká žloutenka vyžaduje sledování a léčbu. Délka sledování a léčby záleží na stavu novorozence a množství bilirubinu v krvi miminka.

  Významnou změnou je zrušení očkování proti tuberkulóze, novorozenci se v porodnici neočkují.

  Co by maminka měla vědět při propuštění miminka z porodnice?
  • Při propouštění dětským lékařem obdržíte propouštěcí zprávu o  novorozenci,  ve které jsou kompletní informace o průběhu porodu, poporodní adaptaci, podaných lécích a všech vyšetřeních týkajících se vašeho miminka. Propouštěcí zprávu a vyplněný dotazník TBC předáte  obvodnímu dětskému lékaři hned při první návštěvě u dítěte.
  • V den propuštění z porodnice /pokud jde o víkend či státní svátek, tak první pracovní den po   propuštění/ informujte svého obvodního dětského lékaře.  Lékaře, kterého jste si vybrali, stačí pouze telefonicky kontaktovat a informovat ho o propuštění miminka do domácí péče. Obvodní dětský lékař Vás navštíví doma do tří dnů  od propuštění. Doporučujeme si zapsat a připravit případné nejasnosti, dotazy, které vám během těchto tří dnů vyvstanou. Dětský lékař  Vám je ochotně při první návštěvě zodpoví.

  Každé miminko musí mít do 8 dnů od narození vystavený rodný list a přihlášenou zdravotní pojišťovnu.

  Rodný list: pro rodný list dítěte se dostavte na Magistrát města Jihlavy, obor evidence obyvatel, Masarykovo náměstí 1, je nutné předložit občanské průkazy obou rodičů, oddací list, event. dohodu o jménu dítěte / telefon: 567167243

  Pojištění: přihlášení je dle místa Vašeho bydliště, pro pojištění dítěte je nutné předložit rodný list dítěte /telefon VZP Jihlava: 567 129 203/

  Kojení

  Pro každé miminko je výživa mateřským mlékem nejoptimálnější způsob výživy. Mateřské mléko je zdrojem všech nezbytných živin, jako jediné oproti  umělým mléčným přípravkům obsahuje protilátky, které jsou důležité v ochraně proti infekci. Z dlouhodobého hlediska je mateřské mléko jediný efektivní způsob prevence časného vzniku alergických onemocnění jako je např. atopický ekzém, astma či senná rýma. Nesmíme opomenout, že délka výlučného kojení chrání dítě před včasným zařazením bílkoviny kravského mléka, která má velký vliv na výskyt DM (cukrovky) v dětském věku.

  Z hlediska délky kojení je ideální, aby miminko bylo plně kojeno / to znamená bez jakýchkoliv přídavků/ až do ukončeného 6. měsíce věku, dále by pak kojení mělo pokračovat minimálně do jednoho roku věku dítěte, ovšem už s dalšími nemléčnými přídavky.

