Nemji-logo-inverted

Internal Department

Příjmová ambulance interního oddělení, Diabetologie a metabolická ambulance, Diabetologie a podiatrická ambulance, Nefrologická ambulance 1, Nefrologická ambulance 2, Nefrologická ambulance 3, Endokrinologická ambulance, Alergologie a imunologie, Revmatologická ambulance, Osteologická ambulance

Ambulance interního oddělení

 • Alergologie a imunologie

  Alergologická a imunologická ambulance je v rámci interního oddělení v provozu od roku 2000. Na tomto pracovišti je zajišťována komplexní laboratorní i klinická diagnostika imunopatologických stavů (alergická onemocnění, systémová onemocnění, imunodeficience) i jejich léčba (substituční léčbu u protilátkových imunodeficitů, aplikaci a zhotovení autovakcín, alergenová imunoterapie, imunomodulační i stimulační terapie, vedení imunosupresivní léčby). S ohledem na nízkou četnost některých onemocnění spolupracuje pracoviště se všemi národními registry a fakultními nemocnicemi, které mají specializovaná imunologická pracoviště.

  Doctors MUDr. Šárka Vojáčková

  Phone +420 567 157 279

  Nurses Jana Šimková

  Office hours
  ÚT – ČT: 9:00 – 11:00

  Where to find us Budova E,  3. poschodí
 • Diabetologie a metabolická ambulance

  Diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava provádí diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování pacientů s diabetes mellitus 1. i 2. typu. Zajišťuje péči o pacienty léčené inzulinovou pumpou, gestační diabetičky, nabízí kontinuální monitorace glykemie, diagnostiku a léčbu poruch metabolismu tuků – metabolická ambulance. Ve spolupráci s řadou oborů (angiologie, oční, neurologie, chirurgie) provádí prevence a včasnou diagnostiku pozdních komplikací cukrovky, především diabetickou nohou (podiatrie). Poskytuje konziliární služby pro hospitalizované diabetiky.

  Doctors MUDr. Michal Policar

  Phone +420 567 157 227

  Nurses Bc. Hana Nováková

  Office hours
  MO - SU: 7:30 – 14:30

  Where to find us Budova E,  2. poschodí
 • Diabetologie a podiatrická ambulance

  Podiatrická ambulance je určená diabetikům k léčbě defektů dolních končetin distálně od kotníku a k léčbě Charcotovy osteoartropatie. Pacienta odesílá ošetřující diabetolog či praktický lékař, který pečuje o diabetes pacienta. Na žádance prosíme o uvedení dosavadní léčby defektu a přiložení doposud provedených vyšetření.

  Doctors MUDr. Lucie Sobotková
  MUDr. Šárka Šmrhová
  MUDr. Martina Kopáčková

  Phone +420 567 157 489

  Nurses Lenka Stoklasová

  Office hours
  Monday: 7:30 – 11:00 (MUDr. Lucie Sobotková)
  11:00 – 14:30 (MUDr. Šárka Šmrhová)
  Tuesday: 7:30 – 14:30 (MUDr. Martina Kopáčková)
  Wednesday: 7:30 – 14:30 (MUDr. Martina Kopáčková)
  Thursday: 7:30 – 14:30 (MUDr. Lucie Sobotková)
  Friday: 7:30 – 14:30 (MUDr. Martina Kopáčková)

  Where to find us Budova E,  2. poschodí
 • Endokrinologická ambulance

  Náplní práce endokrinologické ambulance je diagnostika, léčba a dlouhodobá dispenzarizace pacientů s chorobami žláz s vnitřní sekrecí. Využívá škály diagnostických metod laboratorních, klinických i zobrazovacích, s výhodou i na pracovišti prováděné ultrazvukové vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek s možností odběru bioptických vzorků. V rámci léčby úzce spolupracuje s řadou oboru jako je chirurgie, nukleární medicína, nefrologie apod.

  Doctors MUDr. Martina Kopáčková

  Phone +420 567 157 405

  Nurses Jiřina Sklenářová

  Office hours
  Monday: 7:30 – 12:00
  13:00 – 14:00
  Thursday: 7:30 – 12:00
  13:00 – 14:00

  Where to find us Budova E,  3. poschodí
 • Nefrologická ambulance 1
  Doctors MUDr. Jaroslav Točík
  MUDr. Petr Knetl

  Phone +420 567 157 225

  Nurses Miriam Hladíková

  Office hours
  MO - SU: 7:00 – 14:00

  Where to find us Budova E,  2. poschodí
 • Nefrologická ambulance 2
  Doctors MUDr. Alena Svobodová

  Phone +420 567 157 724

  Nurses Lenka Kasalá

  Office hours
  MO - SU: 7:00 – 8:00 (odběry)
  9:50 – 12:00

  Where to find us Budova E,  3. poschodí
 • Nefrologická ambulance 3
  Doctors MUDr. Martin Winkler

  Phone +420 567 157 547

  Nurses Zuzana Lehká

  Office hours
  Tuesday: 11:00 – 14:00
  Wednesday: 11:00 – 14:00

  Where to find us Budova E,  3. poschodí
 • Osteologická ambulance

  Doménou osteologické  ambulance je klinická a laboratorní diagnostika osteoporózy se zjišťováním rizikových faktorů a vylučováním možné sekundarity, zejména u pacientů léčených kortikoidy, nemocných s chorobami štítné žlázy  a poruchami funkce příštitných tělísek i některými vzácnějšími chorobami.

  Denzitometrické vyšetření neprovádíme!

  Phone +420 567 157 279

  Office hours
  Wednesday: 13:00 – 15:00
  Thursday: 13:00 – 15:00

  Where to find us Budova E,  3. poschodí
 • Admissions clinic of the internal medicine department

  Admission clinic of the internal department is located on the ground floor of the emergency pavillion and intensive medicine pavilion and is intended for unselected admission of patients with internal diseases. It is also used for examination and admission of patients during emergency service.

  Phone +420 567 157 578

  Office hours
  Non-stop

  Where to find us Block C2, ground-floor
 • Revmatologická ambulance

  Revmatologická  ambulance se zabývá problematikou zánětlivých i nezánětlivých revmatických onemocnění. Ze zánětlivých nemocí je v největším počtu zastoupena revmatoidní artritida, dále spondylartritidy (ankylozující, psoriatická, reaktivní), z nezánětlivých osteoartróza a krystalové artropatie (například dna). Věnuje se dále nemocným  se systémovými chorobami jako je sklerodermie, systémový lupus, dermatomyozitida a další.
  U revmatologických pacientů  jsou používány nejmodernější diagnostické a léčebné postupy a pracoviště je jedním z prvních center v České republice podávajících biologickou léčbu v revmatologii.

  Revmatologická ambulance – Biologická léčba

  Doctors MUDr. Andrea Houzarová

  Phone +420 567 157 405

  Nurses Marcela Danielová

  Office hours
  Tuesday: 8:00 – 12:00
  13:00 – 16:00

  Where to find us Budova E,  3. poschodí

  Revmatologická ambulance (Dům Zdraví)

  Doctors MUDr. Kateřina Vetchá
  MUDr. Aleš Pól

  Phone +420 567 574 562

  Nurses Ivana Rychlíková

  Office hours
  Mo - Fry 8:00 – 12:00
  13:00 – 14:00

  Where to find us Budova L, Dům Zdraví, vchod z ulice „U  Cvičiště“