Nemji-logo-inverted

Světový den STOP dekubitům v naší nemocnici

V naší nemocnici jsme si připomněli den STOP dekubitům. Jako každý rok pořádá i letos EPUAP den s názvem STOP Dekubitům, připadající na třetí čtvrtek v listopadu. Letos tento den připadá na 16. listopadu 2023.

Výzvu k připojení se k tomuto dni vydalo Ministerstva zdravotnictví a Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP).

Cílem je zviditelnit problematiku dekubitů na celém světě.

Dekubity (proleženiny) zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně stále vážným problémem. Způsobují utrpení pacientům, a dokonce ohrožují jejich životy.

V naší nemocnici Sestry specialistky pro hojení ran navštívily některá oddělení a informovaly personál oddělení o problematice dekubitů a důležitosti prevence vzniku dekubitů.

Předaly informační leták vztahující se k dnešnímu dni a malé pozornosti od firmy Mölnlycke pro ošetřující personál.

 

Nemocnice Jihlava | Vaše nemocnice