  Co jste se během pobytu v porodnici naučily
  • Správné přiložení dítěte
  • Kojení dle chuti dítěte – po návratu z porodnice je miminko častěji hladové, budí se v kratších intervalech. Postupně se časové odstupy mezi jednotlivými kojeními mohou prodlužovat. I přesto by měl být minimální počet kojení 8 x denně. To platí i v případě, že má dítě delší noční pauzu, pak je nutné kojení častěji během dne.
  • V případě, že si nebudete jistá, jestli Vaše miminko není hladové, je vhodné domluvit se s Vaší obvodní dětskou lékařkou na kontrole a převážení kojení / dětská sestřička vám zváží miminko před kojením a po kojení, zjistí se tak přesné množství vypitého mateřského mléka /
  • Neberte vždy pláč miminka jako znamení, že má hlad. Může mít, a nejčastěji tomu tak je, že má problémy s větry, mokré plenky nebo právě vyžaduje větší pozornost či pohlazení.
  • Aby se dítě naučilo dobře sát, je nezbytné, aby nedostávalo na uklidnění šidítko, protože tím děťátko mateme a utlumujeme jeho přirozený sací reflex.
  • V době kojení se vyvarujte kořeněných, dráždivých a nadýmavých jídel, vynechejte i potraviny, které mohou miminko přes mateřské mléko alergizovat /např. citrusové ovoce, kiwi, jahody, paprika, veškeré bobulové ovoce, celer, ve větším množství i kravské mléko/
  Co Vás nejčastěji zajímá?
  • Pokud Vám plně kojené miminko prospívá, je spokojené a přibývá na váze, může být jeho stolice velmi variabilní. Plně kojené miminko může mít stolici 10 až 12 x denně, stříkavého charakteru, ale i 1x za týden. Dávejte pouze pozor, aby ve stolici nebyla příměs krve, krvavého hlenu, případně neměla špenátově zelenou až černou barvu – v tomto případě ihned kontaktujte obvodního lékaře. Ublinkávání po jídle je v novorozeneckém věku běžné, ale pokud Vám miminko začne zvracet větší množství  mateřského mléka, navštivte obvodního dětského lékaře.
  • Pupeční pahýl je při propuštění z nemocnice ponechán, postupně seschne a sám odpadne v průběhu dvou týdnů. Po odpadnutí používáme k ošetření pupíku novorozence líh na pupek, zakoupený v lékárně.
  • V péči o hygienu dítěte používejte pouze přípravky určené k ošetřování novorozenců,  koupel novorozence za použití mýdla či dětských koupelových přípravků se nedoporučuje denně, je však důležité miminko každý den prohlédnout a záhyby /pod krkem, podpaží, třísla, přirození a zadeček/ otřít čistou vodou.
  • Miminko polohujte v pravidelných intervalech, zabráníte tím slehnutí hlavičky, v žádném případě  však nesmíte nechat miminko samotné na bříšku, u  novorozenců  a dětí kojenecké věku  hrozí vznik syndromu náhlého úmrtí.
  • K praní dětského prádla používejte výhradně prací prášky určené pro děti, při citlivé pokožce je vhodné přidat několik máchacích cyklů, aviváž u dětí nepoužívejte.
  • Vycházky dětí se řídí počasím, ročním obdobím a zdravotním stavem. Obecně platí, že na vycházky nesmí děti, pokud jejich váha nedosáhla 3000g a v zimních měsících, pokud je teplota nižší než – 5°C. Ostatní děti zůstávají první 2 dny doma, 3. den se aklimatizují řádně oblečené ve vyvětrané místnosti, či otevřeného okna  a 4. den mohou poprvé vyrazit na krátkou vycházku
  • Na přípravu jakýchkoliv nápojů je nutno pro děti do jednoho roku používat výhradně vodu určenou pro kojence.

  Krásné a spokojené chvíle Vám přeje kolektiv Dětského oddělení Nemocnice Jihlava.

 • Informace pro pacienty s diabetem

  Pro děti s diabetem máme specializovanou ambulanci, která je v provozu každou středu. Ordinační hodiny a kontakty najdete v sekci „ordinační hodiny“.

  Pro děti každoročně pořádáme v létě tábory.

  SPORT u dětí s diabetem

  je název nové edukační brožury vydané Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR.

  Autorem je MUDr. Jaroslav Škvor. Spoluautoři Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., MUDr. M. Svojsík primář dětského oddělení Nemocnice Jihlava.

  Brožurka obsahuje obecnou část, která podává souhrnné informace o pohybu, fyziologii tělesné zátěže, zahrnuje praktické poznámky o tom, co se děje při pohybové aktivitě, o monitorování a o každodenní činnosti a trénování.

  Druhá část  – speciální, je již přesně zaměřena na sport  – jaký, kolik a jak . Věnuje se různým druhům sportovních aktivit mezi něž patří – běh, plavání, kolo, běžky, míčové hry, kickbox, golf, potápění a tenis.

  Velmi zajímavá je příloha, která nabízí některé názory a zkušenosti dětí, dospívajících a mladých dospělých s cukrovkou a sportem.

  Své zkušenosti zde také popisují již „odrostlé děti“ z naší dětské diabetologické poradny.

  V případě zájmu kontaktujete Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí.

  Společnosti a nadace, které mohou být prospěšné pacientům s diabetem

  KONTAKT – Infocentrum sociální pomoci
  Palackého náměstí – vestibul metra B, Praha 2, PSČ 128 00
  Tel.: 222 646 151,  222 563 704,  infokontakt@mcssp.cz

  http://www.mcssp.cz/infokontakt.htm

  Městské centrum sociálních služeb a prevence pomáhá lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální nebo životní situaci. Nabízí pomoc sociální, terapeutické, zdravotnické služby, psychologické i právní poradenství, přechodné ubytování a základní informační servis. Služby mohou využít osoby z celé České republiky a cizinci.

  Krizová linka důvěry RIAPSu

  Tel.: 222 580 697      NONSTOP

  Linka důvěry Centra krizové intervence

  Tel.: 284 016 666   nonstop

  Senior telefon

  Tel.: 222 221 771   nonstop

  Linka psychopomoci

  Tel.: 224 214 214   pro celou ČR

  Vialinka o problematice erektilní dysfunkce

  Tel.: 283 004 444

  (po – pá 16 – 20 hod., lékař na telefonu st 18 – 20 hod.)

  Svaz diabetiků ČR
  Koperníkova 11, Praha 2, PSČ 120 00

  Tel.:224 142 634

 • Doprovodné programy pro pacienty
  ČTEME DĚTEM

  Na našem dětském oddělení za hospitalizovanými dětmi teta nebo strejda, kteří jim čtou. Čtení se koná v rámci celostátní osvětové kampaně Celé Česko čte dětem. Čtení může být buď pro více dětí najednou, nebo pro jednotlivce, kdy se obcházejí pokoje. Kromě knížek mají tety a strejdové také maňásky a další pomůcky, které pomohou děti rozptýlit. Nečte se déle, než dvacet minut. To je hraniční doba, kdy děti ztrácejí pozornost.

  ZDRAVOTNÍ KLAUN

  Pravidelně každé úterý odpoledne navštěvuje děti v jihlavské nemocnici Zdravotní klaun. Doktor Traktor, doktor Bohdan Bláha, sestra Anastázie Neškodná jsou vtipní a zábavní a dokáží rozptýlit jak malé pacienty, tak i sedmnáctileté kluky a holky.

  NEBOJTE SE NEMOCNICE
  Náplň kurzu:
  • seznámení dětí z mateřských škol s prostředím v nemocnici, příprava dítěte na kontakt se zdravotnickým zařízením
  • formou hry se seznámí s postupy, výkony, vyšetřeními, které je v případě onemocnění očekávají
  • vyzkouší si a osahají pomůcky, kterými se dětem vyšetření provádí
  • zahrají si na doktora, sestřičku, vyšetří si pacientku
  • dozví se, které věci si mají a které mohou vzít sebou do Nemocnice Jihlava
  • prohlédnou si Dětské oddělení Nemocnice Jihlava – přijímací ambulanci, vyšetřovnu, pokoje pro děti, mateřskou školku při Nemocnici Jihlava, hernu pro děti
  • na konci programu připravíme dětem malou soutěž s dárky pro získání zpětné vazby

  Personální zajištění:

  • všeobecná sestra se specializací dětská sestra
  • učitelka mateřské nebo základní školy při Nemocnici Jihlava

  Kde se edukační kurz koná:  velká zasedací místnost Nemocnice Jihlava

  Délka kurzu: 9:00 – 11:30

  Kdy:   2 x měsíčně, termíny dle telefonické domluvy, maximálně 12 dětí na jeden kurz

  Contact:  vrchní sestra Dětského oddělení , Bc. Jana Zejdová, tel. +420777233031